การดูรายละเอียดแนวลึกลงในตารางเกี่ยวข้อง (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

ใน Power Query คอลัมน์ที่ประกอบด้วยลิงก์ไปยังตารางเกี่ยวข้องมีการเชื่อมโยงในรายการ หรือลิงก์ตาราง ลิงก์รายการ นำทางไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องเดียว การเชื่อมโยงตาราง นำทางไปยังตารางเกี่ยวข้อง ลิงก์แสดงคุณสมบัติการนำทางในแหล่งข้อมูลภายในรูปแบบเชิงสัมพันธ์ สำหรับตัวดึงข้อมูล OData คุณสมบัติการนำทางแสดงถึงเอนทิตีที่ มีความสัมพันธ์ foreign key สำหรับฐานข้อมูล เช่น SQL Server คุณสมบัติการนำทางแสดงความสัมพันธ์ foreign key ในฐานข้อมูล

ฉันต้องการ

นำทางไปยังลิงก์รายการ

นำทางไปยังลิงก์ตาราง

นำทางไปยังลิงก์ รายการ

เมื่อคุณนำทางไปยังลิงก์รายการ Power Query แสดงหน้าที่ประกอบด้วยระเบียนเดียวจากตารางเกี่ยวข้อง ลิงก์รายการ มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับตารางเรื่อง.

เมื่อต้องการนำทางไปยังลิงก์ รายการ

  1. ในตัวแก้ไข แสดงตัวอย่าง ให้คลิกลิงก์ รายการ ในคอลัมน์ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังตารางหัวข้อนั้นๆ

นำทางไปยังลิงก์ ตาราง

เมื่อคุณนำทางไปยังลิงก์ ตาราง ในคอลัมน์ที่ถูกเชื่อมโยงกับระเบียนที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก Power Query จะแสดงเส้นตารางข้อมูลที่มีแถวจากตารางที่เกี่ยวข้องกัน ลิงก์ ตาราง จะมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มกับความสัมพันธ์กับตารางหัวข้อนั้นๆ

เมื่อต้องการนำทางไปยังลิงก์ตาราง ในตัวแก้ไขแสดงตัวอย่าง คลิกเชื่อมโยงตาราง ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับตารางหัวข้อ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×