การตรวจทานข้อมูลการใช้การค้นหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเรียกใช้รายงานการใช้ คุณต้องกำหนดค่ารายงานเหล่านี้บนเพจ รายงานการใช้นโยบายการจัดการข้อมูล เมื่อต้องการเปิดใช้งานและกำหนดค่ารายงานการใช้นโยบาย ให้ทำดังนี้

  1. บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก การตรวจสอบ

  2. บนเพจการตรวจสอบ ภายใต้ การรายงาน ให้คลิก ตรวจทานรายงานการใช้นโยบายการจัดการข้อมูล

  3. บนเพจ รายงานการใช้นโยบายการจัดการข้อมูล ในส่วน โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ถ้าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณต้องการกำหนดค่าไม่แสดงอยู่ ให้ขยายเมนู โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ แล้วคลิก เปลี่ยนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ในกล่องโต้ตอบ เลือกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้คลิกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณต้องการกำหนดค่า

  4. บนเพจ รายงานการใช้นโยบายการจัดการข้อมูล ในส่วน จัดกำหนดการรายงานที่เป็นกิจวัตร ถ้าคุณต้องการให้ SharePoint สร้างรายงานการใช้นโยบาย ให้เลือก เปิดใช้งานรายงานการใช้นโยบายที่เป็นกิจวัตร แล้วกำหนดค่าการสร้างรายงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

    เมื่อต้องการสร้างรายงานในทันที ให้คลิก สร้างรายงานเดี๋ยวนี้

  5. ในส่วน ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มรายงาน ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มรายงาน ให้พิมพ์ URL ที่จะใช้บันทึกรายงาน คุณสามารถคลิก ตรวจสอบ URL เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งถูกต้องแล้ว

  6. ในส่วน แม่แบบรายงาน ให้เลือก ใช้แม่แบบรายงานเริ่มต้น เพื่อใช้แม่แบบรายงานเริ่มต้น เมื่อต้องการใช้แม่แบบรายงานแบบกำหนดเอง ให้เลือก ใช้แม่แบบรายงานแบบกำหนดเอง จากนั้นในกล่อง URL ของแม่แบบแบบกำหนดเอง ให้พิมพ์เส้นทางและชื่อแฟ้มของแม่แบบรายงานแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้ คลิก ตรวจสอบ URL เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้พิมพ์เส้นทางถูกต้องแล้ว

  7. คุณสามารถคลิก ทดสอบแม่แบบ เพื่อตรวจสอบว่าแม่แบบรายงานแบบกำหนดเองนั้นถูกต้อง

  8. คลิก ตกลง

สำหรับเนื้อหาล่าสุดและครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูที่ http://technet.microsoft.com

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×