การดูผู้ใช้และกลุ่ม SharePoint และแก้ไขรายการกลุ่ม 'เปิดใช้ด่วน'

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถดูผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงไซต์ของคุณและกลุ่ม SharePoint ทั้งหมดสำหรับไซต์ของคุณ โปรดสังเกตว่า ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Windows SharePoint Services ผู้ใช้ทั้งหมดจะต้องเพิ่มไปยังกลุ่มอย่างน้อยหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในWindows SharePoint Services 3.0 ผู้ใช้สามารถเพิ่มไปยังไซต์โดยไม่ต้องเพิ่มที่ติดต่อไปยังกลุ่ม

หมายเหตุ: ก่อนที่จะWindows SharePoint Services 3.0 กลุ่ม SharePoint ถูกเรียกว่าไซต์กลุ่ม

ตามค่าเริ่มต้น กลุ่ม SharePoint ทั้งหมดถูกแสดงรายการบนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม: กลุ่มทั้งหมด' ซึ่งรวมถึงกลุ่ม SharePoint เริ่มต้น กลุ่ม SharePoint ใดๆ ที่ถูกเพิ่มลงในไซต์นี้ และกลุ่ม SharePoint ใดๆ ที่สืบทอดจากไซต์แม่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแก้ไขกลุ่มเพื่อควบคุมว่ากลุ่มใดจะปรากฏใต้หัวเรื่อง กลุ่ม ใน 'เปิดใช้ด่วน' ของเพจ 'บุคคลและกลุ่ม'

ดูผู้ใช้

 1. เรียกดูไซต์ซึ่งคุณต้องการดูรายชื่อผู้ใช้

  1. บนการกระทำในไซต์ เมนู Button image คลิกการตั้งค่าไซต์

   หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก บุคคลและกลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' ใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก บุคคลทั้งหมด

  ผู้ใช้ทั้งหมดที่ถูกเพิ่มโดยตรงลงในไซต์นี้ ที่ถูกเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint หรือที่สืบทอดจากไซต์แม่ จะปรากฏในรายการ บุคคลและกลุ่ม: บุคคลทั้งหมด

ดูกลุ่ม SharePoint

 1. เรียกดูไซต์ที่คุณต้องการแสดงรายการของกลุ่ม Sharepoint

  1. บนการกระทำในไซต์ เมนู Button image คลิกการตั้งค่าไซต์

   หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก บุคคลและกลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' ใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก กลุ่ม

  กลุ่ม SharePoint ทั้งหมดที่ใช้งานได้ในไซต์นี้จะถูกแสดงรายการบนรายการ บุคคลและกลุ่ม: กลุ่มทั้งหมด

แก้ไขรายการกลุ่ม 'เปิดใช้ด่วน'

 1. เรียกดูไซต์ที่คุณต้องการแสดงรายการของกลุ่ม Sharepoint

  1. บนการกระทำในไซต์ เมนู Button image คลิกการตั้งค่าไซต์

   หมายเหตุ: บนไซต์ที่มีการกำหนดเมนู การกระทำในไซต์ เอง ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการดู

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน ผู้ใช้และสิทธิ์ ให้คลิก บุคคลและกลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' ใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก กลุ่ม

 4. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม: กลุ่มทั้งหมด' บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก แก้ไขตัวเปิดใช้ด่วนของกลุ่ม

 5. บนเพจ 'แก้ไขตัวเปิดใช้ด่วนของกลุ่ม' ในส่วน กลุ่ม ให้เพิ่มกลุ่ม SharePoint ที่คุณต้องการให้ปรากฏและเอากลุ่ม SharePoint ที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏบน 'เปิดใช้ด่วน' ออก

 6. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×