การดูการปรับปรุงเครือข่ายสังคมของผู้ร่วมงานใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Outlook Social Connector เชื่อมต่อคุณกับเครือข่ายสังคม และธุรกิจที่คุณใช้ Microsoft SharePoint 2010 และ Windows Live

เมื่อคุณคลิกข้อความอีเมลหรือการประชุม คุณจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ส่งและผู้รับข้อความ หรือผู้จัดและผู้เข้าร่วมการประชุม Outlook Social Connector ทำให้สามารถดูเนื้อหา Outlook ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว เนื้อหาเหล่านี้ได้แก่ ข้อความอีเมลล่าสุดและการประชุมร่วม เอกสารที่ใช้ร่วมกันจากไซต์ SharePoint และการปรับปรุงสถานะหรือกิจกรรมจากไซต์เครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยม เป็นต้น

การปรับปรุงจะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบานหน้าต่างการอ่าน หรือที่ด้านล่างของรายการปฏิทินหรือข้อความที่เปิดอยู่

หมายเหตุ: หลายแอปทางสังคม รวมถึง LinkedIn และ Facebook ถูกเอาออกจาก Outlook Social Connector สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมใน Outlook ได้อย่างไร

บานหน้าต่างบุคคลในบานหน้าต่างการอ่าน

คุณต้องการทำอะไร

เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม

การเชื่อมต่อ Outlook Social Connector กับเครือข่ายสังคม add-in ใด add-in ซึ่งเรียกว่าผู้ให้บริการซึ่งต้องติดตั้งสำหรับแต่ละเครือข่ายสังคม ถ้าคุณอยู่ในองค์กรที่ใช้ Microsoft SharePoint 2010 และ Outlook 2010, Outlook Social Connector สามารถเชื่อมต่อกับไซต์ SharePoint ขององค์กรของคุณเพื่อแสดงรายการกิจกรรมของผู้ร่วมงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการติดตั้งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม บานหน้าต่างบุคคล ให้คลิก บานหน้าต่างบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในบานหน้าต่างบุคคล บน Ribbon

 1. ภายใต้ บัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคม ให้คลิก แสดงผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมที่พร้อมใช้งานทางออนไลน์

การเชื่อมโยงไปยังเพจผู้ให้บริการ Outlook Social Connector

รายการผู้ให้บริการที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น รายการนี้จะได้รับการปรับปรุงด้วยผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมล่าสุด

 1. คลิกเครือข่ายสังคมที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ

การติดตั้งอาจรวมถึง

 • ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ ตรวจทานข้อตกลง แล้ว คลิ กยอมรับเพื่อดำเนินต่อ

 • ตัวเลือกในการเลือกโฟลเดอร์การติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับผู้ให้บริการ

 • พร้อมท์ในการเริ่ม Outlook ใหม่เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหา และดาวน์โหลดผู้ให้บริการที่พร้อมใช้งาน โดยการเยี่ยมชมไซต์รายการผู้ให้บริการ Outlook Social Connector

หลังจากติดตั้งตัวให้บริการเครือข่าย รายการ accountsappears เครือข่ายสังคมที่พร้อมใช้งาน

 1. ในรายการเครือข่าย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

ถ้าเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งไม่อยู่ในรายการ แสดงว่าคุณอาจยังไม่ได้ติดตั้งผู้ให้บริการเครือข่ายรายนั้น ให้ดูขั้นตอนการติดตั้งผู้ให้บริการจากด้านบน

 1. ใส่ข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับแต่ละเครือข่าย จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ

หลังจากคุณเชื่อมต่อ Outlook Social Connector กับเครือข่ายสังคมแล้ว บานหน้าต่างบุคคลจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนและผู้ร่วมงานของคุณที่อยู่ในเครือข่ายนั้นด้วย

ด้านบนของหน้า

เพิ่มผู้ร่วมงานลงในเครือข่ายของคุณ

คุณสามารถเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อผู้ร่วมงานในเครือข่ายสังคมของคุณใน Outlook ได้ สำหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ คุณจะเห็นการปรับปรุงใน Outlook เฉพาะของบุคคลที่เป็นเพื่อนหรือผู้ร่วมงานของคุณที่อยู่บนเครือข่ายนั้นเท่านั้น

เมื่อต้องการใช้ Outlook เพื่อเชิญบุคคลอื่นให้มาเป็นเพื่อนหรือผู้ร่วมงานของคุณบนเครือข่ายสังคม ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ในหน้าต่างบานหน้าต่างบุคคล คลิกเพิ่ม การเพิ่มบุคคลลงในรายการเครือข่ายของคุณ แล้ว คลิ กเครือข่ายสังคมที่คุณต้องการเพิ่มบุคคลนี้เป็นเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน การร้องขอการอนุมัติจะถูกส่งไปยังบุคคล

ถ้าคุณต้องการเพิ่มบุคคลเป็นผู้ร่วมงานบนเครือข่ายสังคมหนึ่ง แต่เครือข่ายนั้นไม่อยู่ในรายการตัวเลือก ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีผู้ให้บริการของเครือข่ายที่ติดตั้ง ดูการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมเพื่อติดตั้ง

 • สอบถามบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มว่าเขาเป็นสมาชิกของเครือข่ายสังคมนั้นหรือไม่

ด้านบนของหน้า

ทำข้อมูลที่ติดต่อของผู้ร่วมงานในเครือข่ายสังคมให้ตรงกัน

ข้อมูลที่ติดต่อของผู้ร่วมงานของคุณบนเครือข่ายสังคมจะถูกเพิ่มลงในมุมมองที่ติดต่อ Outlook ของคุณ โดยจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ใช้ชื่อเครือข่ายสังคมนั้น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ข้อมูลที่ติดต่อจะได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันกับเครือข่ายสังคมโดยอัตโนมัติเป็นประจำทุกวัน เมื่อต้องการปิดการทำข้อมูลที่ติดต่อให้ตรงกัน หรือเมื่อต้องการให้พร้อมท์ก่อนการทำข้อมูลให้ตรงกัน ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม บานหน้าต่างบุคคล ให้คลิก บานหน้าต่างบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. คลิก การตั้งค่า

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า Outlook Social Connector

 3. คลิก พร้อมท์ก่อนการปรับปรุง หรือ ไม่ปรับปรุง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบานหน้าต่างบุคคล

คุณสามารถปรับขนาดของบานหน้าต่างบุคคล หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บานหน้าต่างนี้แสดงได้

แสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ในบานหน้าต่างบุคคล แต่ละแท็บจะแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับบุคคลที่เลือก แท็บเริ่มต้นได้แก่แท็บต่อไปนี้

 • รายการทั้งหมด    กิจกรรมและข้อความจากบุคคลที่เลือกทั้งหมด

 • กิจกรรม    กิจกรรมทั้งหมดที่ติดประกาศบนไซต์เครือข่ายสังคมของบุคคลที่เลือก เช่นการแจ้งเตือน ข้อคิดเห็น หรือข้อความ

 • จดหมาย    ล่าสุดข้อความอีเมลที่คุณมีการแลกเปลี่ยนบุคคลที่เลือกไว้

 • สิ่งที่แนบมา    สิ่งที่แนบมาที่คุณได้ส่งไป หรือได้รับจากบุคคลที่เลือก ไว้

 • ปฏิทิน    ประชุมและการนัดหมายที่รวมทั้งคุณและบุคคลที่เลือก

 • อัปเดตสถานะ    การอัปเดตสถานะล่าสุดที่มีการติดประกาศบุคคลที่เลือก

เมื่อต้องการเปิดรายการใดๆ ในรายการแท็บ ให้คลิกที่รายการนั้น

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ

ถ้ารายการ Outlook ที่คุณเลือก (ตัวอย่างเช่น การเรียกประชุม) มีผู้รับหลายคน รูปภาพของบุคคลอื่นๆ จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของบานหน้าต่างบุคคล วางตัวชี้ไว้บนรูปภาพรูปใดรูปหนึ่งเพื่อดูชื่อของบุคคลนั้น คลิกที่รูปภาพเพื่อแสดงข้อมูลเครือข่ายสังคมของบุคคลนั้นในบานหน้าต่างบุคคล

เมื่อต้องการดูรูปภาพที่มีขนาดใหญ่ของบุคคลอื่น คลิกสลับไปยังมุมมองของบานหน้าต่างบุคคล ปุ่มมุมมอง สลับเพจบุคคล ในแถบชื่อเรื่อง คลิกรูปภาพใด ๆ เพื่อแสดงข้อมูลของบุคคลนั้นในบานหน้าต่างบุคคล

เปลี่ยนขนาดของบานหน้าต่างบุคคล

ขนาดบานหน้าต่างบุคคลสามารถเพิ่ม ลด หรือย่อให้เล็กสุด เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด ใช้ตัวชี้ เคอร์เซอร์ปรับขนาดแนวตั้ง การลากขอบบนของบานหน้าต่างบุคคลสูงกว่า หรือต่ำกว่า

เมื่อต้องการย่อบานหน้าต่างบุคคลให้เล็กสุด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ใช้ตัวชี้ลากขอบด้านบนของบานหน้าต่างบุคคลลงไปที่ด้านล่างของหน้าต่าง Outlook

 • คลิกลูกศรยุบ ยุบ ในแถบชื่อเรื่อง

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม บานหน้าต่างบุคคล ให้คลิก บานหน้าต่างบุคคล แล้วคลิก ย่อเล็กสุด

ด้านบนของหน้า

การซ่อน Outlook Social Connector

เมื่อต้องการซ่อน Outlook Social Connector จากมุมมอง Outlook ทั้งหมด ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม บานหน้าต่างบุคคล ให้คลิก บานหน้าต่างบุคคล แล้วคลิก ปิด

เมื่อต้องการแสดง Outlook Social Connector อีกครั้ง ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม บานหน้าต่างบุคคล ให้คลิก บานหน้าต่างบุคคล แล้วคลิก ปกติ หรือ ย่อเล็กสุด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×