การดูหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเวิร์กสเปซทั่วไปใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในแถบเปิดใช้ ให้คลิกขวาที่พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ คลิกแท็บ ทั่วไป เพื่อเปิดคุณสมบัติพื้นที่ทำงานทั่วไป

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูข้อมูลพื้นที่ทำงาน

ดู หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเวอร์ชันสำหรับเวิร์กสเปซของ Groove

การเพิ่มหรือแก้ไขคำอธิบายของเวิร์กสเปซนี้

ดาวน์โหลดเวิร์กสเปซลงในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ดูข้อมูลของพื้นที่ทำงาน

คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานที่เลือกได้ต่อไปนี้

  • รุ่น คือ รุ่นของ SharePoint Workspace ที่สร้างพื้นที่ทำงานขึ้นมา

  • แม่แบบ คือ หมายเลขรุ่นของแม่แบบพื้นที่ทำงาน

  • สร้างโดย คือ ชื่อของบุคคลที่สร้างพื้นที่ทำงาน

  • สร้างเมื่อ คือ วันที่สร้างพื้นที่ทำงาน

  • ข้อกำหนด คือ รุ่นขั้นต่ำของ SharePoint Workspace ที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงคุณลักษณะของพื้นที่ทำงานและเครื่องมือทั้งหมด

  • คุณสมบัติโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน สำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ประกอบด้วย ข้อมูลโฟลเดอร์ และแท็บ สถานะ แท็บเหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางของโฟลเดอร์รากที่กำลังทำข้อมูลให้ตรงกันอยู่ในขณะนี้ แฟ้มและนามสกุลแฟ้มที่ถูกแยกออก และสถานะในปัจจุบันของการทำข้อมูลให้ตรงกัน

ด้านบนของหน้า

การดูหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของรุ่นสำหรับพื้นที่ทำงานของ Sharepoint Workspace

คุณสามารถเพิ่มข้อกำหนดของรุ่นสำหรับพื้นที่ทำงานของ Sharepoint Workspace ได้โดยการเลือกรุ่น SharePoint Workspace ที่ใหม่กว่า (ถ้ามี) จากเมนูแบบหล่นลง

พื้นที่ทำงานทุกพื้นที่จะมีข้อกำหนดรุ่นขั้นต่ำ SharePoint Workspace สำหรับเครื่องมือ โดยจะได้รับการตั้งค่าไว้เมื่อเริ่มสร้างพื้นที่ทำงาน ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือทั้งหมดที่คุณหรือสมาชิกรายอื่นเพิ่มลงในพื้นที่ทำงานจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะสำหรับสมาชิกที่ใช้รุ่นต่ำสุดหรือใหม่กว่าเท่านั้น ถ้าสมาชิกที่ใช้ SharePoint Workspace รุ่นก่อนหน้า พยายามไปที่เครื่องมือในพื้นที่ทำงานซึ่งต้องการรุ่นที่ใหม่กว่า ก็จะได้รับพร้อมท์ให้ทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ผู้รับเชิญมายังพื้นที่ทำงานที่ใช้รุ่นก่อนหน้าก็อาจจำเป็นต้องปรับปรุง SharePoint Workspace ก่อนการยอมรับคำเชิญด้วยเช่นกัน

ผู้จัดการพื้นที่ทำงานอาจเปลี่ยนหมายเลขรุ่น SharePoint Workspace เพื่อให้สมาชิกสามารถเพิ่มเครื่องมือรุ่นใหม่กว่าลงในพื้นที่ทำงานได้ อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มข้อกำหนดของรุ่นต่อไปนี้

  • คุณไม่สามารถลดข้อกำหนดของรุ่นสำหรับพื้นที่ทำงาน ดังนั้น เมื่อคุณเพิ่มข้อกำหนดของรุ่นแล้ว สมาชิกที่ใช้ SharePoint Workspace รุ่นก่อนหน้าอาจได้รับพร้อมท์ให้ปรับรุ่น SharePoint Workspace เมื่อมีการเพิ่มเครื่องมือใหม่ลงในพื้นที่ทำงาน

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มหรือการแก้ไขคำอธิบายของพื้นที่ทำงานนี้

ผู้จัดการของพื้นที่ทำงานสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อความได้ในกล่องข้อความ คำอธิบาย

ด้านบนของหน้า

การดาวน์โหลดพื้นที่ทำงานลงในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณเรียกใช้ SharePoint Workspace บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง (หรือวางแผนที่จะดำเนินการนี้ในอนาคต) คุณอาจต้องการเลือกตัวเลือกเป็น "ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของฉันโดยอัตโนมัติ" ซึ่งถ้าเปิดใช้งานแล้ว พื้นที่ทำงานจะได้รับการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×