การดูข้อผิดพลาดและข้อความที่เซิร์ฟเวอร์สร้างขึ้นในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถเลือกที่จะสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถเปิด หรือกรอกในMicrosoft Office InfoPath 2007 หรือเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าเทมเพลตฟอร์สามารถเปิด และกรอกข้อมูล โดยใช้เบราว์เซอร์ แล้วเรียกว่าตัวเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ชนิดของเทมเพลตฟอร์มนี้สามารถแล้วเบราว์เซอร์เปิดใช้งานเมื่อได้รับการประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services

ปัญหาความเข้ากันได้ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์จะตรวจหาโดยOffice InfoPath 2007 และแสดงในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณประกอบด้วยตัวควบคุมสนับสนุนเช่นกล่องคำสั่งผสม บานหน้าต่างงานจะแสดงข้อผิดพลาด ไม่ปรากฏในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ บางชนิดของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ตามค่าเริ่มต้น แทน พวกเขาจะพบเมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ออกแบบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแบบฟอร์มในเบราว์เซอร์ ชนิดของการแจ้งเตือนนี้โดยทั่วไปปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณกำลังพยายามเบราว์เซอร์เปิดใช้งานได้บนเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์ ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คุณสามารถดูสร้างเซิร์ฟเวอร์ข้อผิดพลาดหรือข้อความข้อผิดพลาดใด ๆ นอกเหนือจากและข้อความที่ตรวจพบ InfoPath ข้อผิดพลาดและข้อความทั้งหมดปรากฏในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ได้ในทันทีหลังจากที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ที่ประกอบด้วยปัญหา หรือทุกเมื่อคุณคลิกรีเฟรช ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

ฟีเจอร์นี้จะเป็นประโยชน์มากมายเนื่องจากคุณสามารถดูปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่กำลังดำเนินการออกแบบเทมเพลฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณ เป็นซึ่งไปหลังจากข้อเท็จจริง หลังจากที่คุณได้ถูกประกาศเทมเพลตฟอร์

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกตรวจสอบการออกแบบ บนเมนูเครื่องมือ

 2. ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ เลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ: ถ้าไม่เคยถูกประกาศเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างงาน ทางแล้ว พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ในส่วนความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์ม

  ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับเทมเพลตฟอร์เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ข้อผิดพลาดหรือข้อความอาจปรากฏขึ้นภายใต้หัวเรื่องปรับให้เหมาะสมเบราว์เซอร์ หรือความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ (ตรวจสอบแล้วบนเซิร์ฟเวอร์) ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

  ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างข้อผิดพลาดและข้อความในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

  ไอคอน

  ชนิด

  คำอธิบาย

  รูปไอคอน

  ข้อผิดพลาด

  เทมเพลตฟอร์จะทำงานอย่างถูกต้อง คุณควรแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม

  รูปไอคอน

  แถบชื่อเรื่องเหนือข้อความจะระบุถึงรูปแบบ

  เทมเพลตฟอร์อาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ข้อความอยู่ร้ายแรงน้อยกว่าข้อผิดพลาด คุณสามารถเลือกว่าข้อกำหนดที่อยู่ก่อนที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม

 3. คลิกข้อความอยู่ถัดจากข้อผิดพลาดหรือข้อความที่คุณต้องการแก้ไข เมื่อคุณทำเช่นนี้ สิ่งหนึ่งสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไปแล้ว:

  • ถ้าปัญหาผลลัพธ์จากตัวควบคุมสนับสนุนหรือวัตถุอื่น ๆ บนเทมเพลตฟอร์ InfoPath โดยอัตโนมัติเลือกตัวควบคุมหรือวัตถุที่คุณ เมื่อต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา คลิกขวาตัวควบคุมหรือวัตถุบนเทมเพลตฟอร์ แล้ว คลิ กรายละเอียดเพิ่มเติม บนเมนูทางลัด

  • ถ้าปัญหาผลจากการตั้งค่าที่ไม่สนับสนุนนั่นคือตัวอย่าง เทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณมีบทบาทของผู้ใช้ ซึ่งไม่สามารถใช้งานในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ — InfoPath แสดงการแจ้งเตือนอธิบายโดยละเอียดซึ่งอธิบายปัญหา

 4. ตรวจสอบข้อผิดพลาด และแก้ปัญหาเหล่านั้น

 5. ตรวจทานข้อความ และตัดสินใจว่า คุณต้องการแก้ปัญหาเหล่านั้น

 6. เมื่อต้องการปรับปรุงรายการของข้อผิดพลาดและข้อความ ตามที่คุณได้แก้ไข คลิกรีเฟรช

  เคล็ดลับ: ปุ่มรีเฟรช อัปเดทั้งการ InfoPath และสร้างเซิร์ฟเวอร์ข้อผิดพลาด และข้อความ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์และข้อความปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์ แล้ว คลิ กรีเฟรช อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×