การดูรายการที่ติดต่อที่รู้จักของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ขณะที่คุณใช้ SharePoint Workspace คุณสร้างรายการของบุคคลที่คุณทำงาน ในบางกรณี คุณสร้างรายการนี้ได้โดยตรง ตัวอย่างเช่นโดยการเพิ่มที่ติดต่อลงในรายการส่วนบุคคลของคุณ ในบางกรณี คุณสร้างรายการนี้โดยทางอ้อมผ่านทางการโต้ตอบกับสมาชิกของเวิร์กสเปซของคุณ ตัวอย่าง เมื่อคุณเข้าร่วมเวิร์กสเปซเป็นสมาชิกได้รับเชิญ สมาชิกรายอื่น ๆ ทั้งหมดของเวิร์กสเปซทันทีจะพร้อมให้คุณให้เริ่มต้นกิจกรรมใหม่ ในทำนองเดียวกัน บุคคลใด ๆ ที่รวมค่าใดค่าหนึ่งในพื้นที่ทำงานของคุณ (ทั้ง โดยการเชิญของคุณหรือบางส่วนของผู้เชิญ) ทันที จะพร้อมใช้งานสำหรับคุณ รวมรายการของบุคคลทั้งหมดที่คุณทำงานกับ SharePoint Workspace ผ่านทางเป็นรายการที่ติดต่อที่ทราบของ

บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก ข้อความและที่ติดต่อ แล้วคลิก ตัวจัดการที่ติดต่อ รายการของที่ติดต่อที่แสดง คือ ที่ติดต่อที่รู้จัก ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×