การดูข้อมูลเพิ่มเติมและเนื้อหาที่ซ่อนที่ได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในMicrosoft Word 2010, Excel 2010 หรือPowerPoint 2010 ไฟล์ ลายเซ็นแบบดิจิทัลนำไปใช้กับเนื้อหาของแฟ้ม ซึ่งรวมข้อมูลที่อาจไม่สามารถมองเห็นได้ในมุมมองปัจจุบันของแฟ้ม นอกจากนี้Office 2010 โปรแกรมเหล่านี้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างในลายเซ็นแบบดิจิทัลเอง บทความนี้อธิบายถึงวิธีที่คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและเนื้อหาที่ซ่อนอยู่นี้ในไฟล์

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของลายเซ็นดิจิทัล

แสดงเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ในไฟล์ที่มีลายเซ็นดิจิทัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของลายเซ็นดิจิทัล

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล

 1. เปิดไฟล์ที่ประกอบด้วยลายเซ็นที่คุณต้องการดู

 2. คลิกแท็บ แฟ้มมุมมอง Microsoft Office Backstage จะปรากฏขึ้น

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. คลิก ดูลายเซ็น

 5. บานหน้าต่างลายเซ็น ปรากฏขึ้นพร้อมกับรายการลายเซ็น

  รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบานหน้าต่างลายเซ็น

  บานหน้าต่างลายเซ็นที่มีผู้เซ็นชื่อที่ถูกต้อง

 6. ในบานหน้าต่างลายเซ็น ที่อยู่ถัดจากชื่อลายเซ็นต์ คลิกที่ลูกศรลง และเลือกรายละเอียดของลายเซ็น

 7. กล่องโต้ตอบรายละเอียดของลายเซ็น ปรากฏขึ้น คลิกดูข้อมูลการเซ็นชื่อเพิ่มเติมที่ถูกเก็บรวบรวม

 8. กล่องโต้ตอบข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏขึ้น

  รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของกล่องโต้ตอบรายละเอียดเพิ่มเติม

  กล่องโต้ตอบ ข้อมูลเพิ่มเติม

  ลายเซ็นข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:

  • สิ่งที่ลายเซ็นลงชื่อเข้าใช้

  • เฉพาะวันและเวลาที่ลายเซ็นถูกนำไปใช้

  • รุ่นของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ติดตั้ง

  • เวอร์ชันของ Microsoft Office ที่ติดตั้ง

  • เวอร์ชันของโปรแกรม Microsoft Office ที่ใช้

  • จำนวนของหน้าจอที่ติดตั้ง

  • ความละเอียดของจอภาพ

 9. คุณสามารถดูข้อความที่ระบุว่า ไฟล์ไม่แสดงเนื้อหาที่ซ่อนอยู่

ด้านบนของหน้า

แสดงเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ในไฟล์ที่มีลายเซ็นดิจิทัล

ในบางครั้งมีข้อมูลในไฟล์ที่มองไม่เห็น เช่นข้อความที่ซ่อน

เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาชนิดนี้

ให้ทำดังนี้

เมื่อต้องการแสดงหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมอง <ชนิดไฟล์ > คลิกเค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือเค้าโครงหน้ากระดาษ

เมื่อต้องการแสดงข้อความที่ซ่อนในเอกสาร Word

คลิกแท็บไฟล์ มุมมอง Backstage ปรากฏขึ้น ภายใต้วิธีใช้ คลิกตัวเลือก กล่องโต้ตอบตัวเลือก ปรากฏขึ้น คลิกแสดง และเลือกข้อความที่ซ่อนอยู่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×