การดูรายการของไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การดูรายการของไซต์ย่อย

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถดูรายการของไซต์ย่อยด้านล่างไซต์ปัจจุบันได้

หมายเหตุ: คุณสามารถดูเฉพาะระดับแรกของไซต์ที่ด้านล่างไซต์ปัจจุบัน เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมดของไซต์ในไซต์คอลเลกชันมุมมองลำดับชั้นของไซต์

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

  หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 1. ในคอลัมน์ การดูแลไซต์ ให้คลิก ไซต์และพื้นที่ทำงาน

การดูลำดับชั้นของไซต์

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถดูรายการของเว็บไซต์ที่ถูกสร้างภายใต้ไซต์ระดับบนได้

 1. เรียกดูโฮมเพจสำหรับไซต์ระดับบน

  1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

   หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 2. ในคอลัมน์ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ลำดับชั้นของไซต์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×