การดูคุณสมบัติรายการในเครื่องมือรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติรายการในเครื่องมือรายการ

  1. คลิกขวาที่รายการที่ต้องการดูข้อมูล

  2. คลิก คุณสมบัติ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเอกสาร

  3. ดูข้อมูลในแท็บ ข้อมูล และ เขตข้อมูล

    • ข้อมูล จะแสดงรายการข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและบุคคลที่สร้างและปรับเปลี่ยนรายการนั้น

    • เขตข้อมูล จะแสดงรายการเขตข้อมูลฟอร์มที่กำหนดไว้ทั้งหมดในรายการที่เลือก ถ้าต้องการ ให้เลือก แสดงเขตข้อมูลทั้งหมด เพื่อแสดงชนิดเขตข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด เช่น เขตข้อมูลระบบ

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในรายการภายนอก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×