การดูรายการประวัติการติดต่อสื่อสารใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ข้อมูลในหัวข้อนี้นำไปใช้กับรายการBusiness Contact Manager for Outlook เท่านั้น

รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารรวมข้อความอีเมล ไฟล์ งานโครงการการนัดหมายหรือการประชุม โครงการทางธุรกิจ business บันทึกย่อ บันทึกการโทร งาน โอกาส และแคม เปญทางการตลาด

คุณสามารถดูรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่คุณได้เชื่อมโยงไปบัญชีผู้ใช้, ที่ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส หรือโครงการทางธุรกิจระเบียนในBusiness Contact Manager for Outlook ในหนึ่งตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

  • มุมมอง Communication History ของระเบียน Account, Business Contact, Opportunity หรือ Business Project

  • โฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

ดูรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารในระเบียน

  1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Accounts, Business Contacts, Opportunities หรือ Business Projects

  2. เปิดระเบียนที่คุณต้องการดู

  3. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ประวัติ

คุณจะเห็นรายการการติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับระเบียนนี้ ในรายการ View ให้เลือกชนิดมุมมองที่คุณต้องการดู

ดูรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารในโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

  • บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Communication History

คุณจะเห็นรายการการติดต่อสื่อสารทั้งหมดในฐานข้อมูล Business Contact Manager เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงรายการเหล่านี้ บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิกชนิดมุมมองที่คุณต้องการดู

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ คลิกขวาคอลัมน์ และเลือกตัวเลือกจากเมนู

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×