การตรวจทาน: แสดงมาร์กอัปและเพิ่มข้อคิดเห็น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อคิดเห็น คือ บันทึกย่อที่คุณสามารถแนบไปกับตัวอักษรหรือคำบนภาพนิ่ง หรือแนบกับภาพนิ่งทั้งภาพได้ ใช้ข้อคิดเห็นเมื่อคุณต้องการให้บุคคลอื่นตรวจทานและให้คำติชมเกี่ยวกับงานนำเสนอที่คุณสร้างขึ้น หรือเมื่อเพื่อนร่วมงานขอคำติชมเกี่ยวกับงานนำเสนอจากคุณ

ในMicrosoft PowerPoint 2010 คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อคิดเห็น เมื่อต้องการดูข้อคิดเห็นที่มีอยู่ คุณสามารถย้ายระหว่างข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณใน PowerPoint ได้ ตามที่คุณสามารถทำได้ในผลิตภัณฑ์อื่น ๆOffice 2010 เช่นWord 2010 คุณสามารถ อย่างไรก็ตาม เปรียบเทียบงานนำเสนอของคุณกับงานนำเสนอที่สร้างในทำนองเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างการตรวจหา และเลือกที่จะผสานการเปลี่ยนแปลงระหว่างสอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูงานนำเสนอเปรียบเทียบและการเขียนร่วมกัน

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่มข้อคิดเห็นตรวจทาน

แก้ไขข้อคิดเห็นตรวจทาน

ลบข้อคิดเห็นตรวจทาน

ย้ายไปมาระหว่างข้อคิดเห็น

เพิ่มข้อคิดเห็นของการตรวจทาน

 1. บนภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความหรือ วัตถุ บน ภาพนิ่ง ให้เลือกข้อความหรือวัตถุ

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับภาพนิ่ง ให้คลิกที่ใดก็ได้บนภาพนิ่ง

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก สร้างข้อคิดเห็น

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วคลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มได้มากกว่าหนึ่งข้อคิดเห็นลงในข้อความ วัตถุ หรือภาพนิ่งในงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อคิดเห็นของการตรวจทาน

ผู้ตรวจทานงานนำเสนอสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นที่เพิ่มโดยผู้ตรวจทานอื่น ซึ่งจะเปลี่ยนสีของรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทาน และจะเปลี่ยนชื่อย่อเป็นชื่อย่อของผู้ตรวจทานปัจจุบัน

 1. คลิกรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทาน

  หมายเหตุ: 

  • โดยทั่วไป รูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทาน มีชื่อย่อของบุคคลที่เพิ่มข้อคิดเห็นเป็นคนแรก

  • ถ้ารูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทานถูกซ่อนไว้ บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แก้ไขข้อคิดเห็น

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วคลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

ด้านบนของหน้า

ลบข้อคิดเห็นของการตรวจทาน

ผู้ตรวจทานงานนำเสนอสามารถลบข้อคิดเห็นที่เพิ่มโดยผู้ตรวจทานอื่น ซึ่งจะเปลี่ยนสีของรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทาน และจะเปลี่ยนชื่อย่อเป็นชื่อย่อของผู้ตรวจทานปัจจุบัน

 1. คลิกข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

ย้ายระหว่างข้อคิดเห็นของการตรวจทาน

 • เมื่อต้องการย้ายระหว่างข้อคิดเห็น บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×