การดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ระบบ Microsoft Office 2007คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลจะพร้อมใช้งานที่คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับระบบ Microsoft Office 2007

ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลจากภายในโปรแกรม Office

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ภายใต้ การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ให้คลิก แสดงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล Microsoft Office Access

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ภายใต้ ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คลิก แสดงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft Office Excel

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. คลิก อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

ด้านบนของหน้า

OneNote

 • บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. คลิก อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ภายใต้ การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ให้คลิก แสดงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล Microsoft Office PowerPoint

ด้านบนของหน้า

Project

 • บนเมนู Help ให้คลิก Privacy Statement

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. คลิก อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 • บนเมนู Help ให้คลิก Privacy Statement

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. คลิก อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ภายใต้ ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คลิก แสดงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft Office Word

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×