การดูสถานะของเวิร์กโฟลว์ที่กำลังดำเนินการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการแล้ว คุณสามารถใช้เพจ สถานะเวิร์กโฟลว์ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการนั้นได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าสถานะเวิร์กโฟลว์

ดูสถานะเวิร์กโฟลว์

เรียนรู้เกี่ยวกับเพจสถานะเวิร์กโฟลว์

เพจสถานะเวิร์กโฟลว์จะมีข้อมูลและตัวเลือกต่อไปนี้

 • ชื่อของบุคคลที่เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์นั้น

 • วันที่และเวลาที่เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์

 • วันที่และเวลาที่เรียกใช้เวิร์กโฟลว์ครั้งล่าสุด

 • ชื่อและการเชื่อมโยงไปยังเอกสารหรือรายการที่เกี่ยวข้องในเวิร์กโฟลว์

 • สถานะปัจจุบันของเวิร์กโฟลว์

 • ตัวเลือกเพื่อสิ้นสุดเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กโฟลว์ไม่สามารถทำงานได้ คุณอาจสิ้นสุดเวิร์กโฟลว์นั้น สถานะของเวิร์กโฟลว์นั้นจะถูกตั้งให้เป็น ถูกยกเลิก

 • รายการงานที่มอบหมายให้กับผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์

 • รายการเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประวัติของเวิร์กโฟลว์จนถึงขณะนั้น (ตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ การสร้างงาน การทำงานเสร็จสมบูรณ์)

ด้านบนของหน้า

แสดงสถานะเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถไปที่เพจ สถานะเวิร์กโฟลว์ โดยตรงได้จากรายการหรือไลบรารีที่เอกสารหรือรายการที่เกี่ยวข้องในเวิร์กโฟลว์นั้นบันทึกอยู่

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดูสถานะเวิร์กโฟลว์ยังไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีนั้นบน เปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏขึ้น ในเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปที่เอกสารหรือรายการที่เกี่ยวข้องในเวิร์กโฟลว์ แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก เวิร์กโฟลว์

 3. ภายใต้ เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงาน ให้คลิกชื่อของเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการดูสถานะ

 4. บนเพจสถานะเวิร์กโฟลว์ ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×