การตรวจสอบการสะกดในฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณกรอกฟอร์มใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถตรวจสอบการสะกดของข้อความที่คุณป้อนได้เหมือนกับที่คุณทำในเอกสาร Microsoft Office อื่นๆ

หมายเหตุ: ผู้ที่ออกแบบฟอร์มที่คุณกรอกสามารถควบคุมว่ามีจุดใดบ้างในฟอร์มที่คุณได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบการสะกดได้ ตัวอย่างเช่น ตัวตรวจสอบการสะกดอาจใช้งานได้กับกล่องข้อความแต่ใช้งานไม่ได้กับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยต่างๆ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดใช้งานการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ

ตรวจสอบการสะกดโดยอัตโนมัติขณะพิมพ์

ตรวจสอบการสะกดทั้งหมดในครั้งเดียว

ซ่อนเส้นใต้หยัก

เปิดใช้งานตัวตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ คุณต้องเปิดใช้งานตัวตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ ถ้ายังไม่ได้เปิดใช้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  2. ภายใต้ เมื่อแก้ไขการสะกดใน InfoPath ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการสะกดขณะที่คุณพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบการสะกดโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์

  1. พิมพ์ลงในฟอร์ม

  2. คลิกขวาที่แต่ละคำที่มีเส้นใต้หยักสีแดง แล้วคลิกคำสั่งหรือตัวเลือกการสะกดที่เหมาะสมบนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

ตรวจการสะกดทั้งหมดในครั้งเดียว

  1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกการสะกด Button image

  2. ในบานหน้าต่างงาน การสะกด ให้คลิก ค้นหาถัดไป

  3. เมื่อ InfoPath ระบุคำที่อาจสะกดผิด ให้คลิกคำสั่งหรือตัวเลือกการสะกดที่เหมาะสม

  4. เมื่อต้องการตรวจสอบฟอร์มต่อไป ให้คลิก ค้นหาถัดไป

ด้านบนของหน้า

ซ่อนเส้นใต้หยัก

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  2. ภายใต้ เมื่อแก้ไขการสะกดใน InfoPath ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×