การดูบันทึกย่อของผู้บรรยายโดยส่วนตัวขณะส่งงานนำเสนอบนหลายจอภาพ

การดูบันทึกย่อของผู้บรรยายโดยส่วนตัวขณะส่งงานนำเสนอบนหลายจอภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การใช้ มุมมองของผู้นำเสนอ เป็นวิธีที่ดีในการดูงานนำเสนอของคุณพร้อมบันทึกย่อของผู้บรรยายบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น แล็ปท็อปของคุณ) ขณะที่ผู้ชมดูงานนำเสนอที่ไม่มีบันทึกย่อบนจอภาพอื่น (เช่น การฉายบนหน้าจอที่มีขนาดใหญ่กว่า)

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้สำหรับงานนำเสนอของคุณนั้นสนับสนุนการใช้หลายจอภาพ ตรวจสอบกับผู้ผลิตสำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสนับสนุนหลายจอภาพ

เมื่อต้องการทำขั้นตอนนี้ คุณต้องเชื่อมต่อไปยังหน้าจอที่สองออก

ตั้งค่า PowerPoint ให้ใช้มุมมองของผู้นำเสนอกับสองจอภาพ

 1. บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในกลุ่มการตรวจสอบ เลือกใช้มุมมองผู้นำเสนอ

  กลุ่มจอภาพบนแท็บนำเสนอสไลด์

  ตั้งค่าการแสดง ของ Windows ควรเปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดง บนแท็บ จอภาพ ให้เลือกไอคอนจอภาพที่คุณต้องการใช้เพื่อดูบันทึกย่อของผู้บรรยาย แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน ถูกเลือกและไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าจอภาพได้รับการกำหนดเป็นจอภาพหลักอยู่แล้ว

 3. เลือกไอคอนจอภาพจอภาพสองสำหรับ — ผู้ชมจะดู แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายขยายเดสก์ท็อปของฉัน Windows ลงบนจอภาพนี้

หมายเหตุ: ถ้าไม่ต้องเปิดการตั้งค่ามุม ทำต่อไปนี้:

 • Windows 10: คลิกเริ่ม >การตั้งค่า >ระบบ >แสดง ที่ด้านบน ภายใต้กำหนดเองของคุณแสดง คือไดอะแกรมของหน้าจอเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ กับหน้าจอแต่ละรายการลำดับเลข ถ้าคุณเชื่อมต่อกับโครงการ โดยทั่วไปแล้วนั้นจะสามารถแสดงในไดอะแกรมเป็น 2 หน้าจอ เลือกหน้าจอ 1 ในไดอะแกรม แล้วเลื่อนลง ให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำรายการนี้ให้แสดงผลของฉันหลัก ที่มีชื่อ เหนือกล่องกาเครื่องหมายว่า ในรายการแสดงหลาย เลือกขยายแสดงเหล่านี้

 • Windows 8: คลิกขวาปุ่ม Windowsเริ่ม คลิกแผงควบคุม >แสดง >ปรับความละเอียด ในรายการแสดงหลาย คลิกขยายแสดงเหล่านี้ เลือกจอภาพคุณต้องการดูของบันทึกย่อของผู้บรรยาย และคลิกทำรายการนี้ให้แสดงผลของฉันหลัก

 • Windows 7: คลิกเริ่ม >แผงควบคุม และภายใต้ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกปรับความละเอียดของหน้าจอ ในรายการแสดงหลาย คลิกขยายแสดงเหล่านี้ เลือกจอภาพคุณต้องการดูของบันทึกย่อของผู้บรรยาย และคลิกทำรายการนี้ให้แสดงผลของฉันหลัก

คุณสามารถใช้ PowerPoint บนสมาร์ทโฟนเป็นรีโมทคอนโทรลเพื่อเรียกใช้งานนำเสนอของคุณและดูบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณ ดู การใช้ตัวชี้เลเซอร์บนสมาร์ทโฟนของคุณเมื่อนำเสนองานใน PowerPoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้ง วิดีโอสั้นๆ

แสดงงานนำเสนอของคุณบนสองจอภาพ

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

  ปุ่มตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการนำเสนอ ตัวเลือกที่คุณต้องเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง ถ้าคุณเลือกอัตโนมัติ จอภาพคุณเลือกเป็นการแสดงผลหลักจะแสดงบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณ

  ตรวจสอบตัวเลือกในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการนำเสนอ

  (PowerPoint 2010)    เมื่อต้องการดูบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณบนหน้าจอหลักของคุณ เลือกจอภาพรองจากรายการแสดงภาพนิ่งบน

  ตัวเลือกจอภาพที่มี PowerPoint 2010

 3. เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอของคุณ บนแท็บนำเสนอสไลด์ คลิกจากตัวเริ่มต้น หรือคลิกปุ่มนำเสนอสไลด์ คลิกภาพของหน้าจอคอมพิวเตอร์ในแถบสถานะเพื่อดูการนำเสนอสไลด์ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอ: ดูการใช้ผู้นำเสนอ

ดูบันทึกย่อของผู้บรรยายในขณะที่นำคุณเสนอสไลด์

วิดีโอ: ทดสอบการกำหนดเวลาสำหรับการนำเสนอสไลด์

พิมพ์ของคุณ PowerPoint สไลด์ เอกสารประกอบคำบรรยาย และบันทึกย่อ

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

ใช้มุมมองผู้นำเสนอใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้มุมมองผู้นำเสนอ

ก่อนที่คุณจะใช้มุมมองของผู้นำเสนอ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้งานนำเสนอของคุณสนับสนุนการใช้หลายหน้าจอ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปส่วนใหญ่วันเหล่านี้มีสนับสนุนจอภาพหลายที่มีอยู่แล้วภายใน อย่างไรก็ตามถ้าคุณ ไม่เห็น คุณจะต้องใช้การ์ดแสดงผลสอง

  เคล็ดลับ: ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนจอภาพหลายเวอร์ชันล่าสุด

 • PowerPoint สนับสนุนการใช้สองจอสำหรับงานนำเสนอเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าให้ทำงานกับงานนำเสนอบนจอภาพอย่าง น้อยสามที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง เมื่อต้องการกำหนดค่าเพื่อใช้จอภาพอย่าง น้อยสาม เลื่อนลงไปส่วนในบทความนี้มีชื่อว่า "เปิดใช้งานหลายหน้าจอสนับสนุน (จอภาพอย่าง น้อยสาม)"

 • กำหนดค่า PowerPoint เพื่อใช้มุมมองผู้นำเสนอ

กำหนดค่า PowerPoint เพื่อใช้มุมมองผู้นำเสนอสองจอด้วย

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม จอภาพ ให้คลิก ใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

  หมายเหตุ: กล่องโต้ตอบตั้งค่าการแสดง จากแผงควบคุม ของ Windows อาจปรากฏขึ้น ถ้าไม่เป็น คุณมีอยู่แล้วตั้งค่า ถ้าคุณยังต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ดูวิธีใช้ Microsoft Windows เพื่อค้นหาการตั้งค่าการแสดง Windows ของคุณ และทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการแสดง บนแท็บหน้าจอ คลิกที่ไอคอนจอภาพที่คุณต้องการใช้เพื่อดูบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณ นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นหน้าจอหลักของฉัน

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นหน้าจอหลักของฉัน ไม่พร้อมใช้งาน และเลือก จอภาพถูกกำหนดให้เป็นจอภาพหลักมีอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกจอภาพหลักเพียงหนึ่งครั้ง ถ้าคุณคลิกไอคอนจอภาพอื่น เป็นการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นหน้าจอหลักของฉัน และทำให้พร้อมใช้งานอีกครั้ง

 3. คลิกไอคอนตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบที่สองว่า ผู้ชมจะดู เลือกกล่องกาเครื่องหมายขยายเดสก์ท็อปของฉัน Windows ลงบนจอภาพนี้ และคลิกตกลง

 4. บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในกลุ่มการตรวจสอบ มั่นใจว่า จอภาพที่คุณต้องการให้ผู้ชมเมื่อต้องการดูงานนำเสนอของคุณ ปรากฏอยู่ในรายการแสดงบน เท่านั้น

แสดงงานนำเสนอของคุณบนสองจอภาพ

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเสนอ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 3. เมื่อต้องการเริ่มเสนองานนำเสนอของคุณ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ ให้คลิก การนำเสนอสไลด์

เปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ (อย่างน้อยสามจอภาพ)

ก่อนที่คุณจะสามารถแสดงงานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ที่มีอย่างน้อยสามจอภาพ คุณต้องเปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม จอภาพ ให้คลิก ใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

  เคล็ดลับ: กล่องโต้ตอบตั้งค่าการแสดง จากแผงควบคุมของ Windows อาจปรากฏขึ้น ถ้าไม่เป็น ดูวิธีใช้ Microsoft Windows เพื่อค้นหาการตั้งค่าการแสดงผลของ Windows

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดงผล บนแท็บ จอภาพ ให้คลิกไอคอนจอภาพสำหรับจอภาพของผู้นำเสนอ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน

  เคล็ดลับ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นหน้าจอหลักของฉัน ไม่พร้อมใช้งาน และเลือก จอภาพถูกกำหนดให้เป็นจอภาพหลักมีอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกจอภาพหลักเพียงหนึ่งครั้ง ถ้าคุณคลิกไอคอนจอภาพอื่น เป็นการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นหน้าจอหลักของฉัน และทำให้พร้อมใช้งานอีกครั้ง

 3. สำหรับจอภาพเพิ่มเติมแต่ละจอที่ผู้ชมจะเห็น ให้คลิกไอคอนจอภาพ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขยายเดสก์ท็อปของ Windows ของฉันไปยังจอภาพนี้ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดงผล บนแท็บ จอภาพ ให้เลือกจอภาพที่สอง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ขยายเดสก์ท็อปของ Windows ของฉันไปยังจอภาพนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×