การดูผู้ใช้และกลุ่มและเปลี่ยนรายการกลุ่ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลไซต์ คุณสามารถดูผู้ใช้และกลุ่มทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงไซต์ของคุณได้ ตามค่าเริ่มต้น เพจ 'บุคคลและกลุ่ม: กลุ่มทั้งหมด' จะแสดงกลุ่ม Microsoft Office SharePoint Server 2007 กลุ่มที่ถูกเพิ่มลงในไซต์ และกลุ่มที่ได้รับการสืบทอดจากไซต์แม่

ด้วยการแก้ไขรายการกลุ่ม คุณยังสามารถควบคุมกลุ่มที่จะให้ปรากฏภายใต้ส่วนหัวของกลุ่มบน 'เปิดใช้ด่วน' ของเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' ได้

ดูผู้ใช้และกลุ่ม

 1. บนโฮมเพจของไซต์หรือไซต์คอลเลกชัน ให้คลิกเมนู การกระทำในไซต์ ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก บุคคลและกลุ่ม

 2. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' ใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่ถูกเพิ่มโดยตรงลงในไซต์นี้ ถูกเพิ่มลงในกลุ่ม หรือสืบทอดจากไซต์แม่ ให้คลิก บุคคลทั้งหมด

  • เมื่อต้องการแสดงกลุ่ม SharePoint ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานกับไซต์นี้ ให้คลิก กลุ่ม

เปลี่ยนรายการกลุ่ม

 1. บนโฮมเพจของไซต์หรือไซต์คอลเลกชัน ให้คลิกเมนู การกระทำในไซต์ ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก บุคคลและกลุ่ม

 2. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' บน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก กลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม: กลุ่มทั้งหมด' ให้คลิกเมนู การตั้งค่า แล้วคลิก แก้ไขตัวเปิดใช้ด่วนของกลุ่ม

 4. บนเพจ 'แก้ไขตัวเปิดใช้ด่วนของกลุ่ม' ในส่วน กลุ่ม ให้เพิ่มกลุ่มที่คุณต้องการให้แสดง และเอากลุ่มที่คุณไม่ต้องการให้แสดงบน 'เปิดใช้ด่วน' ออก

  คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาชื่อของกลุ่ม SharePoint ที่จะเพิ่มลงใน 'เปิดใช้ด่วน'

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×