การดูเวิร์กชีตพร้อมกันอย่างน้อยสองแผ่น

การดูเวิร์กชีตพร้อมกันอย่างน้อยสองแผ่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: รูปในบทความนี้ถูกสร้างขึ้นในExcel 2016 ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันก่อนหน้า จอแสดงผลของคุณอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

คุณได้อย่างรวดเร็วสามารถเปรียบเทียบสองแผ่นงาน ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน หรือต่างเวิร์กบุ๊ก โดยดูรายงานเคียงข้างกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดเรียงหลายเวิร์กชีตเพื่อดูเหล่านั้นทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงเวิร์กชีตสองแผ่นที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกันแบบเคียงข้างกัน

แสดงเวิร์กชีตสองแผ่นจากต่างเวิร์กบุ๊กแบบเคียงข้างกัน

แสดงหลายเวิร์กชีตในคราวเดียวกัน

แสดงเวิร์กชีตสองแผ่นที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกันแบบเคียงข้างกัน

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก หน้าต่างใหม่

  กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง คลิก แสดงแบบเคียงข้างกัน รูปปุ่ม

 3. ในแต่ละหน้าต่างของเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปรียบเทียบ

 4. เมื่อต้องการเลื่อนเวิร์กชีตทั้งสองแผ่นในเวลาเดียวกัน ให้คลิก การเลื่อนไปในทางเดียวกัน รูปปุ่ม ในกลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อ แสดงแบบเคียงข้างกัน เปิดอยู่

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณได้ปรับขนาดหน้าต่างของเวิร์กบุ๊กนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับการดูของคุณ คุณสามารถคลิก ตั้งค่าตำแหน่งหน้าต่างใหม่ รูปปุ่ม เพื่อกลับไปที่การตั้งค่าในตอนต้นได้

 • ถ้าต้องการให้หน้าต่างของเวิร์กบุ๊กกลับมาเต็มหน้าจอ ให้คลิก ขยายใหญ่สุด รูปปุ่ม ที่มุมบนขวาของหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

ด้านบนของหน้า

แสดงเวิร์กชีตสองแผ่นจากต่างเวิร์กบุ๊กแบบเคียงข้างกัน

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กทั้งสองที่มีเวิร์กชีตที่คุณต้องการจะเปรียบเทียบ

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก แสดงแบบเคียงข้างกัน รูปปุ่ม

  กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

  ถ้ามีเวิร์กบุ๊กมากกว่าสองเวิร์กบุ๊กเปิดอยู่ Excel แสดงกล่องโต้ตอบ เปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน ขึ้นมา ในกล่องโต้ตอบนี้ ภายใต้ เปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันกับ ให้คลิกเวิร์กบุ๊กที่มีเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปรียบเทียบกับเวิร์กชีตใช้งานอยู่ของคุณ แล้วคลิก ตกลง

 3. ในแต่ละหน้าต่างของเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปรียบเทียบ

 4. เมื่อต้องการเลื่อนเวิร์กชีตทั้งสองแผ่นในเวลาเดียวกัน ให้คลิก การเลื่อนไปในทางเดียวกัน รูปปุ่ม ในกลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อ แสดงแบบเคียงข้างกัน เปิดอยู่

เคล็ดลับ

 • ในMicrosoft Excel 2013 และExcel 2016 เวิร์กบุ๊กที่คุณเปิดใน Excel จะไม่แสดงเป็น windows บุ๊กหลายภายในหน้าต่าง Excel เดียว แทน จะแสดงเป็น windows Excel แยกต่างหาก เนื่องจากเวิร์กบุ๊กไม่แชร์หน้าต่าง Excel เดียวกัน จะแสดง ด้วยตนเอง ribbon และคุณสามารถดูเวิร์กบุ๊กที่เปิดบนจอภาพอื่น

 • ถ้าคุณได้ปรับขนาดหน้าต่างของเวิร์กบุ๊กนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับการดูของคุณ คุณสามารถคลิก ตั้งค่าตำแหน่งหน้าต่างใหม่ รูปปุ่ม เพื่อกลับไปที่การตั้งค่าในตอนต้นได้

 • ถ้าต้องการให้หน้าต่างของเวิร์กบุ๊กกลับมาเต็มหน้าจอ ให้คลิก ขยายใหญ่สุด รูปปุ่ม ที่มุมบนขวาของหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

ด้านบนของหน้า

แสดงหลายเวิร์กชีตในคราวเดียวกัน

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่มีเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูพร้อมกันขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งเวิร์กบุ๊ก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูอยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน ให้ทำดังนี้

   1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการดู

   2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก หน้าต่างใหม่

    กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

   3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำสำหรับแต่ละแผ่นงานที่คุณต้องการดู

  • ถ้าเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูอยู่ต่างเวิร์กบุ๊กกัน ให้ทำขั้นตอนที่ 3 ต่อ

 3. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก จัดเรียงทั้งหมด

 4. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. ถ้าเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูคือเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าต่างของเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

เคล็ดลับ: ถ้าต้องการให้หน้าต่างของเวิร์กบุ๊กกลับมาเต็มหน้าจอ ให้คลิก ขยายใหญ่สุด รูปปุ่ม ที่มุมบนขวาของหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×