การตรวจสอบข้อมูล XML เทียบกับ XML Schema

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณตรวจสอบข้อมูล XML เทียบกับ XML Schema เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล XML ที่คุณนำเข้าหรือส่งออกจากเซลล์ในช่วงที่แมปในแผ่นงานตรงตาม XML Schema ในบานหน้าต่างงานแหล่ง XML

 1. ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บ:

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม XML ให้คลิก แหล่งที่มา

  กลุ่ม XML ใน Ribbon

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแมป XML ให้เลือก ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยเทียบกับ Schema เพื่อนำเข้าและส่งออก

  กล่องกาเครื่องหมายนี้จะไม่มีการเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ตรวจสอบข้อมูลเมื่อคุณใส่ข้อมูลในเซลล์ที่แมป เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่คุณใส่สอดคล้องเพื่อระบุหมายเลขที่กำหนดไว้ใน schema การแมป คุณอาจต้องการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้คำสั่งการตรวจสอบข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล บนแท็บข้อมูล เพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อกำหนดของ XML Schema (XSD) ชนิดข้อมูลที่สนับสนุนและตรวจสอบข้อมูลนำไปใช้กับเซลล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×