การดูข้อผิดพลาดในการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าไอคอนข้อผิดพลาดการซิงโครไนซ์ รูปไอคอน ปรากฏขึ้นเหนือใด ๆ ของสมุดบันทึกที่แชร์ของคุณที่เปิดอยู่บนแถบนำทาง คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด โดยทำต่อไปนี้:

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ ทำข้อมูลให้ตรงกัน จากนั้นคลิก สถานะการทำข้อมูลในสมุดบันทึกให้ตรงกัน

  2. ในกล่องโต้ตอบ การทำสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันให้ตรงกัน ให้คลิกแท็บ ข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งในสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันไม่สามารถทำข้อมูลให้ตรงกันได้อย่างเหมาะสม OneNote จะยังคงทำข้อมูลในส่วนอื่นของสมุดบันทึกเดียวกันให้ตรงกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×