การดูแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับการประกาศชนิดเนื้อหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายงานที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหามีอยู่สองชนิดด้วยกัน ซึ่งได้แก่ แฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันบริการชนิดเนื้อหา ซึ่งสามารถใช้งานได้บนไซต์ที่เป็นฮับสำหรับการประกาศชนิดเนื้อหา โดยจะตรวจจับข้อมูลข้อผิดพลาดในการประกาศสำหรับไซต์ของผู้สมัคร และรายงานบันทึกข้อผิดพลาดของการประกาศ ชนิดเนื้อหา ซึ่งจะตรวจจับข้อมูลข้อผิดพลาดในการประกาศสำหรับไซต์หนึ่งๆ

คุณต้องการทำอะไร

ดูแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันบริการชนิดเนื้อหาสำหรับฮับไซต์

ดูแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหา

ดูแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันบริการชนิดเนื้อหาสำหรับฮับไซต์

ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่บนฮับไซต์ที่ประกาศชนิดเนื้อหาไปยังไซต์คอลเลกชันอื่นๆ คุณสามารถใช้รายงานบันทึกข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันบริการชนิดเนื้อหาเพื่อรีวิวข้อมูลข้อผิดพลาดในการประกาศสำหรับไซต์ผู้สมัครได้

โดยคุณจะต้องเป็น ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน จึงจะสามารถดูแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันบริการชนิดเนื้อหาได้

  1. ไปที่ไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันที่ทำหน้าที่เป็นฮับสำหรับการประกาศชนิดเนื้อหา

  2. เลือกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้วเลือก การตั้งค่าไซต์

  3. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน คลิก บันทึกข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันบริการชนิดเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

ดูแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหา

ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่บนไซต์ที่สมัครใช้งานชนิดเนื้อหาที่ประกาศจากฮับไซต์ คุณสามารถใช้แฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหาเพื่อดูข้อมูลข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหาสำหรับไซต์ของคุณได้

โดยคุณต้องเป็น ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน จึงจะสามารถดูแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหาได้

  1. ไปที่ไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันที่คุณต้องการดูข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหา

  2. เลือกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้วเลือก การตั้งค่าไซต์

  3. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การประกาศชนิดเนื้อหา

  4. คลิกลิงก์ที่มีชื่อเรื่องว่า แฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดในการประกาศชนิดเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×