การดูชนิดแฟ้มและนามสกุลของชื่อแฟ้มที่ซ่อนไว้ทั้งหมด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. ใน คอมพิวเตอร์ของฉัน (My Computer) หรือ Windows Explorer ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการดู

  2. บนเมนู เครื่องมือ (Tools) ให้คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ (Folder Options) แล้วคลิกแท็บ มุมมอง (View)

  3. เมื่อต้องการดูชนิดแฟ้มที่ซ่อนไว้ทั้งหมด ให้คลิกตัวเลือก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ (Show hidden files and folders)

  4. เมื่อต้องการดูนามสกุลของชื่อแฟ้มทั้งหมด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนนามสกุลแฟ้มสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จัก (Hide file extensions for known file types)

  5. คลิกปุ่มนำไปใช้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×