การตรวจสอบข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลในงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint หรือประกาศงานนำเสนอลงเว็บร่วมกัน ขอแนะนำให้ตรวจทานงานนำเสนอสำหรับข้อมูลที่ซ่อนอยู่หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกเก็บไว้ในงานนำเสนอเองหรือในคุณสมบัติเอกสาร (Metadata) เนื่องจากข้อมูลที่ซ่อนอยู่นี้สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรของคุณหรือเกี่ยวกับตัวเอกสารเองซึ่งคุณอาจไม่ต้องการให้ใช้ร่วมกันได้ทั่วไป คุณอาจต้องการเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่นี้ออกก่อนที่คุณจะใช้งานนำเสนอร่วมกับผู้อื่น

บทความนี้อธิบายวิธีที่คุณลักษณะตัวตรวจสอบเอกสารใน Microsoft Office PowerPoint 2007 จะสามารถช่วยให้คุณค้นหาและเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลในงานนำเสนอของคุณออกได้

ในบทความนี้

ชนิดของข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บไว้ในงานนำเสนอได้อย่างไร

ข้อมูลใดสามารถตัวตรวจสอบเอกสารค้นหา และเอาออกจากงานนำเสนอได้อย่างไร

ฉันค้นหา และเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลในงานนำเสนอของฉันได้อย่างไร

ข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลชนิดใดที่ถูกเก็บไว้ในงานนำเสนอ

คุณสามารถบันทึกชนิดของข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลได้หลายชนิดในเอกสาร PowerPoint ข้อมูลนี้อาจมองไม่เห็นโดยทันทีเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอใน Office PowerPoint 2007 หรือการนำเสนอภาพนิ่ง แต่บุคคลอื่นอาจดูหรือเรียกข้อมูลจากงานนำเสนอของคุณได้

ข้อมูลที่ซ่อนอยู่สามารถรวมข้อมูลที่ Office PowerPoint 2007 เพิ่มให้กับงานนำเสนอเพื่อให้คุณเปิดใช้งานการสร้างงานนำเสนอร่วมกับผู้อื่น และสามารถรวมข้อมูลที่คุณเจตนากำหนดให้ซ่อนได้อีกด้วย

งานนำเสนอ PowerPoint สามารถมีชนิดของข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังต่อไปนี้

 • ข้อคิดเห็นและคำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก    ถ้าคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างงานนำเสนอของคุณ งานนำเสนอของคุณอาจมีรายการบางอย่าง เช่น ข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก ข้อมูลนี้สามารถทำให้ผู้อื่นเห็นชื่อคนที่ทำงานในงานนำเสนอของคุณ ข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจทาน และการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับงานนำเสนอของคุณ

 • คุณสมบัติเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคล    คุณสมบัติเอกสาร เรียกว่าMetadata รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับงานนำเสนอของคุณเช่นผู้เขียน เรื่อง และชื่อเรื่อง คุณสมบัติเอกสารรวมข้อมูลที่ถูกเก็บรักษา โดยโปรแกรม Office เช่นชื่อของบุคคลที่บันทึกล่าสุด ในเอกสารและวันเมื่อเอกสารถูกสร้างขึ้น โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์เฉพาะ เอกสารของคุณอาจยังประกอบด้วยชนิดข้อมูลส่วนบุคคล (PII), เช่นส่วนหัวของอีเมล ส่งสำหรับตรวจทานข้อมูล เวียน และข้อมูลเส้นทางของไฟล์สำหรับการเผยแพร่เว็บเพเพิ่มเติม

 • เนื้อหาบนภาพนิ่งที่มองไม่เห็น    งานนำเสนอของคุณอาจมีวัตถุที่ไม่ปรากฏเนื่องจากถูกจัดรูปแบบให้มองไม่เห็น

 • เนื้อหานอกภาพนิ่ง    งานนำเสนอของ PowerPoint อาจมีวัตถุที่ไม่ปรากฏในทันทีเนื่องจากถูกลากออกจากภาพนิ่งไปยังพื้นที่นอกภาพนิ่ง เนื้อหานอกภาพนิ่งนี้สามารถรวมถึงกล่องข้อความ ภาพตัดปะ กราฟิก และตาราง

 • บันทึกย่อของงานนำเสนอ    ส่วนบันทึกย่อของงานนำเสนอ PowerPoint สามารถมีข้อความที่คุณอาจไม่ต้องการใช้ร่วมกันได้ทั่วไป โดยเฉพาะถ้าบันทึกย่อนั้นเขียนขึ้นสำหรับผู้นำเสนองานนำเสนอเท่านั้น

 • คุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์เอกสาร    ถ้างานนำเสนอของคุณได้รับการบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสาร เช่น ไซต์พื้นที่ทำงานเอกสารหรือไลบรารีที่ยึดตาม Microsoft Windows SharePoint Services งานนำเสนออาจมีคุณสมบัติเอกสารเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์นี้

 • ข้อมูลแบบ XML แบบกำหนดเอง    งานนำเสนออาจมีข้อมูลแบบ XML แบบกำหนดเองที่ไม่ปรากฏในเอกสารนั้น ตัวตรวจสอบเอกสารสามารถค้นหาและเอาข้อมูล XML นี้ออกได้

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลใดที่ตัวตรวจสอบเอกสารสามารถค้นหาและเอาออกจากงานนำเสนอ

ใน Office PowerPoint 2007 ตัวตรวจสอบเอกสารจะแสดงตัวตรวจสอบที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาและเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเฉพาะในงานนำเสนอ PowerPoint ออก สำหรับรายการของข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลชนิดต่างๆ ที่ตัวตรวจสอบเอกสารสามารถค้นหาและเอาออกจากงานนำเสนอได้ ให้ดูตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณกำหนดตัวตรวจสอบเอกสารเองด้วยการเพิ่มโมดูลตัวตรวจสอบ คุณอาจสามารถตรวจสอบงานนำเสนอของคุณเพื่อหาชนิดข้อมูลเพิ่มเติมได้

Office PowerPoint 2007

ชื่อตัวตรวจสอบ

การค้นหาและเอาออก

ข้อคิดเห็นและคำอธิบายประกอบ

 • ข้อคิดเห็น

 • คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก

คุณสมบัติเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคล

 • คุณสมบัติเอกสาร ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากแท็บ สรุป แท็บ สถิติ และแท็บ กำหนดเอง ของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเอกสาร

 • ส่วนหัวของอีเมล

 • ใบเวียนเอกสาร

 • ข้อมูลที่ส่งเพื่อตรวจทาน

 • คุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์เอกสาร

 • ข้อมูลนโยบายการจัดการเอกสาร

 • ข้อมูลชนิดเนื้อหา

 • เส้นทางของแฟ้มสำหรับการประกาศเว็บเพจ

เนื้อหาบนภาพนิ่งที่มองไม่เห็น

 • วัตถุที่มองไม่เห็นเนื่องจากถูกจัดรูปแบบให้มองไม่เห็น

  หมายเหตุ: ตัวตรวจสอบนี้จะไม่ตรวจหาวัตถุที่ถูกวัตถุอื่นบังอยู่

เนื้อหานอกภาพนิ่ง

 • เนื้อหาหรือวัตถุที่ไม่ปรากฏทันทีในงานนำเสนอเนื่องจากตั้งอยู่นอกพื้นที่ภาพนิ่ง ซึ่งรวมถึงสิ่งดังต่อไปนี้

  • ภาพตัดปะ

  • กล่องข้อความ

  • กราฟิก

  • ตาราง

   หมายเหตุ: ตัวตรวจสอบเอกสารจะไม่ตรวจหาหรือเอาวัตถุนอกภาพนิ่งที่มีลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวออก

บันทึกย่อของงานนำเสนอ

 • ข้อความที่เพิ่มลงในส่วนบันทึกย่อของงานนำเสนอ

หมายเหตุ: ตัวตรวจสอบเอกสารไม่สามารถเอารูปภาพที่ถูกเพิ่มลงในส่วนบันทึกย่อของงานนำเสนอออกได้

ข้อมูล XML แบบกำหนดเอง

 • ข้อมูลแบบ XML แบบกำหนดเองที่อาจเก็บอยู่ภายในงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

ฉันจะค้นหาและเอาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในงานนำเสนอของฉันออกด้วยวิธีใด

คุณสามารถใช้ตัวตรวจสอบเอกสารค้นหาและเอาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในงานนำเสนอ PowerPoint ที่สร้างใน Office PowerPoint 2007 และรุ่นก่อนหน้าออก ขอแนะนำให้ใช้ตัวตรวจสอบเอกสารก่อนที่คุณจะใช้สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของงานนำเสนอของคุณร่วมกัน เช่น ในสิ่งที่แนบมากับอีเมล หรือโดยการประกาศลงเว็บ

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ซ่อนอยู่

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกบันทึกเป็น แล้ว พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อไฟล์ เพื่อบันทึกสำเนาของงานนำเสนอต้นฉบับ

  สิ่งสำคัญ: ขอแนะนำให้ใช้ตัวตรวจสอบเอกสารในสำเนาเอกสารต้นฉบับของคุณเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะคืนค่าข้อมูลที่ตัวตรวจสอบเอกสารเอาออกได้ทุกครั้ง

 3. ในสำเนาของงานนำเสนอต้นฉบับ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่เตรียม แล้ว คลิ กตรวจสอบเอกสาร

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวตรวจสอบเอกสาร เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกชนิดของเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการจะตรวจสอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบแต่ละ ดูข้อมูลใดสามารถตัวตรวจสอบเอกสารค้นหา และเอาออกจากงานนำเสนอได้อย่างไร

 5. คลิก ตรวจสอบ

 6. ตรวจทานผลลัพธ์การตรวจสอบในกล่องโต้ตอบ ตัวตรวจสอบเอกสาร

 7. คลิก เอาออกทั้งหมด ถัดจากผลลัพธ์การตรวจสอบสำหรับชนิดของเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการเอาออกจากเอกสารของคุณ

  สิ่งสำคัญ: 

  • ถ้าคุณเอาเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ออกจากงานนำเสนอของคุณ คุณอาจไม่สามารถคืนค่าเนื้อหานั้นได้ด้วยการคลิก เลิกทำ

  • ถ้าคุณต้องการเอาข้อมูลที่ซ่อนและข้อมูลส่วนบุคคลออกจากงานนำเสนอที่คุณบันทึกในรูปแบบ OpenDocument Presentation (.odp) คุณจะต้องเรียกใช้ตัวตรวจสอบเอกสารทุกครั้งที่คุณบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบนี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×