การตรวจสอบการสะกดจะไม่จดจำคำในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

สาเหตุ: ไม่ได้เลือกพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

วิธีแก้ไข:    ใช้ Word เพื่อเลือกพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้

 1. เปิดเอกสาร Word ขึ้นมา

 2. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 3. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 4. ภายใต้ การสะกด ให้คลิก พจนานุกรม

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที๋อยู่ถัดจากพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

สาเหตุ: พจนานุกรมแบบกำหนดเองเสียหาย

วิธีแก้ไข:    ใช้ Word เพื่อสร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ แล้วเพิ่มคำจากพจนานุกรมที่เสียหายลงไป

พจนานุกรมแบบกำหนดเองมีรูปแบบไฟล์พิเศษ และจะสามารถเสียหายได้ถ้าถูกบันทึกในรูปแบบอื่น ถ้ากล่องโต้ตอบการแปลงไฟล์เปิดขึ้นเมื่อคุณพยายามแก้ไขพจนานุกรมแบบกำหนดเอง หรือถ้าอักขระแปลกๆ ปรากฏในไฟล์พจนานุกรมแบบกำหนดเองเมื่อคุณเปิด แสดงว่าไฟล์เสียหาย

เมื่อต้องการกู้คืน คุณสามารถสร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ แล้วเรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกดในพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่เสียหายเพื่อเพิ่มคำแบบกำหนดเองของคุณลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ ขั้นสุดท้าย ให้นำพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่เสียหายออก ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ:

ขั้นตอนที่ 1: สร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่

 1. เปิดเอกสาร Word ขึ้นมา

 2. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 3. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 4. ภายใต้ การสะกด ให้คลิก พจนานุกรม

 5. คลิก ใหม่ แล้วใส่ชื่อสำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองลงในกล่อง บันทึกเป็น

  สิ่งสำคัญ: ถ้ากล่องโต้ตอบ แปลงไฟล์ หรือ การแปลงไฟล์ เปิดขึ้น ให้คลิก ตกลง โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ (การตั้งค่าการเข้ารหัสข้อความที่ถูกต้อง การเข้ารหัสอื่น ๆ: Unicode 5.1 (Little-Endian))

 6. ใส่ชื่อสำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองลงในกล่อง บันทึกเป็น แล้วคลิก บันทึก

 7. ตรวจสอบในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง ให้แน่ใจว่าเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่อยู่ จากนั้นให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองอื่นๆ แล้วคลิก ตกลง

 8. คลิก ตกลง อีกครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

ขั้นตอนที่ 2: เปิดพจนานุกรมที่เสียหาย

 1. เปิดเอกสาร Word ขึ้นมา

 2. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 3. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 4. ภายใต้ การสะกด ให้คลิก พจนานุกรม

 5. เลือกพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ค้างไว้ แต่เน้นพจนานุกรมที่เสียหายโดยการลากตัวชี้ไปบนพจนานุกรมนั้น แล้วคลิก แก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบ แปลงไฟล์ หรือ การแปลงไฟล์ เปิดขึ้น ให้คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบเหล่านั้น คุณสามารถละเว้นอักขระแปลกๆ หรือบรรทัดว่างในไฟล์ได้อย่างปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มคำจากพจนานุกรมที่เสียหายลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่

 1. คลิก การสะกดและไวยากรณ์ ในเมนู เครื่องมือ

 2. สำหรับแต่ละคำที่คุณต้องการเพิ่มลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ให้คลิก เพิ่ม

 3. ปิดตัวตรวจสอบการสะกด แล้วปิดพจนานุกรมที่เสียหาย

ขั้นตอนที่ 4: นำพจนานุกรมที่เสียหายออก

 1. เปิดเอกสาร Word ขึ้นมา

 2. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 3. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 4. ภายใต้ การสะกด ให้คลิก พจนานุกรม

 5. เลือกพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ค้างไว้ แต่เน้นพจนานุกรมที่เสียหายโดยการลากตัวชี้ไปบนพจนานุกรมนั้น จากนั้นคลิก นำออก แล้วคลิก ตกลง

 6. ถ้าคุณต้องการให้แสดงเส้นหยักสีแดงที่ระบุถึงการสะกดผิดในเอกสารของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ อยู่ จากนั้นคลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×