การดูเวิร์กชีตพร้อมกันอย่างน้อยสองแผ่น

การดูเวิร์กชีตพร้อมกันอย่างน้อยสองแผ่น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: รูปในบทความนี้ถูกสร้างขึ้นในExcel 2016 ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันก่อนหน้า จอแสดงผลของคุณอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

คุณสามารถเปรียบเทียบเวิร์กชีตทั้งสองได้อย่างรวดเร็วในเวิร์กบุ๊กเดียวกันหรือในเวิร์กบุ๊กอื่น โดยการดูแบบเคียงข้างกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดเรียกเวิร์กชีตหลายเวิร์กชีตเพื่อดูทั้งหมดพร้อมกันได้ด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงเวิร์กชีตสองแผ่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกันแบบเคียงข้างกัน

แสดงเวิร์กชีตสองแผ่นของเวิร์กบุ๊กอื่นเคียงข้างกัน

แสดงหลายเวิร์กชีตพร้อมกัน

แสดงเวิร์กชีตสองแผ่นที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกันแบบเคียงข้างกัน

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก หน้าต่างใหม่

  กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก ดูแบบเคียงข้างกัน รูปปุ่ม

 3. ในแต่ละหน้าต่างของเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปรียบเทียบ

 4. เมื่อต้องการเลื่อนเวิร์กชีตทั้งสองแผ่นในเวลาเดียวกัน คลิกเลื่อน รูปปุ่ม ในกลุ่มหน้าต่าง บนแท็บมุมมอง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อ แสดงแบบเคียงข้างกัน เปิดอยู่

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณปรับขนาดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กสำหรับการดูที่ดีที่สุด คุณสามารถคลิ รูปปุ่ม การตั้งค่าตำแหน่งหน้าต่างใหม่ เพื่อกลับไปยังการตั้งค่าเดิม

 • เมื่อต้องการคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กขนาดเต็ม คลิกขยายใหญ่สุด รูปปุ่ม ที่มุมล่างขวาของหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

ด้านบนของหน้า

แสดงเวิร์กชีตสองแผ่นจากต่างเวิร์กบุ๊กแบบเคียงข้างกัน

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กทั้งสองที่มีเวิร์กชีตที่คุณต้องการจะเปรียบเทียบ

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก ดูแบบเคียงข้างกัน รูปปุ่ม

  กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

  ถ้ามีเวิร์กบุ๊กมากกว่าสองเวิร์กบุ๊กเปิดอยู่ Excel แสดงกล่องโต้ตอบ เปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน ขึ้นมา ในกล่องโต้ตอบนี้ ภายใต้ เปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันกับ ให้คลิกเวิร์กบุ๊กที่มีเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปรียบเทียบกับเวิร์กชีตใช้งานอยู่ของคุณ แล้วคลิก ตกลง

 3. ในแต่ละหน้าต่างของเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปรียบเทียบ

 4. เมื่อต้องการเลื่อนเวิร์กชีตทั้งสองแผ่นในเวลาเดียวกัน คลิกเลื่อน รูปปุ่ม ในกลุ่มหน้าต่าง บนแท็บมุมมอง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อ แสดงแบบเคียงข้างกัน เปิดอยู่

เคล็ดลับ

 • ในMicrosoft Excel 2013 และExcel 2016 เวิร์กบุ๊กที่คุณเปิดใน Excel จะไม่แสดงเป็น windows บุ๊กหลายภายในหน้าต่าง Excel เดียว แทน จะแสดงเป็น windows Excel แยกต่างหาก เนื่องจากเวิร์กบุ๊กไม่แชร์หน้าต่าง Excel เดียวกัน จะแสดง ด้วยตนเอง ribbon และคุณสามารถดูเวิร์กบุ๊กที่เปิดบนจอภาพอื่น

 • ถ้าคุณปรับขนาดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กสำหรับการดูที่ดีที่สุด คุณสามารถคลิ รูปปุ่ม การตั้งค่าตำแหน่งหน้าต่างใหม่ เพื่อกลับไปยังการตั้งค่าเดิม

 • เมื่อต้องการคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กขนาดเต็ม คลิกขยายใหญ่สุด รูปปุ่ม ที่มุมล่างขวาของหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

ด้านบนของหน้า

แสดงหลายเวิร์กชีตในคราวเดียวกัน

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่มีเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูพร้อมกันขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งเวิร์กบุ๊ก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูอยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน ให้ทำดังนี้

   1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการดู

   2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก หน้าต่างใหม่

    กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

   3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำสำหรับแต่ละแผ่นงานที่คุณต้องการดู

  • ถ้าเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูอยู่ต่างเวิร์กบุ๊กกัน ให้ทำขั้นตอนที่ 3 ต่อ

 3. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก จัดเรียงทั้งหมด

 4. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. ถ้าเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูคือเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าต่างของเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคืนค่าหน้าต่างเวิร์กบุ๊กขนาดเต็ม คลิกขยายใหญ่สุด รูปปุ่ม ที่มุมล่างขวาของหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×