การตรวจทานข้อความที่ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ อีเมลขยะ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อความบางข้อความที่คุณต้องการดูอาจถูกย้ายไปที่โฟลเดอร์ อีเมลขยะ แทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการป้องกันของตัวกรองอีเมลขยะที่คุณได้ตั้งค่า ด้วยสาเหตุนี้ คุณจึงควรตรวจทานข้อความในโฟลเดอร์ อีเมลขยะ ของคุณเป็นพักๆ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้พลาดข้อความใดๆ ที่คุณต้องการดู

โฟลเดอร์อีเมลขยะ

 1. ใน จดหมาย ให้คลิกโฟลเดอร์ อีเมลขยะ ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. คลิกขวาที่ข้อความใดๆ ที่คุณไม่ต้องการกำหนดว่าเป็นอีเมลขยะ

 3. บนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ อีเมลขยะ แล้วคลิก กำหนดว่าไม่ใช่อีเมลขยะ

  ข้อความที่ได้รับการกำหนดว่าไม่ใช่อีเมลขยะจะถูกย้ายไปที่ กล่องจดหมายเข้า ของคุณหรือไม่ก็ที่โฟลเดอร์ที่อีเมลนั้นเคยอยู่ก่อนหน้านี้ เมื่อคุณกำหนดว่าข้อความไม่ใช่อีเมลขยะ คุณจะเห็นพร้อมท์เกี่ยวกับการเพิ่มชื่อผู้ส่งหรือรายชื่อผู้รับจดหมายลงในรายชื่อ ผู้ส่งที่ปลอดภัย หรือ ผู้รับที่ปลอดภัย ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ข้อความใดๆ ที่ถูกส่งไปที่โฟลเดอร์ อีเมลขยะ จะถูกแปลงเป็นรูปแบบข้อความธรรมดา และการเชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่จะได้รับการปิดใช้งาน เมื่อคุณย้ายข้อความดังกล่าวออกจากโฟลเดอร์ อีเมลขยะ วิธีจัดการอีเมลจะขึ้นอยู่กับวิธีที่อีเมลได้รับการแยกประเภทโดยตัวกรองอีเมลขยะ ดังนี้

  • ถ้าข้อความถูกแยกประเภทเป็นอีเมลที่ไม่พึงประสงค์แต่ไม่ใช่อีเมลที่น่าสงสัย     เมื่อคุณย้ายข้อความออกจากโฟลเดอร์ อีเมลขยะ รูปแบบข้อความเดิมจะได้รับการคืนค่า และการเชื่อมโยงใดๆ จะถูกเปิดใช้งาน

  • ถ้าข้อความถูกแยกประเภทเป็นอีเมลที่น่าสงสัย     เมื่อคุณย้ายข้อความออกจากโฟลเดอร์ อีเมลขยะ รูปแบบข้อความเดิมจะได้รับการคืนค่า แต่การเชื่อมโยงใดๆ ยังคงปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

 • เมื่อต้องการลบข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ อีเมลขยะ แล้วย้ายข้อความดังกล่าวไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ อย่างรวดเร็ว ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ อีเมลขยะ แล้วคลิก ล้างโฟลเดอร์ "อีเมลขยะ" บนเมนูทางลัด

  เมื่อต้องการลบข้อความโดยถาวร ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิก ล้างโฟลเดอร์ "อีเมลขยะ" บนเมนูทางลัด

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้แสดงข้อความที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ คุณอาจต้องการปิดใช้งานบานหน้าต่างการอ่านของโฟลเดอร์ อีเมลขยะ เมื่อต้องการปิดใช้งานบานหน้าต่างการอ่าน บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ บานหน้าต่างการอ่าน แล้วคลิก ปิด

 • คุณสามารถมีMicrosoft Outlook เป็นระยะ ๆ เพื่อเตือนคุณเมื่อต้องการตรวจทานข้อความในโฟลเดอร์อีเมลขยะ ด้วยการสร้างงานเป็นกิจวัตร และตั้งค่าตัวเตือนสำหรับงานแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายการการติดตามการทำงาน ด้วยการสร้างงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×