การดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลระบบ Microsoft Office 2007 จะพร้อมใช้งานที่คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับระบบ Microsoft Office 2007

ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลจากภายในโปรแกรม Office

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ภายใต้ การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ให้คลิก แสดงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล Microsoft Office Access

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ภายใต้การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คลิก การนำเสนอในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft Office Excel

ด้านบนของเพจ

InfoPath

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. คลิก อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

ด้านบนของเพจ

OneNote

 • บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ด้านบนของเพจ

Outlook

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. คลิก อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ภายใต้ การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ให้คลิก แสดงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล Microsoft Office PowerPoint

ด้านบนของหน้า

Project

 • บนเมนู Help ให้คลิก Privacy Statement

ด้านบนของเพจ

Publisher

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. คลิก อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

ด้านบนของเพจ

SharePoint Designer

 • บนเมนู Help ให้คลิก Privacy Statement

ด้านบนของเพจ

Visio

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. คลิก อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

ด้านบนของเพจ

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ภายใต้การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ คลิกแสดงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft Office Word

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×