การดูรายการก่อนหน้าในคอลัมน์ข้อความที่มีหลายบรรทัด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดค่าคอลัมน์ ข้อความที่มีหลายบรรทัด เพื่อที่ว่าเมื่อคุณแก้ไขข้อมูลในคอลัมน์ ข้อมูลที่ใส่ก่อนหน้าจะถูกรักษาไว้แทนที่จะถูกเขียนทับ ด้วยการใช้คุณลักษณะนี้ คุณสามารถเก็บบันทึกของข้อมูลที่ใส่ก่อนหน้าในคอลัมน์นั้น เวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลง และผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลง

การสร้างคอลัมน์แบบผนวกเท่านั้นใหม่

 1. คลิกขวาที่เซลล์ใดๆ ในรายการแล้วคลิก เพิ่มคอลัมน์

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์ในกล่อง ชื่อคอลัมน์ จากนั้นให้คลิก ข้อความที่มีหลายบรรทัด

 3. ภายใต้ การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ภายใต้ ผนวกการเปลี่ยนแปลงไปยังข้อความที่มีอยู่ ให้คลิก ใช่

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงอื่นใดๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  คอลัมน์ใหม่จะถูกเพิ่มทางด้านขวาของคอลัมน์ที่มีอยู่แล้ว เมื่อต้องการย้ายคอลัมน์ไปยังตำแหน่งใหม่ ให้ลากส่วนหัวของคอลัมน์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

การปรับเปลี่ยนคอลัมน์ที่มีอยู่ให้เป็นแบบผนวกเท่านั้น

 1. คลิกขวาที่ส่วนหัวคอลัมน์ของคอลัมน์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นให้คลิก แก้ไข/ลบ คอลัมน์

 2. ถ้าคอลัมน์ไม่มีอยู่แล้วของข้อมูล ชนิดข้อความหลายบรรทัด คลิกข้อความหลายบรรทัด ถ้าตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลของคอลัมน์นี้ คุณต้องสร้างคอลัมน์ใหม่ โดยใช้ขั้นตอนในส่วนการสร้างคอลัมน์ใหม่ผนวกอย่างเดียว

 3. ภายใต้ การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ภายใต้ ผนวกการเปลี่ยนแปลงไปยังข้อความที่มีอยู่ ให้คลิก ใช่

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงอื่นใดๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

การดูรายการก่อนหน้าในคอลัมน์แบบผนวกเท่านั้น

เฉพาะรายการล่าสุดในคอลัมน์แบบผนวกเท่านั้นที่จะแสดงในเซลล์ Access Web Datasheet เมื่อต้องการดูรายการก่อนหน้า ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่เซลล์ที่คุณต้องการดูรายการก่อนหน้า แล้วคลิก แสดงรายการ

  Windows SharePoint Services 3.0 แสดงข้อมูลทั้งหมดสำหรับรายการนั้น ซึ่งรวมทั้งรายการก่อนหน้าในคอลัมน์แบบผนวกเท่านั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×