การดูแท็กและบันทึกย่อของฉัน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

ถ้าคุณได้เพิ่มแท็กและบันทึกย่อลงในเอกสารหรือเพจแล้ว คุณจะสามารถดูแท็กและบันทึกย่อดังกล่าวได้ในหลากหลายวิธี

ในบทความนี้

ภาพรวม

แท็ก

หมายเหตุ

การดูแท็กสำหรับเอกสารและเพจของคุณ

การดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแท็ก

ติดต่อกับบุคคลอื่นโดยใช้แท็ก

การดูบันทึกย่อของคุณ

การดูแท็กและบันทึกย่อบนเพจ SharePoint

ภาพโดยรวม

แท็กและบันทึกย่อจะทำให้คุณสามารถจดจำและแยกประเภทเนื้อหา ตลอดจนติดต่อกับบุคคลอื่นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรของคุณได้

คุณสามารถเพิ่มแท็กและบันทึกย่อลงในเอกสารและเพจบนไซต์ SharePoint ได้ หรือแม้แต่เพจบนอินเทอร์เน็ตในกรณีที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนบันทึกย่อลงในโปรไฟล์ของผู้ร่วมงานของคุณได้ด้วย

คุณสามารถดูแท็กและบันทึกย่อของคุณที่อยู่บนโปรไฟล์ของคุณ บนโปรไฟล์ของบุคคลอื่นที่คุณได้รับสิทธิ์ให้ดูได้ และบนเพจ SharePoint ที่คุณได้เพิ่มแท็กหรือบันทึกย่อไว้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับบันทึกย่อและแท็กได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

แท็ก

คุณสามารถใช้แท็ก “ฉันชอบรายการนี้” เพื่อช่วยคุณในการติดตามเนื้อหาที่คุณต้องการจดจำหรือใช้ร่วมกัน รวมทั้งแท็กที่จะอธิบายถึงเนื้อหาดังกล่าว

เมื่อแท็กถูกเก็บรวบรวมเป็นระยะเวลาหนึ่ง แท็กเหล่านั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการที่บางคนเรียกว่า “Tag Cloud” ซึ่งจะช่วยคุณเรียงลำดับแท็กตามตัวอักษรและตามลำดับแท็กที่คุณใช้บ่อยได้

เมื่อคุณนำแท็กไปใช้ คุณอาจสามารถเลือกแท็กได้จากรายการของแท็กที่คล้ายกันซึ่งผู้ร่วมงานของคุณนำไปใช้ ถ้าคุณเลือกแท็กที่แนะนำ จะมีการเพิ่มแท็กนั้นลงในรายการแท็กโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

คุณสามารถดูแท็กทั้งหมดที่คุณนำไปใช้ได้ด้วยการไปที่ ไซต์ของฉัน รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่บุคคลอื่นได้เพิ่มแท็กสาธารณะไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเห็นแท็กสาธารณะที่ผู้ร่วมงานของคุณนำไปใช้ได้ด้วยการไปที่โปรไฟล์ของพวกเขา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับการปรับปรุงในตัวดึงข้อมูลข่าวสารสำหรับ ไซต์ของฉัน ได้เมื่อผู้ร่วมงานของคุณได้เพิ่มแท็กลงในเอกสารและเพจ ยิ่งกว่านั้น ถ้าคุณกำลังติดตามคำสำคัญที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ คุณจะสามารถรับการปรับปรุงเมื่อมีใครบางคนนำแท็กนั้นไปใช้กับเนื้อหาที่คุณได้รับสิทธิ์ให้ดูได้

บันทึกย่อ

บันทึกย่อจะช่วยให้คุณสามารถแสดงความคิดที่น่าสนใจหรือเน้นสิ่งสำคัญที่อยู่ในเอกสารหรือบนเพจได้ ตลอดจนแบ่งปันความคิดกับผู้ร่วมงานได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น คุณอาจเขียนข้อความด่วนเพื่อแสดงความยินดีกับบางคนที่เพิ่งได้รับรางวัล หรือติดต่อกับผู้ร่วมงานที่คุณไม่ได้พบเจอมาระยะหนึ่ง

คุณสามารถดูบันทึกย่อทั้งหมดที่คุณเขียนไว้ได้ด้วยการไปที่ ไซต์ของฉัน คุณสามารถดูบันทึกย่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเพจได้ด้วยการไปที่เพจนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูบันทึกย่อที่ผู้ร่วมงานของคุณเขียนไว้ได้ด้วยการไปที่โปรไฟล์ของพวกเขา

คุณจะได้รับการปรับปรุงตัวดึงข้อมูลข่าวสารสำหรับ ไซต์ของฉัน เมื่อผู้ร่วมงานของคุณเขียนบันทึกย่อเกี่ยวกับเอกสารและเพจ และยังสามารถเขียนบันทึกย่อบนโปรไฟล์ของบุคคลอื่นได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

การดูแท็กสำหรับเอกสารและเพจของคุณ

คุณสามารถดูแท็กทั้งหมดของคุณในรูปแบบรายการ ซึ่งคุณสามารถเรียงลำดับตามตัวอักษรหรือตามลำดับแท็กที่คุณใช้บ่อยได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูกิจกรรมของคุณที่เกี่ยวข้องกับแท็กได้ เช่น เมื่อคุณนำแท็กไปใช้กับเพจ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังดูอยู่แล้วโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือหน้าบนไซต์ของฉันของคุณ คลิกโปรไฟล์ของฉัน โปรไฟล์ของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังดูชนิดแตกต่างกันของหน้าบนไซต์ SharePoint ของคุณ คลิกชื่อของคุณในมุมบนขวา ชื่อโปรไฟล์ แล้ว คลิ กโปรไฟล์ของฉัน

 2. คลิก แท็กและบันทึกย่อ รายการแท็กของคุณจะปรากฏในรายการทางด้านซ้าย และกิจกรรมต่างๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับแท็กและบันทึกย่อของเดือนปัจจุบันจะแสดงอยู่ทางด้านขวา

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงแท็กของคุณ ภายใต้ ปรับการค้นหาตามแท็ก ให้คลิก ตามลำดับตัวอักษร หรือ ตามขนาด

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงกิจกรรมของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแท็กเท่านั้น ภายใต้ ปรับการค้นหาตามชนิด ให้คลิก แท็ก

  • เมื่อต้องการดูแท็กสาธารณะของคุณเท่านั้น ภายใต้ ปรับการค้นหาตามชนิด ให้คลิก สาธารณะ

  • เมื่อต้องการดูแท็กส่วนตัว ภายใต้ ปรับการค้นหาตามชนิด ให้คลิก ส่วนตัว

  • เมื่อต้องการดูกิจกรรมของคุณสำหรับเดือนอื่น ๆ คลิกลูกศรถัดจากกิจกรรมสำหรับเดือน

  • เมื่อต้องการดูกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแท็กใดแท็กหนึ่ง ให้คลิกแท็กภายใต้ ปรับการค้นหาตามแท็ก

ด้านบนของหน้า

การดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแท็ก

แท็กในองค์กรของคุณจะมีเพจโปรไฟล์ ที่คุณจะพบเนื้อหาที่มีแท็ก และสามารถใช้แท็กนั้นติดต่อกับบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องที่ใกล้เคียงกันได้

รายการที่ถูกแท็ก

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ในการดูเพจหรือเอกสาร หรือถ้ามีบางคนทำเครื่องหมายแท็กเป็นส่วนตัว คุณจะไม่เห็นข้อมูลของแท็กในโปรไฟล์ของแท็กนั้น

 1. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังดูแท็กอยู่แล้ว เช่น ในตัวดึงข้อมูลข่าวสารหรือบนโปรไฟล์ของผู้ร่วมงาน ให้คลิกที่แท็กนั้น

  • เมื่อต้องการค้นหาแท็กที่คุณนำไปใช้ ทำตามขั้นตอนข้างต้นสำหรับการดูแท็ก ถ้าแท็กไม่ได้แสดงอยู่ภายใต้กิจกรรมสำหรับ ไลบรารีบนด้านขวา คลิกแท็กในรายการการแท็กทางด้านซ้าย แล้ว คลิกชื่อของแท็กภายใต้กิจกรรมสำหรับแท็ก

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนของรายการที่แสดงบนเพจโปรไฟล์สำหรับแท็ก ภายใต้ รายการที่ถูกแท็ก ให้คลิก ทั้งหมด หรือ รายการยอดนิยมภายใน 60 วันที่ผ่านมา

 3. เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแท็ก ภายใต้ รายการที่ถูกแท็ก ให้คลิกการเชื่อมโยง ดูผลลัพธ์ทั้งหมดสำหรับแท็กนี้ในการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ติดต่อกับบุคคลอื่นโดยใช้แท็ก

เมื่อคุณไปที่โปรไฟล์ของแท็ก คุณจะสามารถดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องที่คล้ายกันได้

โปรไฟล์สำหรับแท็ก

 1. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังดูแท็กอยู่แล้ว เช่น ในตัวดึงข้อมูลข่าวสารหรือบนโปรไฟล์ของผู้ร่วมงาน ให้คลิกที่แท็กนั้น

  • ทำตามขั้นตอนในบทความนี้สำหรับการดูแท็กและบันทึกย่อ ถ้าแท็กไม่ได้แสดงอยู่ภายใต้กิจกรรมสำหรับ ไลบรารีบนด้านขวา คลิกแท็กในรายการการแท็กทางด้านซ้าย แล้ว คลิกชื่อของแท็กภายใต้กิจกรรมสำหรับแท็ก

 2. บนเพจ โปรไฟล์สำหรับแท็ก ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในตัวดึงข้อมูลข่าวสารและเพิ่มคำสำคัญลงในความสนใจของคุณ ภายใต้ เชื่อมต่อให้คลิก ตามแท็กนี้ในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของฉัน

  • เมื่อต้องการเพิ่มแท็กลงในส่วน ถามฉันเกี่ยวกับ ในโปรไฟล์ของคุณ เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถถามคำถามคุณเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้โดยง่าย ให้คลิก เพิ่มลงใน "ถามฉันเกี่ยวกับ" ในโปรไฟล์ของฉัน

  • เมื่อต้องการค้นหาบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องที่คล้ายกัน ภายใต้ เชื่อมต่อให้คลิก แสดงบุคคลที่กำลังตามแท็กนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในโปรไฟล์ของแท็ก ให้คลิกในกล่องภายใต้ กระดานบันทึกย่อ จากนั้นพิมพ์ข้อความบันทึกย่อของคุณ แล้วคลิก ติดประกาศ

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้เพิ่มแท็กเพื่อความสนใจ ของคุณหรือถามฉันเกี่ยวกับ ส่วนของโปรไฟล์ของคุณ คำสั่งภายใต้การเชื่อมต่อ จะบอกว่าแท็กที่แสดงอยู่ในความสนใจของโปรไฟล์ของฉัน หรือแท็กที่แสดงอยู่ในโปรไฟล์ของฉัน "ถามฉันเกี่ยวกับ"

ด้านบนของหน้า

การดูบันทึกย่อของคุณ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังดูอยู่แล้วโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือหน้าบนไซต์ของฉันของคุณ คลิกโปรไฟล์ของฉัน โปรไฟล์ของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังดูชนิดแตกต่างกันของหน้าบนไซต์ SharePoint ของคุณ คลิกชื่อของคุณในมุมบนขวา ชื่อโปรไฟล์ แล้ว คลิ กโปรไฟล์ของฉัน

 2. คลิกแท็กและบันทึกย่อ

 3. ภายใต้ ปรับการค้นหาตามชนิด ให้คลิก บันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

การดูแท็กและบันทึกย่อบนเพจ SharePoint

หมายเหตุ:  ถ้าปุ่ม แท็กและบันทึกย่อ ไม่พร้อมใช้งาน ให้ใช้ทางลัดของเครื่องมือแท็กและกระดานบันทึกย่อในรายการโปรดหรือที่คั่นหน้าของเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้องค์กรของคุณอาจปรับแต่งหรือจำกัดการใช้แท็กไว้ด้วย

 1. เรียกดูเพจที่มีแท็กและบันทึกย่อที่คุณต้องการดู

 2. ถ้าเพจอยู่บนไซต์ SharePoint ที่มุมขวาบนของไซต์ ให้คลิก แท็กและบันทึกย่อ

 3. ถ้าเพจอยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือปุ่ม แท็กและบันทึกย่อ ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกทางลัดของเครื่องมือ แท็กและกระดานบันทึกย่อ ในรายการโปรดหรือที่คั่นหน้าของเบราว์เซอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×