การตรวจสอบข้อมูล Yammer ของคุณ (คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ Yammer)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตรวจสอบข้อมูล Yammer ของคุณด้วยฟีเจอร์เหล่านี้: การตรวจสอบคำสำคัญ การตั้งค่าความปลอดภัย การส่งออกข้อมูล การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ Yammer

การตั้งค่าเครือข่าย Yammer ของคุณ

การจัดการผู้ใช้ Yammer ของคุณ

การตรวจสอบข้อมูล Yammer ของคุณ    

ฟีเจอร์ Yammer เพิ่มเติม

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Yammer

รายการตรวจสอบความพร้อมด้านเทคนิคของ Yammer

ตรวจสอบคำสำคัญ

* เฉพาะผู้ดูแลระบบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น

Yammer ช่วยให้คุณตรวจสอบคำสำคัญเพื่อติดตามเนื้อหาที่สำคัญ จากคำที่เฉพาะเจาะจงและวลีไปยังข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เมื่อผู้ใช้ประกาศข้อความ ที่มีการตรวจสอบคำสำคัญหรือวลีYammer แจ้งให้ทราบบุคคลที่ระบุในกล่องการป้อนข้อมูลของอยู่อีเมล ตรวจสอบผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้ ด้วยการดูแลเครือข่าย และภายใต้เนื้อหาและความปลอดภัย อย่างรวด เลือกจอภาพที่มีคำสำคัญ

ชนิดของสตริงที่ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุน: ระยะห่างหนึ่งคำสำคัญและนิพจน์ทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษานิพจน์ทั่วไป โปรดดูคู่มืออ้างอิงแบบด่วน MSDN

ตารางนี้แสดงตัวอย่างของนิพจน์ทั่วไป ซึ่งตั้งค่าสถานะคำที่ไม่ซ้ำกัน บัตรเครดิต และหมายเลขประกันสังคม:

วัตถุประสงค์

ลวดลาย

ตรงกัน

ขอบเขตของคำ

\bword\b

\btheme\b ตรงกับ "ธีม" แต่ไม่ "ธีม ได้"

บัตรเครดิต

\b(?:\ d[ ‐]*?) \b { 13,16 }

1234 5678 90123

1234 5678 9012 3456

1234‐5678‐9012‐3456

หมายเลขประกันสังคม

\d{2 \b\d{3 } [-] } \d{4}\b [-]

123 45 6789

123‐45‐6789

เคล็ดลับ: สำหรับจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างรายการคำสำคัญของคุณ เยี่ยมชม: http://www.bannedwordlist.com (http://www.bannedwordlist.com)

การตั้งค่าความปลอดภัย

* เฉพาะผู้ดูแลระบบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น

รักษาความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุดของ Yammer นอกเหนือจากหน่วยวัดเราใช้เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลของคุณไม่ได้ถูกละเมิด เราเสนอต่อไปนี้มีความปลอดภัยความต้องการเข้าถึงที่คุณสามารถตั้งค่าเพื่อป้องกันเครือข่ายของคุณ คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ภายใน และภายใต้เนื้อหาและความปลอดภัย เลือกการตั้งค่าความปลอดภัย

การจำกัดช่วง IP

ระบุอย่างน้อยหนึ่งช่วง IP ที่ได้รับอนุญาตให้คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายYammer เฉพาะ LAN ของคุณภายในองค์กรของคุณหรือเครือข่ายอื่น ๆ เชื่อถือ ผู้ใช้ใด ๆ ที่พยายามเข้าสู่ระบบจากเว็บเบราว์เซอร์ด้วยที่อยู่ IP ภายนอก range(s) กำหนดค่าต่อไปนี้ จะถูกบล็อก คุณสามารถใส่การเริ่มต้นและสิ้นสุดช่วง IP ที่คุณต้องการอนุญาตให้ และกำหนดชื่อให้กับแต่ละช่วง

โดยทั่วไป ผู้ใช้ที่ใช้ไคลเอ็นต์เคลื่อนที่จะเป็นอยู่นอกช่วง IP ได้รับอนุญาต (เว้นแต่ว่าไคลเอ็นต์บนอุปกรณ์เคลื่อนจะใช้ Wi-fi บนเครือข่ายที่เชื่อถือได้) เมื่อต้องการอนุญาตให้เข้าถึงจากไคลเอ็นต์เคลื่อน เลือกตัวเลือกอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ นี้ยังคงจำกัดการเข้าสู่ระบบ web อยู่นอกช่วง IP ของคุณเชื่อถือได้ แต่จะช่วยให้ไคลเอ็นต์เคลื่อนที่ล็อกจากอยู่นอกช่วง IP ถ้าคุณเลือกเข้าสู่ระบบปฏิเสธ ผู้ใช้ภายนอกช่วง IP เชื่อถือได้จะไม่สามารถเข้าถึงYammer ผ่านไคลเอ็นต์

นโยบายรหัสผ่าน

คุณสามารถกำหนดค่าวิธียาว และซับซ้อนผู้ใช้ต้องเป็นรหัสผ่านใหม่และถี่พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารหัสผ่าน แล้วคลิกบันทึก ผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบของพวกเขาถัดไป เลือกตัวเลือกในการบังคับให้ผู้ใช้ทั้งหมดเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงของพวกเขารหัสผ่านทันที จำเป็นต้องมีผู้ใช้ทั้งหมดเมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของพวกเขาในครั้งถัดไปที่เข้าสู่ระบบ โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดรหัสผ่าน

หมายเหตุ: เครือข่ายภายนอกไม่มีความสามารถในการกำหนดค่านโยบายรหัสผ่าน นี่คือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ถูกนำมาใช้กับข้อกำหนดนโยบายความทนทานผ่านหลายถ้าพวกเขาจะเข้าร่วมในเครือข่ายภายนอก ผู้ใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายความทนทานรหัสผ่านของเครือข่ายที่บ้านของพวกเขาได้

ส่งข้อความภายนอก

คุณสามารถเลือกที่จะบังคับใช้ของ Exchange Online Exchange กฎการนำส่ง (ETRs) ใน Yammer สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ดูที่การควบคุมการส่งข้อความในเครือข่าย Yammer กับกฎการส่ง Exchange ภายนอก

บังคับให้มีข้อมูลเฉพาะตัวของ Office 365 ใน Yammer

คุณสามารถเลือกที่จะบังคับให้มี Office 365 ข้อมูลเฉพาะตัวใน Yammer สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ดูบังคับให้มีการข้อมูลประจำตัว office 365 สำหรับผู้ใช้ Yammer

ส่งออกข้อมูล

* เฉพาะผู้ดูแลระบบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์นี้ สำหรับการใช้การตรวจสอบ และ สำหรับการค้นพบ สำหรับเครือข่ายYammer โยกย้ายไม่ได้ สำหรับข้อมูลการโยกย้าย ดูเครือข่ายโยกย้าย: รวมเครือข่าย Yammer หลาย

Yammer ส่งออกข้อมูลแพคเกจ และส่งออกรายการทั้งหมดข้อความ notes ไฟล์ หัวข้อ ผู้ใช้ และกลุ่ม ข้อมูลจะถูกส่งออกเป็นไฟล์.zip ประกอบด้วยไฟล์.csv สำหรับข้อความและเก็บถาวรเพิ่มเติมที่ประกอบด้วยไฟล์และหน้า คุณสามารถดำเนินการส่งออก one‐time ได้ โดยการระบุวันเริ่มต้นที่คุณต้องการส่งออก คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้ภายใต้ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และภายใต้เนื้อหาและความปลอดภัย เลือกส่งออกข้อมูล อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถตั้งค่าการส่งออกที่เป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติ โดยใช้Yammer API ส่งออกข้อมูลคือ ไฟล์.zip ซึ่งรวมถึง:

  • ข้อความ ผู้ใช้ หัวข้อ และกลุ่มในไฟล์.csv ที่แยกต่างหาก:    ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดที่สมบูรณ์ของแต่ละชนิดข้อมูล เช่นข้อความ ID ประทับเวลา ผู้เข้าร่วม ชื่อกลุ่ม และอื่น ๆ

  • ไฟล์ และโฟลเดอร์บันทึกย่อ:    ต่อไปนี้ประกอบด้วยไฟล์และบันทึกย่อบนเครือข่ายของคุณ ไฟล์ในรูปแบบของพวกเขาภายใน และส่งออกบันทึกย่อในรูปแบบ.html โปรดสังเกตว่า การส่งออกเฉพาะประกอบด้วยไฟล์ และบันทึกย่อที่สร้าง หรือปรับเปลี่ยนในระหว่างช่วงเวลาที่ระบุไว้สำหรับการส่งออก

เครื่องมือผู้ดูแลระบบ - การส่งออกข้อมูล

ตรงกับข้อมูลของคุณคลังสินค้า eDiscovery และการปฏิบัติตามความต้องการ ด้วยของ Yammer ใหม่การส่งออกข้อมูล ส่งออกข้อมูลแพคเกจ และส่งออกทั้งหมดข้อความ หน้า ไฟล์ หัวข้อ ผู้ใช้ และกลุ่มในเครือข่ายของคุณ คุณสามารถได้อย่างง่ายดายติดตั้ง และสร้างYammer API การส่งออกข้อมูลโดยใช้การส่งออกที่เป็นกิจวัตร หรือดาวน์โหลดส่งออก one‐time จากส่วนติดต่อเครื่องมือการจัดการ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ_z2z_/ส่ง ออก API บนศูนย์นักพัฒนา Yammer

จุดเด่น มีดังนี้

  • ส่งออกข้อมูลแบบครอบคลุม:    ส่งออกข้อมูลทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณ รวมถึงข้อความ หน้า ไฟล์ หัวข้อ ผู้ใช้ และกลุ่ม ส่งออกรวมยกเลิกการประกาศหน้า และเวอร์ชันของหน้า (เนื้อหาทั้งหมดที่มีการปรับเปลี่ยน หรือสร้างขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ระบุ) และไฟล์ทั้งหมด

  • API การส่งออกข้อมูล:    ใช้ API การส่งออกข้อมูลเพื่อติดตั้ง และกำหนดส่งออกที่เป็นกิจวัตร อัตโนมัติสำหรับเครือข่ายของคุณ API แสดงเพิ่มเติมควบคุม ความยืดหยุ่น และการกำหนดเองสำหรับผู้ดูแลระบบ IT

  • ประยุกต์ส่ง One‐Time:    เพียงแค่ระบุวันเริ่มต้นเพื่อให้ข้อมูลเครือข่ายของคุณจากจุดเริ่มต้นที่ส่งออกทั้งหมด

  • การเก็บข้อมูล:    เลือกตัวเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณระหว่างลบเสีย และลบนุ่มลบเสีย เอาออกอย่างถาวรข้อมูลเมื่อถูกลบบนเครือข่าย และแนะนำสำหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ ลบนุ่ม รักษาการลบข้อมูลที่สามารถมองเห็นได้ในการส่งออกข้อมูล

การใช้ Yammer API เพื่อการตั้งค่าการส่งออกที่เป็นกิจวัตร

ด้วยการแนะนำ API ส่งออกข้อมูลYammer เพื่อหาฟังก์ชันส่งออกที่เป็นกิจวัตรเก่า และลดความซับซ้อนส่วนติดต่อผู้ดูแลการส่งออกข้อมูล ฟังก์ชันการส่งออกที่เป็นกิจวัตรที่เก่ากว่าจะยังคงพร้อมใช้งานชั่วคราว แต่เราขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนเป็น API ส่งออกข้อมูล API ส่งออกข้อมูลมีความยืดหยุ่นและตัวควบคุมเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลระบบ และอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเพื่อสร้างการส่งออกที่เป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา

ตัวอย่างสคริปต์การส่งออกข้อมูล

สคริปต์ตัวอย่างโดยใช้ API ไว้ภายใต้_z1z_/ส่ง ออกบนศูนย์นักพัฒนา Yammer สคริปต์นี้สามารถใช้ได้กับกำหนดตารางทำทั่วไปงาน (Cron และอื่น ๆ) เมื่อต้องการติดตั้งการส่งออกที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายดาย

การเก็บข้อมูล

* เฉพาะผู้ดูแลระบบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น

ที่นี่ เลือกภายใต้ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และภายใต้เนื้อหาและความปลอดภัยการเก็บข้อมูล คุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับข้อมูลที่ถูกลบไปแล้วฉันจะถูกเก็บไว้บนเครือข่ายของคุณได้ เริ่มต้นและตัวเลือกที่แนะนำจะลบเสีย ที่ถูกลบข้อมูลจะถูกเอาออกอย่างถาวรจากเครือข่ายของคุณ และไม่สามารถมองเห็นได้ภายในการส่งออกข้อมูล คุณยังสามารถเลือกลบนุ่ม ที่ถูกลบข้อมูลจะถูกรักษาบนเซิร์ฟเวอร์Yammer เว้นแต่ว่าถูกเอาออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน API นักพัฒนา ข้อมูลที่ถูกลบในกรณีนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ไปยังผู้ใช้บนเครือข่าย แต่มีส่งผ่านทางการส่งออกข้อมูล เลือกตัวเลือกถ้าคุณมีบางข้อบังคับหรือความต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ eDiscovery ที่ necessitate เก็บข้อมูลของข้อมูลที่ถูกลบนี้

การวิเคราะห์

นี่คือแดชบอร์ดสำหรับการตรวจสอบ และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายของคุณ คุณคำนึงถึงความสมบูรณ์ของ ระบุโอกาสสำหรับการเติบโต และช่วยให้คุณสามารถติดตามว่าองค์กรของคุณใช้Yammer คุณสามารถเข้าถึงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายเช่น growth เครือข่าย มีส่วนร่วมสมาชิก ข้อความติดประกาศ กลุ่ม และสถิติอื่นภายใต้ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ภายใต้การวิเคราะห์ เลือกแดชบอร์ด โปรดสังเกตว่า ฟังก์ชันการวิเคราะห์จะเปิดไปยังผู้ใช้ทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูรวมสถิติเกี่ยวกับเครือข่ายของพวกเขา

รายงาน yammer

คุณยังสามารถดูกิจกรรมของ Yammer รายงาน ในแดชบอร์ดที่รายงานOffice 365 รายงานกิจกรรมคุณสามารถให้ผู้ใช้หรือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกิจกรรมเหนือช่วงข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (จากสัปดาห์ 6 เดือน) สำหรับรายละเอียด ดูมุมมองรายงานกิจกรรม Yammer

บทความถัดไป: ฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Yammer (คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ Yammer)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ Yammer

ศูนย์การจัดการ Yammer

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×