การดูคุณสมบัติของโฟลเดอร์ที่แชร์ใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นอกจากการดูคุณสมบัติพื้นที่ทำงานทั่วไปคุณสามารถดูคุณสมบัติการซิงโครไนซ์โฟลเดอร์สำหรับโฟลเดอร์ที่แชร์

  1. ในแถบเปิดใช้งาน ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. ดูข้อมูลในแท็บ ข้อมูลโฟลเดอร์ และ สถานะ ของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

แท็บ ข้อมูลโฟลเดอร์ มีข้อมูลดังต่อไปนี้

  • พาธโฟลเดอร์รากสำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

  • แฟ้มและนามสกุลของแฟ้มจะไม่ถูกทำให้ตรงกัน

  • แอตทริบิวต์แฟ้ม (เช่น ซ่อนหรือระบบ) จะไม่ถูกทำให้ตรงกัน

  • สถานะการทำข้อมูลให้ตรงกันในปัจจุบัน

แท็บ สถานะ มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำข้อมูลแฟ้มให้ตรงกันและปัญหา โดยทั่วไป ปัญหาการทำข้อมูลให้ตรงกันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • แฟ้มถูกล็อกเนื่องจากใช้งานโดยโปรแกรมประยุกต์อื่น

  • ไฟล์มีการอนุญาตให้ชนิดไฟล์

  • คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟล์นั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×