การดูบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับการประกาศชนิดเนื้อหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายงานที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหามีอยู่สองชนิดด้วยกัน ซึ่งได้แก่ บันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์บริการชนิดเนื้อหา ซึ่งสามารถใช้งานได้บนไซต์ที่เป็นฮับสำหรับการประกาศชนิดเนื้อหา โดยจะตรวจจับข้อมูลข้อผิดพลาดในการประกาศสำหรับไซต์ของผู้สมัคร และรายงานบันทึกข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหาซึ่งจะตรวจจับข้อมูลข้อผิดพลาดในการประกาศสำหรับไซต์หนึ่งๆ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูบันทึกข้อผิดพลาดชนิดเนื้อหาของบริการแอปพลิเคชันสำหรับฮับไซต์

ดูแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดการประกาศชนิดเนื้อหา

ดูบันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์บริการชนิดเนื้อหาสำหรับฮับไซต์

ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่บนฮับไซต์ที่ประกาศชนิดเนื้อหาไปยังไซต์คอลเลกชันอื่นๆ คุณสามารถใช้รายงานบันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์บริการชนิดเนื้อหาเพื่อตรวจทานข้อมูลข้อผิดพลาดในการประกาศสำหรับไซต์ผู้สมัครได้

โดยคุณจะต้องเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันจึงจะสามารถดูบันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์บริการชนิดเนื้อหาได้

  1. ไปที่ไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันที่ทำหน้าที่เป็นฮับสำหรับการประกาศชนิดเนื้อหา

  2. บนการกระทำในไซต์ เมนู Site Actions Menu คลิกการตั้งค่าไซต์

  3. ในเพจ การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก บันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์บริการชนิดเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

ดูบันทึกข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหา

ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่บนไซต์ที่สมัครใช้งานชนิดเนื้อหาที่ประกาศจากฮับไซต์ คุณสามารถใช้บันทึกข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหาเพื่อดูข้อมูลข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหาสำหรับไซต์ของคุณได้

โดยคุณต้องเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันจึงจะสามารถดูบันทึกข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหาได้

  1. ไปที่ไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันที่คุณต้องการดูข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหา

  2. บนการกระทำในไซต์ เมนู Site Actions Menu คลิกการตั้งค่าไซต์

  3. บนเพจ การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การประกาศชนิดเนื้อหา

  4. คลิกการเชื่อมโยงที่มีชื่อเรื่องว่า บันทึกข้อผิดพลาดของการประกาศชนิดเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×