การดูคุณสมบัติรายการในเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติรายการในเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007 ให้คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการดูข้อมูลนั้น แล้วคลิก คุณสมบัติ

กล่องโต้ตอบ บันทึกคุณสมบัติ มีสามแท็บดังต่อไปนี้

  • ข้อมูล: แสดงรายการข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและผู้สร้างและแก้ไขรายการ

  • เขตข้อมูล: แสดงรายการเขตข้อมูลฟอร์มที่กำหนดในรายการที่เลือก เช่นเดียวกับเขตข้อมูลระบบทั้งหมด เลือกเขตข้อมูลใดๆ ในรายการเพื่อดูชนิดข้อมูลและค่าของเขตข้อมูลนั้น จะแสดงรายการค่าต่อเมื่อรายการที่เลือกใช้เขตข้อมูลที่เลือกบนฟอร์มข้อมูลเท่านั้น

  • ขั้นสูง: แสดงรายการบันทึกหมายเลข ID สำหรับรายการที่เลือก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×