การตรวจสอบการสะกดโดยใช้กฎการสะกดแบบเคร่งครัดของภาษาอาหรับ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตรวจการสะกดของภาษาอาหรับ โดยใช้กฎการสะกดแบบเคร่งครัด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องใช้ Microsoft Office รุ่นภาษาอาหรับ หรือกำหนดค่าโปรแกรม Office ของคุณให้ใช้ภาษาอาหรับ และกำหนดค่าให้ใช้กฎการสะกดของภาษาอาหรับที่คุณต้องการ

มีแพคภาษาสำหรับภาษาอาหรับที่ติดตั้ง คุณสามารถเลือกจากกฎการสะกดต่อไปนี้:

เคร่งครัดเริ่มต้นกรณี   

คำที่ขึ้นต้น ด้วย alef ที่ไม่มี hamza จะถูกตั้งค่าสถานะ และรูปแบบถูกต้อง มี alef และ hamza จะได้รับการแนะนำ

เคร่งครัด yaa ขั้นสุดท้าย   

คำที่ลงท้าย ด้วย alef maqsoora แทนที่เป็น yaa จะถูกตั้งค่าสถานะ และรูปแบบถูกต้อง มี yaa จะได้รับการแนะนำ

ตัวอักษรแบบเคร่งครัด taa marboota   

คำที่ลงท้าย ด้วย haa แทนที่เป็นตัวอักษร taa marboota จะถูกตั้งค่าสถานะ และรูปแบบถูกต้อง มีตัวอักษร taa marboota จะได้รับการแนะนำ

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าโปรแกรม Office ให้ใช้ภาษาอาหรับ

ขั้นตอนที่ 2: กฎการสะกดแบบเคร่งครัดของใช้ภาษาอาหรับ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อต้องการตรวจการสะกดของข้อความภาษาอาหรับ คุณจะต้องใช้ภาษาอาหรับรุ่น Office หรือติดตั้งภาษาของ Office pack สำหรับภาษาอาหรับ และกำหนดค่าโปรแกรม Office ของคุณให้ใช้ภาษาอาหรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพคภาษา ดู:

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าโปรแกรม Office เมื่อต้องการแก้ไขภาษาอาหรับ

กระบวนงานต่อไปนี้ถือว่า คุณได้ติดตั้งแพคภาษาที่เหมาะสม ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ดู:

เมื่อต้องการกำหนดค่า Office เมื่อต้องการแก้ไขภาษาอาหรับ

 1. เปิดไฟล์ในโปรแกรม Office เช่น Word, Excel หรือ PowerPoint

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ถ้าภาษาอาหรับ ไม่ได้อยู่ในรายการภาษาแก้ไข ภายใต้เลือกภาษาแก้ไข คลิกเพิ่มภาษาแก้ไขเพิ่มเติม เลือกอาหรับ ในรายการ นั้นแล้ว คลิกเพิ่ม

 4. คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่โปรแกรม Office ที่แสดงตามค่าเริ่มต้นในตัวควบคุมของโปรแกรม หรือภาษาของวิธีใช้ เลือกภาษาภายใต้เลือกการแสดงและภาษาของวิธีใช้

 6. ถ้าคุณเลือกภาษาใหม่แล้วภาษาสำหรับภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาวิธีใช้ คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ด้านล่างของแต่ละส่วนที่เลือก

 7. เริ่มต้นโปรแกรม Office ทั้งหมดของคุณใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

หมายเหตุ: ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ถูกต้องสำหรับภาษาอาหรับแก้ไขไม่ได้เปิดใช้งาน หรือไม่ได้ติดตั้ง อาจปรากฏในคอลัมน์รูปแบบแป้นพิมพ์ หรือการพิสูจน์อักษร เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเหล่านี้ ดูเพิ่มภาษา หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: ใช้กฎการสะกดแบบเคร่งครัดของภาษาอาหรับ

โหมดการสะกดแบบเคร่งครัดของภาษาอาหรับจะสามารถใช้งานได้ถ้าคุณใช้ Office รุ่นภาษาอาหรับ หรือหลังจากที่คุณได้ติดตั้งและกำหนดค่าแพคภาษาแล้วเท่านั้น

เมื่อต้องการกำหนดค่ากฎการสะกดสำหรับภาษาอาหรับในโปรแกรม Office

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

  Outlook ช่วยให้คุณเข้ากับการตั้งค่าในการพิสูจน์อักษร ใช้โปรแกรม Office อื่นแทน เช่น Word เมื่อทำการเปลี่ยนกฎการสะกดสำหรับโปรแกรม Office

 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกต่อไปนี้

  • อาหรับ: hamza alef เริ่มต้นที่เข้มงวด (ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น)

  • อาหรับ: บังคับ yaa ขั้นสุดท้าย (ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น)

  • อาหรับ: ตัวอักษรแบบเคร่งครัด taa marboota (ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น)

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×