การดูคุณสมบัติของไซต์คอลเลกชัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแล SharePoint Online คุณสามารถเข้าถึงรายการข้อมูลที่เกี่ยวกับแต่ละไซต์คอลเลกชันได้ ข้อมูลเฉพาะนี้ประกอบด้วยรายชื่อผู้ดูแลไซต์ จำนวนของไซต์ย่อย โควตาของที่เก็บข้อมูลและการใช้งาน รวมทั้ง URL เริ่มต้นและชื่อเรื่อง คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติไซต์คอลเลกชัน จากศูนย์การจัดการ SharePoint

การดูคุณสมบัติของไซต์คอลเลกชัน

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365เป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแล SharePoint Online

  2. ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint

  3. บนหน้าศูนย์การจัดการ SharePoint เลือกไซต์คอลเลกชัน

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากไซต์คอลเลกชันที่คุณต้องการดูคุณสมบัติ

  5. บนแท็บไซต์คอลเลกชัน ในส่วนจัดการ เลือกคุณสมบัติ
    จะแสดงหน้าคุณสมบัติไซต์คอลเลกชัน

คำอธิบายคุณสมบัติ

ตารางนี้จะอธิบายคุณสมบัติไซต์คอลเลกชันที่คุณสามารถดูได้ในศูนย์การจัดการ SharePoint

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ชื่อของไซต์คอลเลกชัน

ที่อยู่เว็บไซต์

URL ของไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชัน (หรือเรียกว่าไซต์คอลเลกชันราก)

ผู้ดูแลหลัก

ผู้ดูแลหลักของไซต์คอลเลกชันนี้

(ชื่อผู้ใช้อาจแสดงในรูปของไวยากรณ์ Claims เช่น i:0#.f|membership|seanc@fabrikam.mydomain.com)

ผู้ดูแล

ผู้ดูแลทั้งหมดของไซต์คอลเลกชันนี้

(ชื่อผู้ใช้อาจแสดงในรูปของไวยากรณ์ Claims เช่น i:0#.f|membership|seanc@fabrikam.mydomain.com)

จำนวนของไซต์ย่อย

จำนวนของไซต์ย่อยภายใต้ไซต์คอลเลกชันนี้

การใช้ที่เก็บ

ขนาดของไซต์คอลเลกชันเป็นเมกะไบต์ (MB)

โควตาที่เก็บ

พื้นที่จัดเก็บเป็นเมกะไบต์ที่จัดสรรให้กับไซต์คอลเลกชัน

ระดับการเตือนเกี่ยวกับที่เก็บ

ค่าที่ดูแลไซต์คอลเลกชันจะถูกส่งไปที่กำลังมาถึงการใช้พื้นที่จัดเก็บของไซต์คอลเลกชันโควตาการแจ้งทางอีเมล ไม่มีการตั้งหมายความว่า ระดับไม่มีคำเตือนเกี่ยวกับการตั้งค่าไว้

การใช้ทรัพยากร

ตัววัดไซต์คอลเลกชันที่คอมไพล์โดย SharePoint Online โดยยึดตามทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ เช่น RAM และ CPU ค่านี้จะมีข้อมูลประสิทธิภาพ (เช่น เวลาในการประมวลผล และข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้) ที่อ้างอิงโค้ดในโซลูชัน Sandbox เมื่อระดับสูงเกินกว่าโควตาในแต่ละวัน Sandbox จะปิดสำหรับไซต์คอลเลกชัน

โควตาทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์

ระดับการใช้ทรัพยากรสูงสุดที่อนุญาตในไซต์คอลเลกชัน ค่าเริ่มต้นของทรัพยากรคือ 300 ตัวเลขนี้จะกำหนดโควตาในการใช้ทรัพยากร

ระดับการเตือนการใช้ทรัพยากร

ค่าที่จะแจ้งให้ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันทราบทางอีเมลว่าการใช้ทรัพยากรใกล้ถึงโควตาที่กำหนดแล้ว ไม่ได้ตั้งค่า หมายถึงไม่มีการตั้งค่าระดับการเตือนไว้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

กำหนดค่าไซต์คอลเลกชันเวอร์ชันและการตั้งค่าการอัปเกรด

สร้างหรือลบไซต์คอลเลกชัน

คืนค่ารายการจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันที่ถูกลบ

ลบรายการจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×