การตรวจสอบข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลในสมุดงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของสมุดงาน Microsoft Office Excel ร่วมกัน ขอแนะนำให้ตรวจทานสมุดงานสำหรับข้อมูลที่ซ่อนอยู่หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกเก็บไว้ในสมุดงานเองหรือในคุณสมบัติเอกสารนั้น (Metadata) เนื่องจากข้อมูลที่ซ่อนอยู่นี้สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรของคุณหรือเกี่ยวกับสมุดงานเองซึ่งคุณอาจไม่ต้องการให้ใช้ร่วมกันได้ คุณอาจต้องการเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่นี้ออกก่อนที่คุณจะใช้สมุดงานนั้นร่วมกับผู้อื่น

บทความนี้อธิบายวิธีที่คุณลักษณะตัวตรวจสอบเอกสารใน Microsoft Office Excel 2007 จะสามารถช่วยให้คุณค้นหาและเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลในสมุดงาน Excel ของคุณออกได้

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาข้อมูลที่ซ่อนและข้อมูลส่วนบุคคลออกจากสมุดงานที่คุณใช้ร่วมกับบุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าสมุดงานของคุณได้รับการบันทึกเป็นสมุดงานที่ใช้ร่วมกัน (แท็บ ตรวจทาน คำสั่ง การใช้สมุดงานร่วมกัน) คุณจะไม่สามารถเอาข้อคิดเห็น คำอธิบายประกอบ คุณสมบัติเอกสาร และข้อมูลส่วนบุคคลออกได้ เมื่อต้องการเอาข้อมูลนี้ออกจากสมุดงานที่ใช้ร่วมกัน ให้คัดลอกสมุดงานและยกเลิกการใช้สมุดงานร่วมกันเสียก่อน

ในบทความนี้

ชนิดของข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บไว้ในเวิร์กบุ๊กได้อย่างไร

ข้อมูลใดสามารถตัวตรวจสอบเอกสารค้นหา และเอาออกจากเวิร์กบุ๊กได้อย่างไร

ฉันค้นหา และเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊กของฉันได้อย่างไร

ข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลชนิดใดที่ถูกเก็บไว้ในสมุดงาน

คุณสามารถบันทึกชนิดของข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลได้หลายชนิดในสมุดงาน Excel ข้อมูลนี้อาจมองไม่เห็นโดยทันทีเมื่อคุณแสดงสมุดงานใน Office Excel 2007 แต่บุคคลอื่นอาจดูหรือเรียกข้อมูลได้

ข้อมูลที่ซ่อนอยู่สามารถรวมข้อมูลที่ Office Excel 2007 เพิ่มให้กับสมุดงานของคุณเพื่อให้คุณเปิดใช้งานร่วมกับผู้อื่น และสามารถรวมข้อมูลที่คุณเจตนากำหนดให้ซ่อนได้อีกด้วย

สมุดงาน Excel สามารถมีชนิดข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังต่อไปนี้

 • ข้อคิดเห็นและคำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก    ถ้าคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างสมุดงานของคุณ สมุดงานของคุณอาจมีรายการต่างๆ เช่น ข้อคิดเห็น หรือคำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก ข้อมูลนี้สามารถทำให้บุคคลอื่นเห็นชื่อคนที่ทำงานบนสมุดงานของคุณ ข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจทาน และการเปลี่ยนแปลงที่ทำในสมุดงานของคุณ

 • คุณสมบัติเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคล    คุณสมบัติเอกสาร เรียกว่าMetadata รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเวิร์กบุ๊กของคุณเช่นผู้เขียน เรื่อง และชื่อเรื่อง คุณสมบัติเอกสารรวมข้อมูลที่ถูกเก็บรักษา โดยโปรแกรม Office เช่นชื่อของบุคคลที่บันทึกล่าสุด เวิร์กบุ๊กและวันเมื่อเอกสารถูกสร้างขึ้น โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์เฉพาะ เอกสารของคุณอาจยังประกอบด้วยชนิดเพิ่มเติมของข้อมูลส่วนบุคคล (PII), เช่นส่วนหัวของอีเมล ส่งสำหรับตรวจทานข้อมูล เวียน พิมพ์เส้นทาง และข้อมูลเส้นทางของไฟล์สำหรับการเผยแพร่เว็บเพ

 • หัวกระดาษและท้ายกระดาษ    สมุดงาน Excel สามารถมีข้อมูลในหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้

 • แถว คอลัมน์ และแผ่นงานที่ซ่อน    ในสมุดงาน Excel นั้น สามารถซ่อนแถว คอลัมน์ และทั้งแผ่นงานได้ ถ้าคุณแจกจ่ายสำเนาของสมุดงานที่มีแถว คอลัมน์ หรือแผ่นงานที่ซ่อนอยู่ บุคคลอื่นอาจยกเลิกการซ่อนแถว คอลัมน์ หรือแผ่นงานเหล่านี้และแสดงข้อมูลที่มีอยู่

 • คุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์เอกสาร    ถ้าสมุดงานของคุณได้รับการบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสาร เช่น ไซต์พื้นที่ทำงานเอกสารหรือไลบรารีที่ยึดตาม Microsoft Windows SharePoint Services สมุดงานอาจมีคุณสมบัติเอกสารเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์นี้

 • ข้อมูล XML แบบกำหนดเอง    สมุดงานอาจมีข้อมูล XML แบบกำหนดเองที่ไม่ปรากฏในเอกสารนั้นเอง ตัวตรวจสอบเอกสารสามารถค้นหาและเอาข้อมูล XML นี้ออกได้

 • เนื้อหาที่มองไม่เห็น    สมุดงานสามารถมีวัตถุที่มองไม่เห็นเนื่องจากถูกจัดรูปแบบให้มองไม่เห็น

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลใดที่ตัวตรวจสอบเอกสารสามารถค้นหาและเอาออกจากสมุดงาน

ใน Office Excel 2007 ตัวตรวจสอบเอกสารจะแสดงตัวตรวจสอบที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาและเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเฉพาะในสมุดงาน Excel ออก สำหรับรายการของข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลชนิดต่างๆ ที่ตัวตรวจสอบเอกสารสามารถค้นหาและเอาออกจากสมุดงาน Excel ได้ ให้ดูตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณกำหนดตัวตรวจสอบเอกสารเองด้วยการเพิ่มโมดูลตัวตรวจสอบ คุณอาจสามารถตรวจสอบสมุดงานของคุณเพื่อหาชนิดข้อมูลเพิ่มเติมได้

Office Excel 2007

ชื่อตัวตรวจสอบ

การค้นหาและเอาออก

ข้อคิดเห็นและคำอธิบายประกอบ

 • ข้อคิดเห็น

 • คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก

คุณสมบัติเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคล

 • คุณสมบัติเอกสาร ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากแท็บ สรุป แท็บ สถิติ และแท็บ กำหนดเอง ของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเอกสาร

 • ส่วนหัวของอีเมล

 • ใบเวียนเอกสาร

 • ข้อมูลที่ส่งเพื่อตรวจทาน

 • คุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์เอกสาร

 • ข้อมูลนโยบายการจัดการเอกสาร

 • ข้อมูลชนิดเนื้อหา

 • ชื่อผู้ใช้

 • ข้อมูลเส้นทางของเครื่องพิมพ์

 • ข้อคิดเห็นตามสถานการณ์สมมติ

 • เส้นทางของแฟ้มสำหรับการประกาศเว็บเพจ

 • ข้อคิดเห็นสำหรับชื่อที่กำหนดและชื่อตาราง

 • การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกที่ไม่ใช้งาน

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 • ข้อมูลในหัวกระดาษของแผ่นงาน

 • ข้อมูลในท้ายกระดาษของแผ่นงาน

แถวและคอลัมน์ที่ซ่อน

 • แถวที่ซ่อน

 • คอลัมน์ที่ซ่อนที่มีข้อมูล

  หมายเหตุ: 

  • ถ้ามีคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ในสมุดงานของคุณซึ่งไม่มีข้อมูลใดๆ อยู่และตั้งอยู่ระหว่างคอลัมน์ที่มีข้อมูล คอลัมน์เปล่าที่ซ่อนอยู่เหล่านี้จะถูกตรวจพบและเอาออกเช่นกัน

  • ถ้าแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ในสมุดงานของคุณมีข้อมูล การเอาแถวหรือคอลัมน์ดังกล่าวออกอาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการคำนวณหรือสูตรในสมุดงานของคุณ ถ้าคุณไม่ทราบว่าแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่มีข้อมูลใดอยู่ ให้ปิดตัวตรวจสอบเอกสาร ยกเลิกการซ่อนแถวหรือคอลัมน์ แล้วตรวจทานเนื้อหาในนั้น

  • ตัวตรวจสอบนี้จะไม่ตรวจพบรูปร่าง แผนภูมิ ตัวควบคุม วัตถุและตัวควบคุม Microsoft ActiveX รูปภาพ หรือกราฟิก SmartArt ที่อาจถูกระบุตำแหน่งในคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่

แผ่นงานที่ซ่อน

 • แผ่นงานที่ซ่อน

  หมายเหตุ: ถ้าแผ่นงานที่ซ่อนอยู่ในสมุดงานของคุณมีข้อมูลอยู่ การเอาแผ่นงานดังกล่าวออกอาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการคำนวณหรือสูตรในสมุดงานของคุณ ถ้าคุณไม่ทราบว่าแผ่นงานที่ซ่อนอยู่มีข้อมูลใดอยู่ ให้ปิดตัวตรวจสอบเอกสาร ยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน แล้วตรวจทานเนื้อหาในนั้น

ข้อมูล XML แบบกำหนดเอง

 • ข้อมูล XML แบบกำหนดเองที่อาจเก็บอยู่ภายในสมุดงาน

เนื้อหาที่มองไม่เห็น

 • วัตถุที่มองไม่เห็นเนื่องจากถูกจัดรูปแบบให้มองไม่เห็น

  หมายเหตุ: ตัวตรวจสอบนี้จะไม่ตรวจหาวัตถุที่ถูกวัตถุอื่นบังอยู่

ด้านบนของหน้า

ฉันจะค้นหาและเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลในสมุดงานของฉันออกด้วยวิธีใด

คุณสามารถใช้ตัวตรวจสอบเอกสารเพื่อค้นหาและเอาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในสมุดงาน Excel ที่สร้างใน Office Excel 2007 และรุ่นก่อนหน้าออก ขอแนะนำให้ใช้ตัวตรวจสอบเอกสารก่อนที่คุณจะใช้สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของสมุดงานของคุณร่วมกัน เช่น ในสิ่งที่แนบมากับอีเมล

 1. เปิดสมุดงานที่คุณต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ซ่อนอยู่

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกบันทึกเป็น แล้ว พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อไฟล์ เพื่อบันทึกสำเนาของเวิร์กบุ๊กต้นฉบับของคุณ

  สิ่งสำคัญ: ขอแนะนำให้ใช้ตัวตรวจสอบเอกสารในสำเนาสมุดงานต้นฉบับของคุณเนื่องจากไม่อาจคืนค่าข้อมูลที่ตัวตรวจสอบเอกสารเอาออกได้เสมอไป

 3. ในสำเนาของเวิร์กบุ๊กต้นฉบับของคุณ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เตรียม แล้ว คลิ กตรวจสอบเอกสาร

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวตรวจสอบเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกชนิดของเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการจะตรวจสอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบแต่ละ ดูข้อมูลใดสามารถตัวตรวจสอบเอกสารค้นหา และเอาออกจากเวิร์กบุ๊กได้อย่างไร

 5. คลิก ตรวจสอบ

 6. ตรวจทานผลลัพธ์การตรวจสอบในกล่องโต้ตอบ ตัวตรวจสอบเอกสาร

 7. คลิก เอาออกทั้งหมด ถัดจากผลลัพธ์การตรวจสอบสำหรับชนิดของเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการเอาออกจากเอกสารของคุณ

  สิ่งสำคัญ: 

  • ถ้าคุณเอาเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ออกจากเอกสารของคุณ คุณอาจไม่สามารถคืนค่าเนื้อหานั้นได้ด้วยการคลิก เลิกทำ

  • ถ้าคุณเอาแถว คอลัมน์ หรือแผ่นงานที่ซ่อนอยู่ที่มีข้อมูลออก คุณอาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการคำนวณหรือสูตรในสมุดงานของคุณ ถ้าคุณไม่ทราบว่าแถว คอลัมน์ หรือแผ่นงานที่ซ่อนมีข้อมูลใดอยู่ ให้ปิดตัวตรวจสอบเอกสาร ยกเลิกการซ่อนแถว คอลัมน์ หรือแผ่นงาน แล้วตรวจทานเนื้อหาในนั้น

  • ตัวตรวจสอบสำหรับ ข้อคิดเห็นและคำอธิบายประกอบคุณสมบัติเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคล และ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ไม่สามารถใช้ในสมุดงานที่ถูกบันทึกเป็นสมุดงานที่ใช้ร่วมกันได้ (แท็บ ตรวจทาน คำสั่ง สมุดงานที่ใช้ร่วมกัน) ทั้งนี้เนื่องจากสมุดงานที่ใช้ร่วมกันใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บุคคลต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันในสมุดงานเดียวกันได้ เมื่อต้องการเอาข้อมูลนี้ออกจากสมุดงานที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถคัดลอกสมุดงานแล้วยกเลิกการใช้สมุดงานร่วมกัน ในการยกเลิกการใช้สมุดงานร่วมกัน บนแท็บ ตรวจทาน ให้คลิก สมุดงานที่ใช้ร่วมกัน บนแท็บ การแก้ไข ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนทำการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกัน

  • ถ้าคุณต้องการเอาข้อมูลที่ซ่อนและข้อมูลส่วนบุคคลออกจากกระดาษคำนวณที่คุณบันทึกในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) คุณจะต้องเรียกใช้ตัวตรวจสอบเอกสารทุกครั้งที่คุณบันทึกกระดาษคำนวณในรูปแบบนี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×