การดูบันทึกย่อของผู้บรรยายโดยส่วนตัวขณะส่งงานนำเสนอบนหลายจอภาพ

การดูบันทึกย่อของผู้บรรยายโดยส่วนตัวขณะส่งงานนำเสนอบนหลายจอภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การใช้ มุมมองของผู้นำเสนอ เป็นวิธีที่ดีในการดูงานนำเสนอของคุณพร้อมบันทึกย่อของผู้บรรยายบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น แล็ปท็อปของคุณ) ขณะที่ผู้ชมดูงานนำเสนอที่ไม่มีบันทึกย่อบนจอภาพอื่น (เช่น การฉายบนหน้าจอที่มีขนาดใหญ่กว่า)

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้สำหรับงานนำเสนอของคุณนั้นสนับสนุนการใช้หลายจอภาพ ตรวจสอบกับผู้ผลิตสำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสนับสนุนหลายจอภาพ

ทำขั้นตอนนี้ คุณต้องการเชื่อมต่อกับหน้าจอสองนี้

ตั้งค่า PowerPoint ให้ใช้มุมมองของผู้นำเสนอกับสองจอภาพ

 1. บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในกลุ่มการตรวจสอบ เลือกใช้มุมมองผู้นำเสนอ

  กลุ่มจอภาพบนแท็บนำเสนอสไลด์

  ควรเปิด Windowsตั้งค่าการแสดง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดง บนแท็บ จอภาพ ให้เลือกไอคอนจอภาพที่คุณต้องการใช้เพื่อดูบันทึกย่อของผู้บรรยาย แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน ถูกเลือกและไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าจอภาพได้รับการกำหนดเป็นจอภาพหลักอยู่แล้ว

 3. เลือกไอคอนจอภาพจอภาพสองสำหรับนั่นคือรายการที่ผู้ชมจะดู จากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายขยายเดสก์ท็อป Windows ของฉันบนจอภาพนี้ ไว้

หมายเหตุ: ถ้าไม่ต้องเปิดการตั้งค่าการแสดง ทำต่อไปนี้:

 • Windows 10: คลิกเริ่ม >การตั้งค่า >ระบบ >แสดง ที่ด้านบน ภายใต้กำหนดเองของคุณแสดง คือไดอะแกรมของหน้าจอเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ กับหน้าจอแต่ละรายการลำดับเลข ถ้าคุณเชื่อมต่อกับโครงการ โดยทั่วไปแล้วนั้นจะถูกแสดงในไดอะแกรมเป็นหน้าจอ 2 เลือกหน้าจอ 1 ในไดอะแกรม แล้วเลื่อนลง ให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำรายการนี้ให้แสดงผลของฉันหลัก ที่มีชื่อ เหนือกล่องกาเครื่องหมายที่ ในแสดงหลาย รายการ เลือกขยายการแสดงเหล่านี้

 • Windows 8: คลิกขวาปุ่ม Windowsเริ่ม คลิกแผงควบคุม >แสดง >ปรับความละเอียด ในรายการแสดงหลาย คลิกขยายการแสดงเหล่านี้ เลือกจอภาพซึ่งคุณต้องการดูของบันทึกย่อผู้บรรยาย และคลิกทำรายการนี้ให้แสดงผลของฉันหลัก

 • Windows 7: คลิกเริ่ม >แผงควบคุม และภายใต้ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกปรับความละเอียดของหน้าจอ ในรายการแสดงหลาย คลิกขยายแสดงเหล่านี้ เลือกจอภาพคุณต้องการดูของบันทึกย่อของผู้บรรยาย และคลิกทำรายการนี้ให้แสดงผลของฉันหลัก

แสดงงานนำเสนอของคุณบนสองจอภาพ

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

  ตั้งค่าการแสดงภาพนิ่งปุ่ม

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการนำเสนอ ตัวเลือกที่คุณต้องเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง ถ้าคุณเลือกอัตโนมัติ จอภาพคุณเลือกเป็นการแสดงผลหลักจะแสดงบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณ

  ตรวจสอบตัวเลือกในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการนำเสนอ

  (PowerPoint 2010)    เมื่อต้องการดูบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณบนหน้าจอหลักของคุณ เลือกจอภาพรองจากรายการแสดงภาพนิ่งบน

  ตัวเลือกจอภาพที่มี PowerPoint 2010

 3. เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอของคุณ บนแท็บนำเสนอสไลด์ คลิกจากตัวเริ่มต้น หรือคลิกปุ่มนำเสนอสไลด์ คลิกภาพของหน้าจอคอมพิวเตอร์ในแถบสถานะเพื่อดูการนำเสนอสไลด์ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง PowerPoint

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอ: ดูการใช้ผู้นำเสนอ

ดูบันทึกย่อของผู้บรรยายในขณะที่นำคุณเสนอสไลด์

วิดีโอ: ทดสอบการกำหนดเวลาสำหรับการนำเสนอสไลด์

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

ใช้มุมมองผู้นำเสนอใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้มุมมองผู้นำเสนอ

ก่อนที่คุณจะใช้มุมมองของผู้นำเสนอ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้งานนำเสนอของคุณสนับสนุนการใช้หลายหน้าจอ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปส่วนใหญ่วันเหล่านี้มีสนับสนุนจอภาพหลาย ๆ ที่มีอยู่แล้วภายใน อย่างไรก็ตามถ้าคุณ ไม่เห็น คุณจะจำเป็นต้องมีการ์ดแสดงผลสอง

  เคล็ดลับ: ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนจอภาพหลายทันสมัยอยู่เสมอ

 • PowerPoint สนับสนุนการใช้สองจอสำหรับงานนำเสนอเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าให้ทำงานกับงานนำเสนอบนจอภาพอย่าง น้อยสามที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง เมื่อต้องการกำหนดค่าเพื่อใช้จอภาพอย่าง น้อยสาม เลื่อนลงไปส่วนในบทความนี้มีชื่อว่า "เปิดใช้งานหลายหน้าจอสนับสนุน (จอภาพอย่าง น้อยสาม)"

 • กำหนดค่า PowerPoint เพื่อใช้มุมมองผู้นำเสนอ

กำหนดค่า PowerPoint เพื่อใช้มุมมองผู้นำเสนอกับสองจอ

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม จอภาพ ให้คลิก ใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

  หมายเหตุ: กล่องโต้ตอบตั้งค่าการแสดง จากแผงควบคุม ของ Windows อาจปรากฏขึ้น ถ้าไม่เป็น คุณมีอยู่แล้วตั้งค่า ถ้าคุณยังต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ดูวิธีใช้ Microsoft Windows เพื่อค้นหาการตั้งค่าการแสดง Windows ของคุณ และทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการแสดง บนแท็บหน้าจอ คลิกที่ไอคอนจอภาพที่คุณต้องการใช้เพื่อดูบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณ นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นจอภาพหลัก

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นจอภาพหลัก จะไม่พร้อมใช้งาน และเลือก จอภาพถูกกำหนดให้เป็นจอภาพหลักมีอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกจอภาพหลักเพียงหนึ่งครั้ง ถ้าคุณคลิกไอคอนจอภาพอื่น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะจอภาพหลัก จะยกเลิกเลือก และทำให้พร้อมใช้งานอีกครั้ง

 3. คลิกไอคอนตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบสองว่า ผู้ชมจะดู เลือกกล่องกาเครื่องหมายขยายเดสก์ท็อปของฉัน Windows ลงบนจอภาพนี้ และคลิกตกลง

 4. บนแท็บสไลด์ ในกลุ่มจอภาพ ให้แน่ใจว่า จอภาพที่คุณต้องการให้ผู้ชมเพื่อดูงานนำเสนอ ปรากฏในรายการแสดงบน

แสดงงานนำเสนอของคุณบนสองจอภาพ

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการนำเสนอ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 3. เมื่อต้องการเริ่มเสนองานนำเสนอของคุณ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ ให้คลิก การนำเสนอสไลด์

เปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ (อย่างน้อยสามจอภาพ)

ก่อนที่คุณจะสามารถแสดงงานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ที่มีอย่างน้อยสามจอภาพ คุณต้องเปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม จอภาพ ให้คลิก ใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

  เคล็ดลับ: กล่องโต้ตอบการตั้งค่าแสดง จากแผงควบคุมของ Windows อาจปรากฏขึ้น ถ้าไม่เป็น ดูวิธีใช้ Microsoft Windows เพื่อค้นหาการตั้งค่าการแสดงผลของ Windows

 2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดงผล บนแท็บ จอภาพ ให้คลิกไอคอนจอภาพสำหรับจอภาพของผู้นำเสนอ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จอภาพนี้คือจอภาพหลักของฉัน

  เคล็ดลับ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นหน้าจอหลักของฉัน ไม่พร้อมใช้งาน และเลือก จอภาพถูกกำหนดให้เป็นจอภาพหลักมีอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกจอภาพหลักเพียงหนึ่งครั้ง ถ้าคุณคลิกไอคอนจอภาพอื่น กล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นหน้าจอหลักของฉัน จะยกเลิกเลือก และทำให้พร้อมใช้งานอีกครั้ง

 3. สำหรับจอภาพเพิ่มเติมแต่ละจอที่ผู้ชมจะเห็น ให้คลิกไอคอนจอภาพ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขยายเดสก์ท็อปของ Windows ของฉันไปยังจอภาพนี้ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการปิดการสนับสนุนหลายจอภาพ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแสดงผล บนแท็บ จอภาพ ให้เลือกจอภาพที่สอง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ขยายเดสก์ท็อปของ Windows ของฉันไปยังจอภาพนี้

ด้านบนสุดของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×