การตรวจสอบการออกแบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

บทนำ

บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

ชนิดของปัญหาความเข้ากันได้ InfoPath

บทนำ

ใน Microsoft InfoPath 2010 คุณสามารถออกแบบฟอร์มหลายชนิด ซึ่งรวมถึง ระหว่างผู้อื่น:

  • รายการ SharePoint

  • ไลบรารีฟอร์ม SharePoint

  • ฟอร์มงานสำหรับเวิร์กโฟลว์ SharePoint

  • ฟอร์มสำหรับรายการภายนอก

  • ฟอร์มที่เข้ากันได้กับเวอร์ชันที่แตกต่างกันของ InfoPath

ชุดของตัวควบคุมพร้อมใช้งานและลักษณะการทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของฟอร์ม ฟอร์มของเว็บเบราว์เซอร์เปิดใช้งานผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์ม InfoPath Filler โดย อย่างไรก็ตาม ฟอร์ม InfoPath Filler รวมชุดของคุณลักษณะมีขนาดใหญ่

หมายเหตุ: ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบางชนิดฟอร์มหลังจากที่ได้ถูกเลือกไว้ แนะนำต้องพิจารณาข้อกำหนดทั้งหมดก่อนที่คุณเริ่มต้นการออกแบบฟอร์มของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดต่าง ๆ ของเทมเพลตฟอร์มที่ ดูภาพรวมของเทมเพลตฟอร์มและโหมด

ถ้าคุณเปลี่ยนจากฟอร์มชนิดหนึ่งไปยังอีก คุณอาจพบปัญหาความเข้ากันได้หรือปัญหาอื่น ๆ ในการ ตัวอย่างเช่น InfoPath คุณลักษณะบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุนในเว็บเบราว์เซอร์เทมเพลตฟอร์มที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในระหว่างการประกาศ ในทำนองเดียวกัน ฟีเจอร์บางอย่าง InfoPath 2010 ไม่ทำงานในเทมเพลตฟอร์ม InfoPath 2007 หรือ InfoPath 2003

InfoPath 2010 ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ตรวจสอบข้อผิดพลาด โดยทำให้คุณเลือกชนิดของเทมเพลตฟอร์มเพื่อออกแบบจากจุดเริ่มต้น และจำกัดแล้ว ตัวเลือกของตัวควบคุมและลักษณะการทำงานกับตัวเลือกที่เข้ากันได้โดยยึดตามเทมเพลตฟอร์เลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกในการออกแบบเทมเพลตเว็บเบราว์เซอร์ แล้วคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบางตัวควบคุม เช่นป้ายชื่อแนวตั้งและตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น ในทำนองเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีความไม่เข้ากัน คุณไม่สามารถแปลง SharePoint รายการหรือเวิร์กโฟลว์แบบชนิดแม่แบบฟอร์มอื่น

หมายเหตุ: สำหรับรายการของตัวควบคุมและข้อจำกัดของพวกเขาความเข้ากันได้ที่เกี่ยวข้อง ดูฟีเจอร์ของ InfoPath 2010 ที่จะไม่พร้อมใช้งานใน InfoPath Forms Services

ถ้าคุณเปลี่ยนฟอร์มให้กับชนิดต่าง ๆ ของฟอร์ม เช่นการสลับจากฟอร์ม InfoPath Filler ฟอร์มบนเว็บเบราว์เซอร์ มีระบุตัวควบคุมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในฟอร์มของเว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าฟอร์มของคุณรวมอยู่ในตัวควบคุมบรรทัดลายเซ็น เครื่องหมาย X สีแดงจากนั้นบนตัวควบคุม InfoPath ตรวจสอบปัญหาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิดแม่แบบฟอร์ม

  • เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์ม

  • บันทึกหรือประกาศแม่แบบฟอร์ม

คุณได้รับพร้อมท์ให้ตรวจทานใด ๆ พบข้อผิดพลาดฟอร์ม ขอแนะนำให้ คุณตรวจสอบข้อผิดพลาด การตรวจสอบข้อผิดพลาด บานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ เปิดขึ้น

หมายเหตุ: ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้น โดยไคลเอ็นต์ InfoPath เมื่อคุณสร้าง และพยายามประกาศแม่แบบฟอร์มบนเว็บเบราว์เซอร์ ข้อผิดพลาดที่จะถูกดึงมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะปรากฏขึ้น ย้ายฟอร์มจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปยังอีกไม่สามารถเปิดเผยปัญหาที่ยังไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้า โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

บานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ช่วยให้คุณสามารถค้นหาปัญหาความเข้ากันได้ ในบางกรณี รับการแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ และคุณจะได้รับแจ้งของการแก้ไข ในกรณี ปัญหาจำเป็นต้องใช้การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น เรียบร้อยแล้วประกาศเทมเพลตฟอร์มเบราว์เซอร์ Web คุณอาจจำเป็นต้องเอาตัวควบคุมสนับสนุน หรือแทนที่ ด้วยตัวควบคุมแตกต่างกัน

การตรวจสอบการออกแบบฟอร์ม

คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับเทมเพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น สมมติว่า เฉพาะผู้ใช้ที่มี InfoPath ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาสามารถแสดง และกรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ ถ้าคุณต้องการให้เทมเพลตฟอร์เพื่อทำงานในเว็บเบราว์เซอร์เช่น คุณสามารถคลิเปลี่ยนการตั้งค่า ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ในการเข้าถึงตัวเลือกสำหรับการสร้างเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับเทมเพลตฟอร์ม ข้อผิดพลาดและข้อความในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ปรับปรุงให้สอดคล้องกัน

หมายเหตุ: ในขณะที่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า โดยคลิกที่ไฟล์ และ แล้ว บน แท็บข้อมูล คลิกตัวเลือกฟอร์ม คลิกความเข้ากันได้ จาก นั้น ในรายการชนิดของฟอร์ม คลิกชนิดแม่แบบฟอร์มที่ต้องการ

คุณสามารถปรับปรุงรายการของข้อผิดพลาดและข้อความในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ได้ ด้วยการคลิกรีเฟรช

ด้านบนของหน้า

InfoPath ชนิดของปัญหาความเข้ากันได้

สำหรับรายการของ incompatibilities ดูฟีเจอร์ของ InfoPath 2010 ที่จะไม่พร้อมใช้งานใน InfoPath Forms Services

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×