การดูพื้นที่ทำงานของ Sharepoint Workspace ที่ใช้ร่วมกันกับที่ติดต่อที่เลือก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถดูรายการพื้นที่ทำงานของ Sharepoint Workspace ทั้งหมดที่ทั้งคุณและที่ติดต่อที่เลือกเป็นสมาชิกอยู่ได้

  1. คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วคลิก คุณสมบัติของ SharePoint Workspace

  2. คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน ในกล่องโต้ตอบ ที่ติดต่อ

  3. ถ้าคุณต้องการจำกัดขอบเขตของรายการของพื้นที่ทำงานให้มีเฉพาะพื้นที่ทำงานซึ่งที่ติดต่อใช้งานอยู่ในขณะนี้เท่านั้น ให้เลือก แสดงเฉพาะพื้นที่ทำงานซึ่งที่ติดต่อใช้งานอยู่ในขณะนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×