การดูหรือแก้ไขข้อมูลเฉพาะตัว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเฉพาะตัวของคุณได้ ข้อมูลเฉพาะตัวเป็นข้อมูลที่ติดต่อที่ผู้ใช้อื่นๆ จะเห็นเมื่อพวกเขาดูที่ติดต่อของคุณ การให้ข้อมูลที่ติดต่อโดยละเอียดจะช่วยให้ผู้อื่นแยกแยะคุณจากผู้ใช้อื่นๆ ที่มีชื่อที่แสดงเหมือนกันได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อที่แสดงของที่ติดต่อของคุณคือ "Ann Beebe" คุณอาจต้องการให้แน่ใจว่าผู้ใช้อื่นๆ จะทราบว่าคุณคือ "Ann Beebe จากซีแอตเทิล" ไม่ใช่ "Ann Beebe จากกลาสโกว์"

หมายเหตุ: นโยบายที่นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณอาจห้ามคุณไม่ให้แก้ไขข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้สอบถามผู้ดูแลระบบของคุณ

เมื่อต้องการดูหรือแก้ไขข้อมูลที่ติดต่อของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก คุณลักษณะของบัญชีผู้ใช้

  2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

    ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับข้อมูลเฉพาะตัวของคุณในปัจจุบันจะแสดงในกล่องโต้ตอบ.

  3. คลิก แก้ไข เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลเฉพาะตัว

  4. เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเขตข้อมูลแก้ไขบนแท็บ ธุรกิจ และแท็บ ส่วนบุคคล

  5. เมื่อต้องการทำการแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×