การดูข้อกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณเป็นประจำเปิด และแก้ไขเอกสารที่ถูกบันทึกไว้ในไลบรารีเอกสารบนไซต์ทีมของคุณ เมื่อคุณเปิดเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอ คุณอาจสังเกตว่า แถบข้อความที่ด้านบนของหน้าต่างเอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูล อะไรดอกนี้หมายถึงอะไร

องค์กรที่สามารถกำหนด และใช้นโยบายการจัดการข้อมูลบนไซต์Microsoft Office SharePoint Server 2007 เมื่อต้องการบังคับให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรหรือทางกฎหมาย หรืองานของรัฐข้อบังคับสำหรับการจัดการข้อมูล เมื่อคุณเปิดเอกสารMicrosoft Office Word 2007 เวิร์กชีตMicrosoft Office Excel 2007 หรืองานนำเสนอMicrosoft Office PowerPoint 2007 ที่จะแสดงแถบข้อความที่อยู่ภายใต้นโยบายการจัดการข้อมูล นโยบายอยู่ และช่วยให้คุณสามารถดูคำชี้แจงนโยบาย

สิ่งสำคัญ: ความสามารถในการดูคำสั่งนโยบายการจัดการข้อมูลจะพร้อมใช้งานเฉพาะ ใน Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Ultimate 2007 และOffice Word 2007, Office Excel 2007 และOffice PowerPoint 2007 รุ่นสแตนด์อโลน

ในบทความนี้

ไม่คำสั่งนโยบายการจัดการข้อมูลจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการใด ๆ ฉันได้อย่างไร

ดูนโยบายการจัดการข้อมูล

ไม่คำสั่งนโยบายการจัดการข้อมูลจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการใด ๆ ฉันได้อย่างไร

Office SharePoint Server 2007 ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าข้อมูลนโยบายการจัดการกับรายการเพื่อควบคุม และติดตามการกระทำบนรายการเหล่านั้น Office Word 2007, Office Excel 2007 หรือOffice PowerPoint 2007 ช่วยให้คุณสามารถดูคำอธิบายของนโยบายการจัดการข้อมูล และโปรแกรมเหล่านี้พร้อมท์ให้คุณถ้านโยบายการจัดการข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้การกระทำ เช่นการแทรกบาร์โค้ดหรือป้ายชื่อในเอกสาร

นโยบายการจัดการข้อมูลสามารถมีหลายฟีเจอร์นโยบาย:

 • วันหมดอายุ    ฟีเจอร์นโยบายหมดอายุช่วยให้องค์กรลบ หรือเอาเนื้อหาที่ล้าสมัยออกจากไซต์ของพวกเขาในแบบที่สอดคล้องกัน ติดตาม

 • การตรวจสอบ    ฟีเจอร์นโยบายการตรวจสอบช่วยให้องค์กรวิเคราะห์วิธีใช้ระบบการจัดการเนื้อหาของพวกเขา โดยการบันทึกเหตุการณ์และการดำเนินการที่จะดำเนินการบนเอกสารและข้อมูลในรายการ

 • บาร์โค้ด    ฟีเจอร์นโยบายบาร์โค้ดช่วยให้องค์กรสามารถติดตามจริงสำเนาของเอกสารหรือข้อมูลในรายการที่ถูกพิมพ์ออกมาจากไซต์

 • ป้ายชื่อ    ฟีเจอร์นโยบายป้ายชื่อช่วยให้องค์กรสามารถติดตามจริงสำเนาของเอกสารหรือข้อมูลในรายการที่ถูกพิมพ์ออกมาจากไซต์

 • ฟีเจอร์นโยบายแบบกำหนดเองที่มีการออกแบบ และปรับใช้จากองค์กรของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว องค์กรสร้างคำสั่งนโยบายเพื่ออธิบายว่า ฟีเจอร์นโยบายนำไปใช้กับเนื้อหาหรือจัดการพิเศษที่จำเป็นต้องใช้สำหรับเนื้อหา

ฟีเจอร์นโยบายสองที่สามารถจำเป็นต้องมีการตอบกลับจากคุณมีป้ายชื่อและบาร์โค้ด ถ้านโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้บาร์โค้ด หรือป้ายชื่อและคุณพยายามบันทึก หรือพิมพ์เอกสารโดยไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้แทรกบาร์โค้ดหรือป้ายชื่อ ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาร์โค้ดและป้ายชื่อในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ดูนโยบายการจัดการข้อมูล

เมื่อคุณเปิดแอOffice Word 2007 เอกสาร สเปรดชีOffice Excel 2007 หรือOffice PowerPoint 2007 งานนำเสนอที่มีอยู่ภายใต้นโยบายการจัดการข้อมูล แถบข้อความปรากฏขึ้นกับปุ่มที่ช่วยให้คุณสามารถดูคำชี้แจงนโยบาย คุณไม่สามารถดำเนินการใด ๆ บนนโยบายการจัดการข้อมูลจากกล่องโต้ตอบนี้นั่นคือคุณสามารถดูคำชี้แจงนโยบายเท่านั้นได้

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างนโยบายการจัดการข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละชนิดเนื้อหา และไลบรารีเอกสารสามารถประกอบด้วยชนิดเนื้อหาหลายชนิด จึงเป็นไปได้สำหรับรายการต่าง ๆ ในไลบรารีเอกสารเดียวกันจะอยู่ภายใต้นโยบายการจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อไลบรารีของคุณไม่ปรากฏบน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารี

 2. คลิกชื่อของเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอที่คุณต้องการเปิด เปิดไฟล์ในOffice Word 2007, Office Excel 2007 หรือOffice PowerPoint 2007

  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องเช็คเอาท์แฟ้ม

 3. เมื่อต้องการดูนโยบาย ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนแถบข้อความที่ด้านบนของหน้าต่างเอกสาร คลิกรายละเอียด

   แถบข้อความแสดงคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูล

   เคล็ดลับ: คุณสามารถปิดแถบข้อความ โดยการคลิกปิดแถบข้อความ ในมุมบนขวาของแถบ เมื่อต้องการแสดงแถบข้อความอีกครั้ง บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มแสดง/ซ่อน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแถบข้อความ

  • บนแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่างเอกสาร คลิกปุ่มที่เอกสารนี้มีนโยบาย ตัวบ่งชี้แถบสถานะ

   ถ้าคุณปิดแถบข้อความ คุณสามารถดูนโยบายการจัดการข้อมูล ด้วยการคลิกตัวบ่งชี้แถบสถานะเสมอ โปรดสังเกตว่า ตัวบ่งชี้นี้ปรากฏขึ้น เฉพาะ เมื่อเอกสารมีนโยบายการจัดการข้อมูลที่นำไปใช้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×