การดูข้อผิดพลาดและข้อความที่เซิร์ฟเวอร์สร้างขึ้นในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถเลือกที่จะสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถเปิด หรือกรอกในMicrosoft Office InfoPath 2007 หรือเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าเทมเพลตฟอร์สามารถเปิด และกรอกข้อมูล โดยใช้เบราว์เซอร์ แล้วเรียกว่าตัวเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ชนิดของเทมเพลตฟอร์มนี้สามารถแล้วเบราว์เซอร์เปิดใช้งานเมื่อได้รับการประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services

ปัญหาความเข้ากันได้ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์จะตรวจหาโดยOffice InfoPath 2007 และแสดงในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณประกอบด้วยตัวควบคุมสนับสนุนเช่นกล่องคำสั่งผสม บานหน้าต่างงานจะแสดงข้อผิดพลาด ไม่ปรากฏในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ บางชนิดของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ตามค่าเริ่มต้น แทน พวกเขาจะพบเมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ออกแบบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแบบฟอร์มในเบราว์เซอร์ ชนิดของการแจ้งเตือนนี้โดยทั่วไปปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์เบราว์เซอร์กัน เมื่อคุณพยายามเบราว์เซอร์เปิดใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์ บนบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ คุณจะสามารถดูข้อผิดพลาดหรือข้อความที่สร้างขึ้นจากเซิร์ฟเวอร์ได้ นอกเหนือจากข้อผิดพลาดและข้อความที่ InfoPath ตรวจพบ ข้อผิดพลาดและข้อความทั้งหมดจะปรากฏในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ทันทีหลังจากที่คุณประกาศแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ที่มีปัญหา หรือเมื่อใดก็ตามที่คุณคลิก ฟื้นฟู ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

คุณลักษณะนี้มีประโยชน์เพราะคุณจะสามารถดูปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่คุณอยู่ในกระบวนงานของการออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณ ไม่ใช่หลังจากที่คุณได้ประกาศแม่แบบฟอร์มนั้นแล้ว

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้คลิก ตัวตรวจสอบการออกแบบ บนเมนู เครื่องมือ

 2. ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ: ถ้าแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการประกาศ คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้ใส่ตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำดังกล่าวนี้ ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างงาน จากนั้นให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ในส่วน ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอร์ม

  ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตรวจพบปัญหาในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ข้อผิดพลาดหรือข้อความอาจปรากฏภายใต้หัวเรื่อง การปรับให้เหมาะสมกับเบราว์เซอร์ หรือ ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ (ตรวจสอบแล้วบนเซิร์ฟเวอร์) ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

  The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

  Icon

  ชนิด

  คำอธิบาย

  รูปไอคอน

  Error

  The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

  รูปไอคอน

  Message

  The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

 3. คลิกข้อความที่ติดกับข้อผิดพลาดหรือข้อความที่คุณต้องการแก้ไข เมื่อคุณทำดังกล่าว สิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้จะเกิดขึ้น

  • ถ้าปัญหาเกิดจากตัวควบคุมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือวัตถุอื่นบนแม่แบบฟอร์ม InfoPath จะเลือกตัวควบคุมหรือวัตถุนั้นให้คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุมหรือวัตถุบนแม่แบบฟอร์ม จากนั้นให้คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม บนเมนูทางลัด

  • ถ้าปัญหาเกิดจากการตั้งค่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุน  ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณรวมบทบาทผู้ใช้ ซึ่งใช้ไม่ได้กับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์  InfoPath จะแสดงการแจ้งเตือนแบบอธิบายเพิ่มเติมที่อธิบายปัญหา

 4. ตรวจทานข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น

 5. ตรวจทานข้อความและตัดสินใจว่าคุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อความเหล่านั้นหรือไม่

 6. เมื่อต้องการปรับปรุงรายการข้อผิดพลาดและข้อความในขณะที่คุณแก้ไข ให้คลิก ฟื้นฟู

  เคล็ดลับ: ปุ่ม ฟื้นฟู จะปรับปรุงทั้ง InfoPath และข้อผิดพลาดกับข้อความที่เซิร์ฟเวอร์สร้างขึ้น เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดและข้อความของเซิร์ฟเวอร์ปรากฏในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นให้คลิก ฟื้นฟู อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×