การตรวจสอบการสะกดภาษาโปรตุเกสโดยใช้กฎการสะกดใหม่หลังการเปลี่ยนรูป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตอนนี้คุณสามารถตรวจการสะกดของภาษาโปรตุเกสโดยใช้กฎการสะกดก่อนการเปลี่ยนรูปใหม่ กฎการสะกดภายหลังการเปลี่ยนรูปใหม่ หรือทั้งสองอย่าง การทำเช่นนี้ คุณต้องการ กำหนดค่าโปรแกรม Microsoft Office ของคุณให้ใช้ภาษาโปรตุเกส และกำหนดค่าให้ใช้กฎการสะกดภาษาโปรตุเกสที่คุณต้อง

มีแพคภาษาสำหรับภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส) ติดตั้ง คุณสามารถเลือกจากกฎการสะกดต่อไปนี้:

เปลี่ยนรูปใหม่ก่อนหน้าเท่านั้น (การสะกดแบบดั้งเดิม)   

นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น เฉพาะคำที่พิจารณาแล้วว่าถูกต้องสะกดก่อนการสะกดจะได้รับการตรวจสอบ และแนะนำ

หลังการเปลี่ยนรูปเท่านั้น (การสะกดแบบใหม่)   

นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น เฉพาะคำที่พิจารณาแล้วว่าถูกต้องสะกดหลังจากการสะกดจะได้รับการตรวจสอบ และแนะ นำ ตัวแปรก่อนการเปลี่ยนรูปใหม่จะถูกตั้งค่าสถานะออก

ทั้งก่อน และหลังการเปลี่ยนรูปใหม่ (สะกดแบบใหม่ และแบบดั้งเดิม)   

ตัวแปรการสะกดทั้งก่อนและหลังเปลี่ยนรูปจะได้รับการตรวจสอบและคำแนะนำ

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าโปรแกรม Office ให้ใช้ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส)

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ภาษาโปรตุเกสภายหลังการเปลี่ยนรูปของกฎการสะกด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การตรวจการสะกดของข้อความโปรตุเกส คุณจะต้องใช้เวอร์ชันภาษาโปรตุเกสของ Office หรือติดตั้งภาษาของ Office pack สำหรับภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส) และกำหนดค่าโปรแกรม Office ของคุณให้ใช้ภาษาโปรตุเกส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพคภาษา ดู:

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าโปรแกรม Office ให้ใช้ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส)

กระบวนงานต่อไปนี้ถือว่า คุณได้ติดตั้งแพคภาษาที่เหมาะสม ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ดูดาวน์โหลด ติดตั้ง การกำหนดค่า หรือถอนการติดตั้งแอ Office ภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

เมื่อต้องการกำหนดค่า Office เมื่อต้องการแก้ไขภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส)

 1. เปิดไฟล์ในโปรแกรม Office เช่น Word, Excel หรือ PowerPoint

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ถ้าภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส) ไม่ได้อยู่ในรายการภาษาแก้ไข ภายใต้เลือกภาษาแก้ไข คลิกเพิ่มภาษาแก้ไขเพิ่มเติม เลือกโปรตุเกส (โปรตุเกส) ในรายการ นั้นแล้ว คลิกเพิ่ม

 4. ภายใต้เลือกภาษาแก้ไข ในรายการภาษาแก้ไข เลือกโปรตุเกส (โปรตุเกส)

 5. คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

 6. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่โปรแกรม Office ที่แสดงตามค่าเริ่มต้นในตัวควบคุมของโปรแกรม หรือภาษาของวิธีใช้ เลือกภาษาภายใต้เลือกการแสดงและภาษาของวิธีใช้

 7. ถ้าคุณเลือกภาษาใหม่แล้วภาษาสำหรับภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาวิธีใช้ คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ด้านล่างของแต่ละส่วนที่เลือก

 8. เริ่มต้นโปรแกรม Office ทั้งหมดของคุณใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

หมายเหตุ: ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่ได้ถูกกำหนดค่าสำหรับการแก้ไขภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส),ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือไม่ได้ติดตั้ง อาจปรากฏในคอลัมน์รูปแบบแป้นพิมพ์ หรือการพิสูจน์อักษร เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเหล่านี้ ดูเพิ่มภาษา หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: ใช้กฎการสะกดภายหลังการเปลี่ยนรูปใหม่ของภาษาโปรตุเกส

โหมดโปรตุเกสยุโรป จะพร้อมใช้งานก็ต่อ เมื่อคุณกำลังใช้ Office รุ่นภาษาโปรตุเกส หรือหลัง จากที่คุณได้ติดตั้ง และกำหนดค่าแพคภาษาสำหรับภาษาโปรตุเกส

เมื่อต้องการกำหนดค่ากฎการสะกดภาษาโปรตุเกสยุโรปในโปรแกรม Office

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก การพิสูจน์อักษร

  Outlook ช่วยให้คุณเข้ากับการตั้งค่าในการพิสูจน์อักษร ใช้โปรแกรม Office อื่นแทน เช่น Word เมื่อทำการเปลี่ยนกฎการสะกดสำหรับโปรแกรม Office

 3. ภายใต้เมื่อแก้ไขการสะกดในโปรแกรม Microsoft Office สำหรับโหมดโปรตุเกสยุโรป เลือกเปลี่ยนรูปใหม่ภายหลังเปลี่ยนรูปใหม่ก่อนหน้า หรือทั้งสอง

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×