การดูงานและเหตุการณ์ใน Web Part สรุปโครงการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Web Part สรุปโครงการจะมีมุมมองระดับสูงของเหตุการณ์และงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ตามค่าเริ่มต้น Web Part นี้จะรวมอยู่บนโฮมเพจของไซต์โครงการ คุณยังสามารถเพิ่ม Web Part นี้ลงในไซต์อื่นใดก็ตามที่มีรายการงานอยู่ได้อีกด้วย

ทางด้านซ้ายของ Web Part สรุปโครงการจะมีเวลานับถอยหลังจนกระทั่งถึงวันครบกำหนดของงานถัดไปที่แสดงบนไทม์ไลน์ ถ้าไทม์ไลน์ไม่ได้แสดงอยู่ Web Part นี้จะนับถอยหลังไปถึงวันครบกำหนดของงานที่มีวันครบกำหนดในอนาคตที่ใกล้เคียงที่สุด ถัดจากการนับถอยหลัง Web Part นี้สามารถแสดงไทม์ไลน์สำหรับโครงการ หรือรายการงานที่ล่าช้าหรือกำลังจะมาถึงและเหตุการณ์ในปฏิทิน คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรที่มุมบนขวาของ Web Part เพื่อเวียนดูระหว่างไทม์ไลน์ งานและเหตุการณ์ที่ล่าช้าหรือกำลังจะมาถึง

ไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์ที่มีอยู่ใน Web Part สรุปโครงการจะแสดงภาพรวมของงาน ซึ่งเก็บไว้ในรายการงานหลักบนไซต์ คุณสามารถคลิก เพิ่มงาน หรือ แก้ไขรายการ เพื่อทำงานกับรายการงานสำหรับไซต์นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มงานลงในโครงการของคุณ และ การเยื้องเข้า เยื้องออก ย้าย และลบงานต่างๆ

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของไทม์ไลน์ หรือเพิ่มหรือเอางานต่างๆ ออกจากไทม์ไลน์ ให้ดูที่ การเพิ่มงานลงในไทม์ไลน์ และ การเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของไทม์ไลน์ คุณสามารถคลิกไทม์ไลน์ภายใน Web Part สรุปโครงการ เมื่อต้องการเข้าถึงแท็บ ไทม์ไลน์ บน Ribbon

ถ้าคุณมีรายการงานมากกว่าหนึ่งรายการบนไซต์ บุคคลที่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยน Web Part สรุปโครงการจะสามารถเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์ที่จะใช้งานได้

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์ที่จะใช้ใน Web Part สรุปโครงการ

 1. บนแท็บ หน้า ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. คลิกหนึ่งครั้งใน Web Part สรุปโครงการ จากนั้นบนแท็บ Web Part ให้คลิก คุณสมบัติ Web Part

 3. เลือก รายการงานหลัก สำหรับ Web Part นั้น ซึ่งจะเป็นรายการงานที่ใช้สำหรับการนับถอยหลังสู่วันครบกำหนด และระบุถึงไทม์ไลน์ที่แสดง

 4. ถ้าคุณไม่ต้องการรวมไทม์ไลน์ลงใน Web Part สรุปโครงการ ภายใต้ หัวเรื่อง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไทม์ไลน์

 5. คลิก ตกลง บนกล่องคุณสมบัติของ Web Part สรุปโครงการ

 6. บนแท็บ หน้า ให้คลิก หยุดการแก้ไข

ด้านบนของหน้า

งานและเหตุการณ์ที่ล่าช้าและที่กำลังจะมาถึง

คุณสามารถใช้ Web Part สรุปโครงการ เพื่อดูงานจากรายการงานหรือเหตุการณ์จากปฏิทินที่เพิ่งเลยวันครบกำหนดหรือกำลังจะถึงวันครบกำหนดในเร็วๆ นี้

หมายเหตุ:  งานที่รวมอยู่บนไทม์ไลน์จะไม่รวมไว้ในรายการของงานที่ล่าช้าและที่กำลังจะมาถึง

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการแก้ไข Web Part สรุปโครงการ มีบางอย่างเกี่ยวกับงานและเหตุการณ์ที่แสดงในรายการที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายการที่ล่าช้าและที่กำลังจะมาถึงบน Web Part สรุปโครงการ

 1. บนแท็บ หน้า ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. คลิกหนึ่งครั้งใน Web Part สรุปโครงการ จากนั้นบนแท็บ Web Part ให้คลิก คุณสมบัติ Web Part

 3. ภายใต้ หัวเรื่อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก สิ่งที่ล่าช้า และ/หรือ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น สำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการรวมไว้ใน Web Part

 4. ถ้าคุณมีหลายรายการงานบนไซต์ และต้องการรวมรายการงานอื่นนอกเหนือจากรายการงานหลักลงในรายการงานที่ล่าช้าบน Web Part สรุปโครงการ ให้คลิก แก้ไขถัดจาก สิ่งที่ล่าช้า

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละรายการงานที่คุณต้องการรวมไว้ในรายการของงานที่ล่าช้า แล้วคลิก ตกลง ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนรายการงานที่ล่าช้า

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงงานและเหตุการณ์ที่จะรวมไว้ในรายการที่กำลังจะมาถึง ให้คลิก แก้ไข ถัดจาก สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ถ้าคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงในรายการงานและเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 9

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละรายการงานหรือปฏิทินที่คุณต้องการรวมไว้ในรายการงานและเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง

 8. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนกรอบเวลาสำหรับงานและเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง คุณสามารถพิมพ์ตัวเลขวันต่างๆ ในกล่องถัดจาก แสดงรายการสำหรับจำนวนวันที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ แล้วคลิก ตกลง ตามค่าเริ่มต้น Web Part สรุปโครงการจะประกอบด้วยงานและเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีวันครบกำหนด หรือที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใน 14 วันถัดไป

 9. คลิก ตกลง บนกล่องคุณสมบัติของ Web Part สรุปโครงการ

 10. บนแท็บ หน้า ให้คลิก หยุดการแก้ไข

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×