การตรวจสอบความเข้ากันได้กับเว็บ: ข้อผิดพลาดในการสอบถาม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้แสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจพบเมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ และให้ข้อมูลที่สามารถช่วยคุณ แก้ไขข้อผิดพลาดแบบสอบถาม

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความเข้ากันได้ ดูบทความเข้ากันได้ของเว็บที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดทั่วไป

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

ข้อผิดพลาด    คิวรีไม่เข้ากันกับเว็บ

ความหมาย    คุณต้องตรวจหาปัญหาความเข้ากันได้ของเว็บในแบบสอบถาม

สิ่งที่ต้องทำ    สร้างคิวรี โดยใช้ตัวออกแบบแบบสอบถามใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวออกแบบคิวรีเพื่อสร้างคิวรีเว็บ ดูที่บทนำสู่แบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102014

ข้อผิดพลาด    SQL ไม่เข้ากันกับเว็บ

ความหมาย    อาจเป็นสาเหตุหลายประการทำไมคุณจะได้รับข้อผิดพลาดนี้ คุณอาจจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • การอ้างอิงวัตถุไม่เข้ากันบนเว็บ

 • การอ้างอิงเว็บนิพจน์เข้ากันไม่ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างนิพจน์ ดูที่การสร้างนิพจน์

สิ่งที่ต้องทำ     ให้พิจารณาใช้ตัวออกแบบคิวรีเว็บเพื่อสร้างคิวรีที่บนเว็บที่เข้ากันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบแบบสอบถามสำหรับเว็บ ดูบทนำสู่แบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103013

ข้อผิดพลาด    Access ไม่การแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บได้เนื่องจากผลลัพธ์ของคิวรีประกอบด้วยหลายเขตข้อมูลที่มีชื่อเดียวกัน

ความหมาย    หลายเขตข้อมูลที่มีชื่อเดียวกัน

สิ่งที่ต้องทำ    ตรวจสอบชื่อเขตข้อมูลที่ซ้ำกัน และเปลี่ยนข้อมูลซ้ำกันเป็นชื่อเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103079

ข้อผิดพลาด    ชนิดที่ไม่ตรงกันในนิพจน์

ความหมาย    ชนิดด้านใดด้านหนึ่งของการรวมไม่เข้ากัน หรือชนิดเขตข้อมูลการเปรียบเทียบเป็นชนิดที่เข้ากันไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ข้อความเป็นตัวเลขไม่สามารถเปรียบเทียบ หรือเข้าร่วม

สิ่งที่ต้องทำ    ให้แน่ใจว่า ด้านของการรวมเข้ากัน ตัวอย่างเช่น ชนิดข้อความต้องการรวมชนิดข้อความและพิมพ์ตัวเลขชนิดตัวเลข ถ้าคุณไม่ได้ทำการรวม ตรวจสอบถ้าคุณมีการเปรียบเทียบชนิดเขตข้อมูลที่เข้ากัน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103900

ข้อผิดพลาด    Access ไม่สามารถแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บ

ความหมาย    เข้าถึงไม่สามารถประกาศคิวรีได้เนื่องจากใช้ชนิดของคิวรีที่สนับสนุนการ นิพจน์ที่ไม่สนับสนุน เกณฑ์ไม่สนับสนุน หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

สิ่งที่ต้องทำ    ใช้ตัวออกแบบแบบสอบถาม Access เพื่อออกแบบแบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103901

ข้อผิดพลาด    ข้อกำหนดของแบบสอบถามไม่ถูกต้อง เพื่อให้ไม่สามารถสร้างวัตถุแบบสอบถาม

ความหมาย    เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถแยกวิเคราะห์คิวรีเนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในข้อกำหนดคิวรี

สิ่งที่ต้องทำ    ใช้นักออกแบบ Access เพื่อออกแบบแบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103902

ข้อผิดพลาด    Access ไม่การแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บได้เนื่องจากนั้นใช้แบบสอบถามที่ไม่สนับสนุนชนิดแอ นิพจน์ที่ไม่สนับสนุน เกณฑ์ไม่สนับสนุน หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

ความหมาย    คิวรีประกอบด้วยนิพจน์ที่ไม่เข้ากันกับเว็บ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก มีข้อจำกัดของเซิร์ฟเวอร์ หรือ เมื่อนิพจน์ไม่สามารถย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์

สิ่งที่ต้องทำ    เอานิพจน์ที่ไม่ได้อยู่บนเว็บที่เข้ากันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแบบสอบถามโปรดดูสร้างนิพจน์

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103903

ข้อผิดพลาด    ข้อกำหนดของแบบสอบถามไม่ถูกต้อง เพื่อให้ไม่สามารถสร้างวัตถุแบบสอบถาม

ความหมาย    แอตทริบิวต์ค่าใดค่าหนึ่งจะไม่เข้ากันได้กับเว็บ

สิ่งที่ต้องทำ    ให้แน่ใจว่า เงื่อนไขต่อไปนี้จะตั้งค่าอย่างถูกต้อง:

 • แอตทริบิวต์ชื่อได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เครื่องหมายเท่ากับที่จุดเริ่มต้น

=

ระยะเวลา

.

เครื่องหมายอัศเจรีย์

!

วงเล็บเหลี่ยม

[]

ช่องว่างนำหน้าเปล่า

อักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้

ตัวอย่าง: < Enter > หรือ < TAB >

อย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ต่อไปนี้

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • แอตทริบิวต์ชื่อที่อยู่ระหว่างหนึ่งและ 64 ความยาวอักขระ

 • แอตทริบิวต์คำอธิบาย: สตริ 1024 อักขระไม่เกิน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103904

ข้อผิดพลาด    Access ไม่สามารถแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บเนื่องจากประกอบด้วยคิวรีย่อย

ความหมาย    คิวรีประกอบด้วยคิวรีย่อย คิวรีย่อยไม่ได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์

สิ่งที่ต้องทำ    ปรับเปลี่ยนคิวรีของคุณเพื่อที่จะไม่มีคิวรีย่อย

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103905

ข้อผิดพลาด    Access ไม่การแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บเนื่องจากนั้นใช้คิวรีอื่นที่ไม่ได้อยู่บนเว็บที่เข้ากันได้

ความหมาย    คิวรีมีข้อมูลแบบสอบถามที่ซ้อนกันเป็นสำหรับการป้อนค่าที่ไม่แสดงบนเซิร์ฟเวอร์ หรือประกอบด้วยแหล่งสำหรับการป้อนค่าที่ไม่พบ

สิ่งที่ต้องทำ   

 • ให้แน่ใจว่า คิวรีที่ซ้อนกันที่ไม่ถูกต้อง

 • ใช้นักออกแบบแบบสอบถาม Access เพื่อสร้างคิวรีแบบซ้อนกันที่ถูกต้อง

 • ให้แน่ใจว่าคิวรีแบบตารางต้นฉบับป้อนข้อมูลหรือคิวรีที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103906

ข้อผิดพลาด    ข้อกำหนดของแบบสอบถามไม่ถูกต้อง เพื่อให้ไม่สามารถสร้างวัตถุแบบสอบถาม

ความหมาย    ไม่พบตารางต้นฉบับ หรือคิวรีที่เลือก หรือจัดลำดับตามคอลัมน์

สิ่งที่ต้องทำ    ให้แน่ใจว่า ตารางต้นฉบับสำหรับการป้อนค่าคอลัมน์หรือแบบสอบถามมีอยู่ในฐานข้อมูล Access ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103907

ข้อผิดพลาด     Access ไม่สามารถแปลงเนื่องจากจะไม่มีเขตข้อมูลใด ๆ ในผลลัพธ์ของแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บ

ความหมาย    ไม่มีคอลัมน์ถูกเลือกในแบบสอบถาม

สิ่งที่ต้องทำ    เลือก หรือระบุอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ผลลัพธ์ในแบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103908

ข้อผิดพลาด     Access ไม่สามารถแปลงเนื่องจากจะแสดงเขตข้อมูลมากเกินไปในผลลัพธ์ของแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บ

สิ่งนี้หมายความว่า     แหล่งข้อมูลคิวรีมีคอลัมน์มากเกินไป

สิ่งที่ต้องทำ     ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากเมื่อต้องการแก้ไข และคุณอาจจำเป็นต้องตรวจสอบตารางต้นฉบับ ตารางไม่สามารถมีมากกว่า:

 • JET_ccolFixedMost ถาวรคอลัมน์

 • คอลัมน์ที่มีความยาวตัวแปร JET_ccolVarMost

 • JET_ccolTaggedMost แท็กคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103916

ข้อผิดพลาด    Access ไม่สามารถแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บได้เนื่องจากอาศัยเรียงลำดับที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ...

สิ่งนี้หมายความว่า    มีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ชื่อของใบสั่งโดยองค์ประกอบไม่ถูกต้อง

 • ชื่อของตารางต้นฉบับไม่ถูกต้อง

 • ลำดับการจัดเรียงถูกตั้งค่าเป็นตัวเลือกอื่นนอกเหนือจากน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย

 • นิพจน์ที่ไม่ถูกต้อง

สิ่งที่ต้องทำ    ให้แน่ใจว่า เงื่อนไขต่อไปนี้จะตั้งค่าอย่างถูกต้อง:

 • แอตทริบิวต์ชื่อประกอบด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เครื่องหมายเท่ากับที่จุดเริ่มต้น

=

ระยะเวลา

.

เครื่องหมายอัศเจรีย์

!

วงเล็บเหลี่ยม

[]

ช่องว่างนำหน้าเปล่า

อักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้

ตัวอย่าง: < Enter > หรือ < TAB >

อย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ต่อไปนี้

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • แอตทริบิวต์ชื่อที่อยู่ระหว่างหนึ่งและ 64 ความยาวอักขระ

 • นิพจน์ที่มีนิพจน์ที่ถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103918

ข้อผิดพลาด     Access ไม่การแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บได้เนื่องจากจะระบุชนิดการรวมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

ความหมาย    เซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนคิวรีที่มีหลายรวมระหว่างตารางสองตาราง (รวมหลายเขตข้อมูล)

สิ่งที่ต้องทำ    ให้แน่ใจว่า การรวมที่ใช้เขตข้อมูลเดียวเท่านั้นสำหรับแต่ละตาราง

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103926

ทดสอบข้อผิดพลาด    Access ไม่สามารถแปลงเนื่องจากไม่ได้ระบุตารางเพื่อเลือกจากแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บ

ความหมาย     คิวรีมีตารางสำหรับการป้อนค่าไม่มี (ไม่มีคำสั่ง from)

สิ่งที่ต้องทำ    มั่นใจว่า คิวรีของคุณมีคอลัมน์สำหรับการป้อนค่าที่ระบุเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103927

ข้อผิดพลาด    Access ไม่การแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บได้เนื่องจากผลลัพธ์ของคิวรีประกอบด้วยหลายเขตข้อมูลที่มีชื่อเดียวกัน

ความหมาย    คุณได้ระบุชื่อเดียวกันสำหรับหลายเขตข้อมูล

สิ่งที่ต้องทำ    ตรวจสอบชื่อเขตข้อมูลที่ซ้ำกัน และเปลี่ยนข้อมูลซ้ำกันเป็นชื่อเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103928

ข้อผิดพลาด    Access ไม่การแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บได้เนื่องจากบางอย่างของพารามิเตอร์ไม่สามารถแปลงสำหรับใช้งานบนเว็บ

ความหมาย    ชื่อพารามิเตอร์หรือชนิดไม่ถูกต้อง

สิ่งที่ต้องทำ    ให้แน่ใจว่า ชื่อพารามิเตอร์และชนิดถูกต้อง

 • มีแอตทริบิวต์ชื่อประกอบด้วย:

เครื่องหมายเท่ากับที่จุดเริ่มต้น

=

ระยะเวลา

.

เครื่องหมายอัศเจรีย์

!

วงเล็บเหลี่ยม

[]

ช่องว่างนำหน้าเปล่า

อักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้

ตัวอย่าง: < Enter > หรือ < TAB >

อย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ต่อไปนี้

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • แอตทริบิวต์ชื่อที่อยู่ระหว่างหนึ่งและ 64 ความยาวอักขระ

ประเภทถูกต้อง:

ข้อความ (ได้ถึง 255 อักขระ)

ตัวเลข

Boolean

วันที่เวลา

สกุลเงิน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103930

ข้อผิดพลาด    Access ไม่สามารถแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บได้เนื่องจากบางส่วนของพารามิเตอร์จะแสดงเป็นเขตข้อมูลผลลัพธ์ หรือใช้ในคำสั่งตามลำดับ

ความหมาย    คิวรีมีพารามิเตอร์ที่ถูกฉายเป็นสเกลาที่เป็นแบบ หรือใช้ข้อมูลตามลำดับคำชี้แจง

นี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีใช้พารามิเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคอลัมน์ที่คาดการณ์ (ตัวอย่าง: เลือก param1 จาก Table1) หรือ เป็นลำดับตาม (ตัวอย่าง: เลือก * จากตาราง 1 และจัดลำดับตาม field1 =เวอร์ชันพารามิเตอร์) ได้

สิ่งที่ต้องทำ    หลีกเลี่ยงการใช้พารามิเตอร์ที่มีคอลัมน์ที่คาดการณ์หรือจัดลำดับตามคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103938

ข้อผิดพลาด    Access ไม่สามารถแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บ

ความหมาย    มีสองเขตข้อมูลที่มีชื่อเดียวกัน และ Access ไม่สามารถสร้างนามแฝงที่ถูกต้องสำหรับเหล่านั้น

สิ่งที่ต้องทำ    ตรวจสอบชื่อเขตข้อมูลที่ซ้ำกัน และเปลี่ยนข้อมูลซ้ำกันเป็นชื่อเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103939

ข้อผิดพลาด    Access ไม่สามารถแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บ

ความหมาย    คิวรีมีนามแฝงที่มีมากกว่า 64 อักขระ

สิ่งที่ต้องทำ    ให้แน่ใจว่า นามแฝงที่ใช้ในคิวรีมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับอักขระ 64

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103940

ข้อผิดพลาด    Access ไม่สามารถแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บได้เนื่องจากนั้นระบุชนิดการรวมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

ความหมาย    เซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนคิวรีที่มีหลายรวมบนเดียวกันทั้งสองตาราง (รวมหลายเขตข้อมูล)

สิ่งที่ต้องทำ    ให้แน่ใจว่าการรวมคุณกำลังใช้เขตข้อมูลเดียวเท่านั้นสำหรับแต่ละตาราง

ด้านบนของหน้า

ACCWeb103942

ข้อผิดพลาด     Access ไม่สามารถแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บเนื่องจากประกอบด้วยการรวมแบบวงจร

ความหมาย    รวมระหว่างตารางในแบบสอบถามของคุณจะทำให้เกิดการรวมแบบวงกลมระหว่างตารางซึ่งจะทำให้ไม่สามารถแปลงแบบสอบถามสำหรับใช้งานบนเว็บ Access

สิ่งที่ต้องทำ     เอาการรวมระหว่างตารางเพื่อให้รวมแบบวงจรจะถูกเอาออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×