การดูผู้ใช้และกลุ่ม SharePoint และแก้ไขรายการกลุ่ม 'เปิดใช้ด่วน'

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถดูผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงไซต์ของคุณและกลุ่ม SharePoint ทั้งหมดสำหรับไซต์ของคุณ โปรดสังเกตว่า ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Windows SharePoint Services ผู้ใช้ทั้งหมดจะต้องเพิ่มไปยังกลุ่มอย่างน้อยหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในWindows SharePoint Services 3.0 ผู้ใช้สามารถเพิ่มไปยังไซต์โดยไม่ต้องเพิ่มที่ติดต่อไปยังกลุ่ม

หมายเหตุ: ก่อนที่จะWindows SharePoint Services 3.0 กลุ่ม SharePoint ถูกเรียกว่าไซต์กลุ่ม

ตามค่าเริ่มต้น กลุ่ม SharePoint ทั้งหมดถูกแสดงรายการบนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม: กลุ่มทั้งหมด' ซึ่งรวมถึงกลุ่ม SharePoint เริ่มต้น กลุ่ม SharePoint ใดๆ ที่ถูกเพิ่มลงในไซต์นี้ และกลุ่ม SharePoint ใดๆ ที่สืบทอดจากไซต์แม่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแก้ไขกลุ่มเพื่อควบคุมว่ากลุ่มใดจะปรากฏใต้หัวเรื่อง กลุ่ม ใน 'เปิดใช้ด่วน' ของเพจ 'บุคคลและกลุ่ม'

ดูผู้ใช้

 1. เรียกดูไซต์ซึ่งคุณต้องการดูรายชื่อผู้ใช้

  1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

   หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก บุคคลและกลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' ใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก บุคคลทั้งหมด

  ผู้ใช้ทั้งหมดที่ถูกเพิ่มโดยตรงลงในไซต์นี้ ที่ถูกเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint หรือที่สืบทอดจากไซต์แม่ จะปรากฏในรายการ บุคคลและกลุ่ม: บุคคลทั้งหมด

ดูกลุ่ม SharePoint

 1. เรียกดูไซต์ที่คุณต้องการแสดงรายการของกลุ่ม Sharepoint

  1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

   หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก บุคคลและกลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' ใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก กลุ่ม

  กลุ่ม SharePoint ทั้งหมดที่ใช้งานได้ในไซต์นี้จะถูกแสดงรายการบนรายการ บุคคลและกลุ่ม: กลุ่มทั้งหมด

แก้ไขรายการกลุ่ม 'เปิดใช้ด่วน'

 1. เรียกดูไซต์ที่คุณต้องการแสดงรายการของกลุ่ม Sharepoint

  1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกการตั้งค่าไซต์

   หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก บุคคลและกลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' ใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก กลุ่ม

 4. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม: กลุ่มทั้งหมด' บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก แก้ไขตัวเปิดใช้ด่วนของกลุ่ม

 5. บนเพจ 'แก้ไขตัวเปิดใช้ด่วนของกลุ่ม' ในส่วน กลุ่ม ให้เพิ่มกลุ่ม SharePoint ที่คุณต้องการให้ปรากฏและเอากลุ่ม SharePoint ที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏบน 'เปิดใช้ด่วน' ออก

 6. ให้คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×