การตรวจสอบความเข้ากันได้กับเว็บ: ข้อผิดพลาดของแมโคร

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ก่อนที่คุณประกาศของคุณMicrosoft Access 2010 เป็น Web application คุณต้องเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้เพื่อให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลเข้ากันได้เป็นแบบฐานข้อมูลเว็บ ถ้าตัวตรวจสอบความเข้ากันได้พบปัญหาความเข้ากันได้ใด ๆ ที่ มีแมโครในในฐานข้อมูลของคุณ จะแสดงความผิดพลาดของแมโคร ว่า คุณควรถูกต้องก่อนที่คุณประกาศฐานข้อมูลของคุณไปยังเว็บ

บทความนี้อธิบายถึงห้าเงื่อนไขแมโครเป็นไปได้ที่อาจมีอยู่ในแอปพลิเคชันของคุณAccess 2010 ที่อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดแมโคร และแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความเข้ากันได้ ดูบทความเข้ากันได้ของเว็บที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดทั่วไป

ค้นหา และแก้ไขข้อผิดพลาดในการแมโคร ACCWeb104000

แมโครไม่เข้ากันกับเว็บ

อาร์กิวเมนต์แมโครไม่เข้ากันไม่ได้กับเว็บ

แมโครค่าอาร์กิวเมนต์ไม่เข้ากันกับเว็บ

' | 0' แมโครไม่เข้ากันกับเว็บ

แมโครไม่เข้ากันกับเว็บ

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดACCWeb104000 มีข้อความข้อผิดพลาดแมโครคือเข้ากับเว็บ ตรวจสอบว่า โปรแกรมประยุกต์ Access ของคุณมีข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้แมโครใน และเอาออกแล้ว:

 • AddMenu

 • ApplyFilter

 • ApplyOrderBy

 • เตือน

 • CopyDatabase

 • CopyObject

 • DeleteObject

 • DisplayHourGlassPointer

 • Echo

 • EmailDatabaseObject

 • FindNextRecord

 • FindRecord

 • GoToPage

 • ImportExportData

 • LockNavigationPane

 • MaximizeWindow

 • MinimizeWindow

 • MoveAndSizeWindow

 • NavigateTo

 • OpenDataAccessPage

 • OpenDiagram

 • OpenFunction

 • OpenModule

 • OpenQuery

 • OpenStoredProcedure

 • OpenTable

 • OpenView

 • OutputTo

 • พิมพ์ออกมา

 • Quit

 • เปลี่ยนชื่อ

 • RepaintObject

 • คืนค่า

 • RunApp

 • RunCommand (ตัวเลือกทั้งหมดนอกเหนือไปจาก undoRecord, SaveRecord และ DeleteRecord)

 • RunCode

 • RunSavedImportExport

 • RunSQL

 • SearchForRecord

 • SelectObject

 • SendKeys

 • SetDisplayedCategories

 • SetMenuItem

 • SetValue

 • SetWarnings

 • ShowToolbar

 • SingleStep

 • TransferSharePointList

 • TransferSpreadsheet

 • TransferSQLDatabase

 • TransferText

ใช้แอคชันแมโคที่ถูกต้อง

หลังจากที่คุณเอาแอคชันแมโครไม่ถูกต้อง คุณสามารถใช้การกระทำแมโครที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้:

 • SetOrderBy

 • BrowseTo

 • ClearMacroError

 • CloseWindow

 • DeleteRecord runcommand

 • GoToControl

 • GoToRecord

 • MessageBox

 • OnError

 • OpenForm

 • OpenReport

 • RefreshRecord

 • RemoveAllTempVars

 • RemoveTempVar

 • Requery

 • RunCommand (เฉพาะ undoRecord, SaveRecord และ DeleteRecord)

 • RunDataMacro

 • RunMacro

 • SaveRecord runcommand

 • SetFilter

 • SetLocalVar

 • SetOrderBy

 • SetProperty

 • SetTempVar

 • StopAllMacros

 • StopMacro

 • UndoRecord runcommand

ด้านบนของหน้า

อาร์กิวเมนต์แมโครไม่เข้ากันไม่ได้กับเว็บ

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดACCWeb104000 มีข้อความข้อผิดพลาดแมโครอาร์กิวเมนต์ไม่เข้ากันไม่ได้กับเว็บ ตรวจสอบว่า โปรแกรมประยุกต์ Access ของคุณประกอบด้วยแมโครอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้ และเอาออก:

 • CloseWindow - ชื่อวัตถุ

 • ชนิดของวัตถุ CloseWindow

 • บันทึก CloseWindow

 • ชนิดของวัตถุ GoToRecord

 • ชื่อ GoToRecord - วัตถุ

 • GoToRecord Offset

 • MessageBox - Beep

 • ข้อความ

 • ชนิด MessageBox

 • ชื่อเรื่อง MessageBox

 • ตัวกรอง OpenForm

 • มุมมอง OpenForm ชื่อ

 • ชื่อตัวกรอง OpenReport

 • มุมมอง OpenReport

 • ทำซ้ำ RunMacro นิพจน์

 • ทำซ้ำ RunMacro Count

 • ชื่อตัวกรอง SetFilter

ด้านบนของหน้า

แมโครค่าอาร์กิวเมนต์ไม่เข้ากันกับเว็บ

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดACCWeb104000 มีข้อผิดพลาดค่าไม่เข้ากันกับเว็บอาร์กิวเมนต์แมโคร กาเครื่องหมายว่าวัตถุหรือนิพจน์มีการอ้างอิงเข้ากันได้กับเว็บ และเอาออกใด ๆ ที่เข้ากัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง นิพจน์ที่ถูกต้องดูสร้างนิพจน์

ด้านบนของหน้า

' | 0' แมโครไม่เข้ากันกับเว็บ

คุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดACCWeb104000 มีข้อผิดพลาด' | 0' แมโครคือเข้ากับเว็บ ได้ คุณต้องเอาค่ากระทำ อาร์กิวเมนต์ หรืออาร์กิวเมนต์ของแมโครเข้ากันไม่ได้ออกจากแอปพลิเคชัน Access ของคุณ

เอาแมโคร AutoExec และ AutoKeys จากคุณแอปพลิเคชัน และนำไปใช้แมโครที่ถูกต้องแล้ว จากรายการใช้แอคชันแมโคที่ถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×