การดูสิทธิ์ในเครื่องมือพื้นที่ทำงานของ Groove

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการแสดงคุณสมบัติเครื่องมือ ให้คลิกขวาที่เครื่องมือในรายการ เนื้อหา จากนั้นคลิก คุณสมบัติ แล้วคลิก สิทธิ์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบทบาทสมาชิกในพื้นที่ทำงานของ Groove 2010 ได้ คุณอาจสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ของ Workspace 2007 (หรือรุ่นก่อนหน้า) ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ

  1. เลือกบทบาทที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

    สิทธิ์ที่เลือกจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อแสดงสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบทบาทที่เลือกในปัจจุบัน

  2. เลือกหรือยกเลิกการเลือกสิทธิ์ที่กำหนดให้กับบทบาทที่เลือก

  3. คลิก นำไปใช้ (ถ้าคุณต้องการเลือกบทบาทอื่นเพื่อการปรับปรุง) หรือคลิก ตกลง ถ้าคุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×