การตรวจทานสิ่งพิมพ์ของคุณด้วยการพิมพ์แฟ้ม PDF สีผสม หรือแยกสี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณจำเป็นต้องตรวจทานสิ่งพิมพ์ของคุณอย่างละเอียดก่อนส่งไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ รูปแบบที่คุณใช้สำหรับการตรวจทาน การตรวจสอบเค้าโครง สี และการพิมพ์ทับอาจขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งพิมพ์ที่คุณใช้ รูปแบบที่ใช้โดยทั่วไปส่วนใหญ่ในการตรวจทานมีสามรูปแบบคือแผ่นปรู๊ฟ PDF แผ่นปรู๊ฟสีผสม และแผ่นปรู๊ฟการแยกสี

ปรึกษากับโรงพิมพ์ของคุณถึงรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจทานสิ่งพิมพ์ของคุณและรายการต่างๆ ในสิ่งพิมพ์ของคุณที่คุณต้องตรวจดูเป็นพิเศษสำหรับใช้ในการพิมพ์นั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดวิธีการพิสูจน์อักษรใดที่คุณต้องการ

พิมพ์ไฟล์ PDF

พิมพ์แบบรวม

พิมพ์แยกสี

การกำหนดวิธีตรวจทานแบบที่คุณต้องใช้

ยิ่งวิธีตรวจทานของคุณตรงกับเงื่อนไขในการพิมพ์มากเท่าใด งานที่พิมพ์ในครั้งสุดท้ายก็จะยิ่งถูกต้องมากเท่านั้น

เนื่องจากการพิมพ์งานที่โรงพิมพ์ส่วนใหญ่ทำงานกับแฟ้ม PDF ดังนั้น PDF จึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ เพราะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าเมื่อแฟ้มถูกแสดงแบบออนไลน์หรือพิมพ์ แฟ้มนั้นจะยังคงมีรูปแบบตามที่คุณกำหนดไว้ทุกอย่าง

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 หลังจากคุณติดตั้ง add-in ใด add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เช่น PDF และ XPS

โรงพิมพ์ที่ไม่ทำงานกับแฟ้ม PDF อาจขอให้คุณใช้แฟ้ม โพสคริปต์ ตัวเลือกในการตรวจทานของคุณคือ สีผสมและแยกสี การตรวจทานสีผสมจะมีความถูกต้องน้อยกว่าการตรวจทานแยกสีที่โรงพิมพ์สามารถผลิต ส่วนการตรวจทานแยกสีจะถูกต้องน้อยกว่าการตรวจสอบสิ่งพิมพ์ในตอนเริ่มต้นของการพิมพ์ อุปสรรคคือปัญหาที่จะพบในการแยกสีหรือในการตรวจสอบสิ่งพิมพ์ภายหลัง มักมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขแพงกว่าการพบปัญหาในช่วงต้นๆ ของการตรวจทานสีผสม ให้ปรึกษากับโรงพิมพ์ของคุณเพื่อกำหนดว่าวิธีใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุด

 • การพิมพ์สีผสมขาวและดำ    ตรวจสอบเค้าโครง ข้อความ และปัญหาความคมชัดกับความสว่างโดยทั่วไปในสีผสมโทนสีเทา ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณสร้างข้อผิดพลาดใน PostScript เมื่อมีการสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะของคุณ สิ่งพิมพ์ก็จะสร้างข้อผิดพลาดใน PostScript บนเครื่องยิงฟิล์มสีของโรงพิมพ์เช่นกัน

 • การพิมพ์สีผสม    การรวมสี ข้อความ และกราฟิกทั้งหมดลงไปในแผ่นงานที่พิมพ์แผ่นเดียวเพื่อตรวจทาน ให้ใช้สีผสม RGB เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับการออกแบบหน้าโดยรวมและช่วงของสีโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามสีผสม RGB จะไม่สามารถเชื่อถือได้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของสี ลวดลาย และปัญหาการพิมพ์ทับซ้อนสี เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องของสี ให้พิมพ์แบบสีผสม CMYK บนเครื่องพิมพ์สี CMYK หรือเครื่องมือการตรวจทานสำหรับการแสดงสีที่ดีกว่าเดิมเมื่อมีการพิมพ์งาน

 • การพิมพ์แยกสี    แยกสีองค์ประกอบในสิ่งพิมพ์ของคุณและกำหนดพื้นที่ในการออกแบบที่อาจทำให้เกิดปัญหากับสิ่งพิมพ์ได้ เมื่อคุณพิมพ์แบบแยกสี Microsoft Office Publisher จะพิมพ์หนึ่งหน้าของสีแต่ละสีที่ใช้ในสิ่งพิมพ์ของคุณ การแยกสีจะปรากฏเป็นสีขาวและดำ แม้ว่าคุณพิมพ์กับเครื่องพิมพ์สี เนื่องจากเครื่องพิมพ์ของคุณใช้เฉพาะสีขาวและสีดำกำหนดว่ามีการแสดงสีต่างๆ การแยกสีเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์งานที่โรงพิมพ์ในการพิมพ์ครั้งสุดท้ายที่แท่นพิมพ์ ให้ตรวจทานแต่ละหน้าโดยละเอียดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละส่วนที่คุณได้ตกลงกับโรงพิมพ์ไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น

  • มีการแยกสีอย่างถูกต้อง

  • วัตถุปรากฎบนเพลตที่ถูกต้อง

  • สีและวัตถุมีการเว้นช่่อง การพิมพ์ทับ และการพิมพ์ทับซ้อนสีอย่างถูกต้อง

  • วัตถุตัดตกอยู่นอกหน้ากระดาษ

  • ไม่มีกราฟิกหายไป

  • การพิมพ์แบบอักษรและการแทนแบบอักษรทั้งหมดเป็นไปตามที่ต้องการ

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์แฟ้ม PDF

คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 หลังจากคุณติดตั้ง add-in ใด add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เช่น PDF และ XPS

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้ป้อนชื่อสำหรับสิ่งพิมพ์

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้คลิก เปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการประกาศ ให้คลิกการปรับให้เหมาะสมที่สุดในรายการ ระบุวิธีการที่จะพิมพ์หรือกระจายสิ่งพิมพ์นี้ ที่ตรงกับความต้องการของสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจะตรวจทานสิ่งพิมพ์แบบออนไลน์ และคุณภาพของการพิมพ์สำคัญน้อยกว่าขนาดของแฟ้มเล็ก ให้คลิก ขนาดเล็กสุด ถ้าคุณจะพิมพ์ PDF สำหรับการตรวจทาน และคุณภาพของการพิมพ์สำคัญมากกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก การพิมพ์คุณภาพสูง

 6. คลิก ขั้นสูง เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด และเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 7. คลิก ตกลง

 8. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ถ้าคุณต้องการเปิดแฟ้มใน Adobe Reader ทันทีหลังจากบันทึกแฟ้ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดแฟ้มหลังจากจัดพิมพ์ ถ้าคุณเลือก สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการประกาศ กล่องกาเครื่องหมาย เปิดแฟ้มหลังจากจัดพิมพ์ จะไม่พร้อมใช้งาน

 9. คลิก บันทึก

 10. เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ใน ใน Adobe Reader บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์ เลือกตัวเลือกการพิมพ์ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์สีผสม

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 2. ในรายการ ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิกเครื่องพิมพ์หรือเครื่องยิงฟิลม์สีที่คุณต้องการ

 3. คลิกแท็บ รายละเอียดเครื่องพิมพ์ คลิก การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ การแยกสี

 4. ในรายการ พิมพ์สีเป็น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก สีผสมโทนสีเทา เพื่อพิมพ์สีผสมไปยังเครื่องพิมพ์ขาวดำ

  • คลิก สีผสม CMYK เมื่อต้องการพิมพ์สีผสมไปยังเครื่องพิมพ์สี CMYK หรือเครื่องมือการตรวจทาน

  • คลิก สีผสม RGB เมื่อต้องการพิมพ์สีผสมไปยังเครื่องพิมพ์สี

 5. ในรายการ ความละเอียด ให้คลิกความละเอียดที่คุณต้องการพิมพ์

  หมายเหตุ: รายการความละเอียดที่พร้อมให้ใช้งานขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องยิงฟิลม์สีที่คุณเลือกในรายการ ชื่อเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอนุญาตให้พิมพ์ที่ความละเอียดเดียวเท่านั้น

 6. คลิกแท็บ กราฟิกและแบบอักษร และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ แบบอักษรรูปภาพ และ ครอบตัดและลดอัตราการสุ่มรูปภาพ

 7. คลิกแท็บ การตั้งค่าหน้ากระดาษ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ ผลลัพธ์การพิมพ์เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ และ การตัดตก

 8. คลิก ตกลง

 9. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ ให้คลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการเก็บการตั้งค่าการพิมพ์เหล่านี้โดยไม่พิมพ์สิ่งพิมพ์ ให้คลิก ยกเลิก

หมายเหตุ: 

 • เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ ตัดตก และเครื่องหมายการตัดตกพิมพ์ภายนอกในหน้า เมื่อต้องการพิมพ์ได้ ขนาดกระดาษของคุณต้องมีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้ากระดาษที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 • ตัวเลือกภายใต้ ผลลัพธ์การพิมพ์ จะพร้อมให้ใช้งานเฉพาะเมื่อคุณพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ โพสคริปต์

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์แยกสี

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

 2. ในรายการ ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิกเครื่องพิมพ์หรือเครื่องยิงฟิลม์สีที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีเครื่องพิมพ์ PostScript สี คุณสามารถตั้งค่า PS สีทั่วไปสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ติดตั้ง PS สีทั่วไปสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

 3. คลิกแท็บ รายละเอียดเครื่องพิมพ์ คลิก การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ การแยกสี

 4. ในรายการ พิมพ์สีเป็น ให้คลิก การแยกสี

 5. ในรายการ เพลตเหล่านี้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก หมึกสีที่กำหนดไว้ทั้งหมด เมื่อต้องการพิมพ์เพลตสีพิเศษหรือสีชุดสำหรับหมึกทุกสีที่คุณได้กำหนดไว้ในสิ่งพิมพ์ (เมนู เครื่องมือ เมนูย่อย เครื่องมือการพิมพ์เชิงพาณิชย์ คำสั่ง การพิมพ์สี)

  • คลิก หมึกสีที่ใช้เท่านั้น เมื่อต้องการพิมพ์เพลตสีพิเศษหรือสีชุดสำหรับหมึกสีทุกสีที่ใช้ในสิ่งพิมพ์

  • คลิก แปลงสีพิเศษเป็นสีชุด เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะเพลตสีชุดเท่านั้นและแปลงสีพิเศษที่กำหนดไว้ทั้งหมดเป็นสีชุดในระหว่างการพิมพ์

 6. เมื่อต้องการป้องกันเพลตการพิมพ์ของ Publlisher สำหรับการพิมพ์สีชุดที่ไม่ได้ใช้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่พิมพ์เพลตเปล่า

 7. ในรายการ ความละเอียด ให้คลิกความละเอียดที่คุณต้องการพิมพ์

  หมายเหตุ: รายการความละเอียดที่พร้อมให้ใช้งานขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องยิงฟิลม์สีที่คุณเลือกในรายการ ชื่อเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอนุญาตให้พิมพ์ที่ความละเอียดเดียวเท่านั้น

 8. คลิกแท็บ กราฟิกและแบบอักษร และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ แบบอักษรรูปภาพ และ ครอบตัดและลดอัตราการสุ่มรูปภาพ

 9. คลิกแท็บ การตั้งค่าหน้ากระดาษ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ ผลลัพธ์การพิมพ์เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ และ การตัดตก

 10. คลิก ตกลง

 11. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ ให้คลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการเก็บการตั้งค่าการพิมพ์เหล่านี้โดยไม่พิมพ์สิ่งพิมพ์ ให้คลิก ยกเลิก

หมายเหตุ: 

 • เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ ตัดตก และเครื่องหมายการตัดตกพิมพ์ภายนอกในหน้า เมื่อต้องการพิมพ์ได้ ขนาดกระดาษของคุณต้องมีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้ากระดาษที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 • ตัวเลือกภายใต้ ผลลัพธ์การพิมพ์ จะพร้อมให้ใช้งานเฉพาะเมื่อคุณพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ โพสคริปต์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×