การดูเวิร์กชีตพร้อมกันอย่างน้อยสองแผ่น

การดูเวิร์กชีตพร้อมกันอย่างน้อยสองแผ่น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปรียบเทียบเวิร์กชีตทั้งสองได้อย่างรวดเร็วในเวิร์กบุ๊กเดียวกันหรือในเวิร์กบุ๊กอื่น โดยการดูแบบเคียงข้างกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดเรียกเวิร์กชีตหลายเวิร์กชีตเพื่อดูทั้งหมดพร้อมกันได้ด้วย

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก หน้าต่างใหม่

  กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง คลิก แสดงแบบเคียงข้างกัน รูปปุ่ม

 3. ในแต่ละหน้าต่างของเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปรียบเทียบ

 4. เมื่อต้องการเลื่อนเวิร์กชีตทั้งสองแผ่นในเวลาเดียวกัน ให้คลิก การเลื่อนไปในทางเดียวกัน รูปปุ่ม ในกลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อ แสดงแบบเคียงข้างกัน เปิดอยู่

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณได้ปรับขนาดหน้าต่างของเวิร์กบุ๊กนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับการดูของคุณ คุณสามารถคลิก ตั้งค่าตำแหน่งหน้าต่างใหม่ รูปปุ่ม เพื่อกลับไปที่การตั้งค่าในตอนต้นได้

 • ถ้าต้องการให้หน้าต่างของเวิร์กบุ๊กกลับมาเต็มหน้าจอ ให้คลิก ขยายใหญ่สุด รูปปุ่ม ที่มุมบนขวาของหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กทั้งสองที่มีเวิร์กชีตที่คุณต้องการจะเปรียบเทียบ

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก ดูแบบเคียงข้างกัน รูปปุ่ม

  กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

  ถ้ามีเวิร์กบุ๊กมากกว่าสองเวิร์กบุ๊กเปิดอยู่ Excel แสดงกล่องโต้ตอบ เปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน ขึ้นมา ในกล่องโต้ตอบนี้ ภายใต้ เปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันกับ ให้คลิกเวิร์กบุ๊กที่มีเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปรียบเทียบกับเวิร์กชีตใช้งานอยู่ของคุณ แล้วคลิก ตกลง

 3. ในแต่ละหน้าต่างของเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปรียบเทียบ

 4. เมื่อต้องการเลื่อนเวิร์กชีตทั้งสองแผ่นในเวลาเดียวกัน ให้คลิก การเลื่อนไปในทางเดียวกัน รูปปุ่ม ในกลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อ แสดงแบบเคียงข้างกัน เปิดอยู่

เคล็ดลับ

 • เริ่มต้น ด้วย Excel 2013 เวิร์กบุ๊กที่คุณเปิดใน Excel จะไม่แสดงเป็น windows บุ๊กหลายภายในหน้าต่าง Excel เดียว แทน จะแสดงเป็น windows Excel แยกต่างหาก เนื่องจากเวิร์กบุ๊กไม่แชร์หน้าต่าง Excel เดียวกัน จะแสดง ด้วยตนเอง ribbon และคุณสามารถดูเวิร์กบุ๊กที่เปิดบนจอภาพอื่น

 • ถ้าคุณได้ปรับขนาดหน้าต่างของเวิร์กบุ๊กนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับการดูของคุณ คุณสามารถคลิก ตั้งค่าตำแหน่งหน้าต่างใหม่ รูปปุ่ม เพื่อกลับไปที่การตั้งค่าในตอนต้นได้

 • ถ้าต้องการให้หน้าต่างของเวิร์กบุ๊กกลับมาเต็มหน้าจอ ให้คลิก ขยายใหญ่สุด รูปปุ่ม ที่มุมบนขวาของหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่มีเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูพร้อมกันขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งเวิร์กบุ๊ก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูอยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน ให้ทำดังนี้

   1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการดู

   2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก หน้าต่างใหม่

    กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

   3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำสำหรับแต่ละแผ่นงานที่คุณต้องการดู

  • ถ้าเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูอยู่ต่างเวิร์กบุ๊กกัน ให้ทำขั้นตอนที่ 3 ต่อ

 3. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก จัดเรียงทั้งหมด

 4. ภายใต้ จัดเรียง ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. ถ้าเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูคือเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าต่างของเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

เคล็ดลับ: ถ้าต้องการให้หน้าต่างของเวิร์กบุ๊กกลับมาเต็มหน้าจอ ให้คลิก ขยายใหญ่สุด รูปปุ่ม ที่มุมบนขวาของหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

สร้าง ใช้ หรือลบมุมมองแบบกำหนดเอง

แสดงตัวอย่างหน้าเวิร์กชีตก่อนพิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×