ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การตรวจสอบการสะกดภาษาโปรตุเกสโดยใช้กฎการสะกดใหม่หลังการเปลี่ยนรูป

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ขณะนี้คุณสามารถตรวจสอบการสะกดภาษาโปรตุเกสโดยใช้กฎการสะกดแบบเดิมก่อนการเปลี่ยนรูป กฎการสะกดแบบใหม่ภายหลังการเปลี่ยนรูป หรือทั้งสองอย่างได้ เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว ก่อนอื่นคุณต้องกำหนดค่าโปรแกรม Microsoft Office ของคุณให้ใช้ภาษาโปรตุเกส จากนั้นกำหนดค่าโปรแกรมให้ใช้กฎการสะกดภาษาโปรตุเกสที่คุณต้องการ ดังนี้

มีแพคภาษาสำหรับภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส) ติดตั้ง คุณสามารถเลือกจากกฎการสะกดต่อไปนี้:

เฉพาะก่อนการเปลี่ยนรูป (การสะกดแบบดั้งเดิม)   

นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น เฉพาะคำที่พิจารณาแล้วว่าถูกต้องสะกดก่อนการสะกดจะได้รับการตรวจสอบ และแนะนำ

เฉพาะหลังการเปลี่ยนรูป (การสะกดแบบใหม่)   

โดยค่าเริ่มต้น จะมีเพียงคำที่สะกดอย่างถูกต้องหลังเปลี่ยนรูปการสะกดเท่านั้นที่ได้รับการตรวจสอบและแนะนำ ตัวแปรก่อนเปลี่ยนรูปจะถูกตั้งค่าสถานะ

ทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนรูป (ทั้งการสะกดแบบใหม่และแบบดั้งเดิม)   

ตัวแปรการสะกดทั้งก่อนและหลังเปลี่ยนรูปจะได้รับการตรวจสอบและแนะนำ

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าโปรแกรม Office ให้ใช้ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส)

ขั้นตอนที่ 2: ใช้กฎการสะกดภายหลังการเปลี่ยนรูปของภาษาโปรตุเกส

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การตรวจการสะกดของข้อความโปรตุเกส คุณจะต้องใช้เวอร์ชันภาษาโปรตุเกสของ Office หรือติดตั้งภาษาของ Office pack สำหรับภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส) และกำหนดค่าโปรแกรม Office ของคุณให้ใช้ภาษาโปรตุเกส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพคภาษา ดู:

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าโปรแกรม Office ให้ใช้ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส)

กระบวนงานต่อไปนี้ถือว่า คุณได้ติดตั้งแพคภาษาที่เหมาะสม ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ดูอุปกรณ์เสริมคภาษาสำหรับ Office

เมื่อต้องการกำหนดค่า Office เมื่อต้องการแก้ไขภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส)

 1. ให้เปิดไฟล์ในโปรแกรม Office เช่น Word, Excel หรือ PowerPoint

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ถ้าภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส) ไม่ได้อยู่ในรายการภาษาแก้ไข ภายใต้เลือกภาษาแก้ไข คลิกเพิ่มภาษาแก้ไขเพิ่มเติม เลือกโปรตุเกส (โปรตุเกส) ในรายการ นั้นแล้ว คลิกเพิ่ม

 4. ภายใต้เลือกภาษาแก้ไข ในรายการภาษาแก้ไข เลือกโปรตุเกส (โปรตุเกส)

 5. คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

 6. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่โปรแกรม Office แสดงตามค่าเริ่มต้นในตัวควบคุมของโปรแกรมหรือภาษาของวิธีใช้ ให้เลือกภาษาภายใต้ เลือกภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้

 7. ถ้าคุณเลือกภาษาใหม่สำหรับ ภาษาที่ใช้แสดง หรือ ภาษาของวิธีใช้ คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ด้านล่างแต่ละส่วนที่เลือก

 8. รีสตาร์ตโปรแกรม Office ทั้งหมดของคุณเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

หมายเหตุ: ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่ได้ถูกกำหนดค่าสำหรับการแก้ไขภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส),ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือไม่ได้ติดตั้ง อาจปรากฏในคอลัมน์รูปแบบแป้นพิมพ์ หรือการพิสูจน์อักษร เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเหล่านี้ ดูเพิ่มภาษา หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: ใช้กฎการสะกดภายหลังการเปลี่ยนรูปใหม่ของภาษาโปรตุเกส

โหมดโปรตุเกสยุโรป จะพร้อมใช้งานก็ต่อ เมื่อคุณกำลังใช้ Office รุ่นภาษาโปรตุเกส หรือหลัง จากที่คุณได้ติดตั้ง และกำหนดค่าแพคภาษาสำหรับภาษาโปรตุเกส

เมื่อต้องการกำหนดค่ากฎการสะกดภาษาโปรตุเกสยุโรปในโปรแกรม Office

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

  Outlook ไม่ให้คุณเข้าถึงการตั้งค่าใน การพิสูจน์อักษร ใช้โปรแกรมอื่นของ Office แทน เช่น Word เปลี่ยนกฎการสะกดสำหรับโปรแกรม Office

 3. ภายใต้เมื่อแก้ไขการสะกดในโปรแกรม Microsoft Office สำหรับโหมดโปรตุเกสยุโรป เลือกเปลี่ยนรูปใหม่ภายหลังเปลี่ยนรูปใหม่ก่อนหน้า หรือทั้งสอง

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×