การดูรายการที่ติดต่อที่รู้จักของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ขณะที่คุณใช้ SharePoint Workspace คุณสร้างรายการของบุคคลที่คุณทำงาน ในบางกรณี คุณสร้างรายการนี้ได้โดยตรง ตัวอย่างเช่นโดยการเพิ่มที่ติดต่อลงในรายการส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีอื่น ๆ คุณสร้างรายการนี้โดยทางอ้อมผ่านทางการโต้ตอบกับสมาชิกของเวิร์กสเปซของคุณ ตัวอย่าง เมื่อคุณเข้าร่วมเวิร์กสเปซเป็นสมาชิกได้รับเชิญ สมาชิกรายอื่น ๆ ทั้งหมดของเวิร์กสเปซทันทีจะพร้อมให้คุณให้เริ่มต้นกิจกรรมใหม่ ในทำนองเดียวกัน บุคคลใด ๆ ที่รวมค่าใดค่าหนึ่งในพื้นที่ทำงานของคุณ (ทั้ง โดยการเชิญของคุณหรือบางส่วนของผู้เชิญ) ทันที จะพร้อมใช้งานสำหรับคุณ รวมรายการของบุคคลทั้งหมดที่คุณทำงานกับ SharePoint Workspace ผ่านทางเป็นรายการที่ติดต่อที่ทราบของ

บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก ข้อความและที่ติดต่อ แล้วคลิก ตัวจัดการที่ติดต่อ รายการของที่ติดต่อที่แสดง คือ ที่ติดต่อที่รู้จัก ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×