การตรวจสอบข้อมูล XML เทียบกับ XML Schema

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณตรวจสอบข้อมูล XML เทียบกับ XML Schema เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล XML ที่คุณนำเข้าหรือส่งออกจากเซลล์ในช่วงที่แมปในแผ่นงานตรงตาม XML Schema ในบานหน้าต่างงานแหล่ง XML

 1. ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บ:

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม XML ให้คลิก แหล่งที่มา

  กลุ่ม XML ใน Ribbon

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแมป XML ให้เลือก ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยเทียบกับ Schema เพื่อนำเข้าและส่งออก

  กล่องกาเครื่องหมายนี้จะไม่มีการเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ตรวจสอบข้อมูลเมื่อคุณใส่ข้อมูลในเซลล์ที่แมป เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่คุณใส่สอดคล้องกับระบุหมายเลขที่กำหนดไว้ใน schema การแมป คุณอาจต้องการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้คำสั่งการตรวจสอบข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล บนแท็บข้อมูล เพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อกำหนดของ XML Schema (XSD) ชนิดข้อมูลที่สนับสนุนและใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องการป้องกันในเวิร์กชีต

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×