การดึงชิ้นในแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในแผนภูมิโดนัท คุณสามารถดึงเฉพาะชิ้นของวงแหวนวงนอก

  • เมื่อต้องการดึงทุกชิ้นในแผนภูมิวงกลม ให้คลิกแผนภูมิวงกลม แล้วลากออกจากจุดศูนย์กลางของแผนภูมิ

    เมื่อต้องการดึงชิ้นในแผนภูมิวงกลมหนึ่งชิ้นเท่านั้น ให้คลิกแผนภูมิวงกลม คลิกชิ้นที่คุณต้องการย้าย แล้วลากชิ้นนั้นออกจากจุดศูนย์กลางของแผนภูมิ

  • เมื่อต้องการดึงทุกชิ้นในวงแหวนวงนอกของแผนภูมิโดนัท ให้คลิกวงแหวนวงนอก แล้วลากออกจากจุดศูนย์กลางของแผนภูมิ

    เมื่อต้องการดึงชิ้นในวงแหวนวงนอกของแผนภูมิโดนัทหนึ่งชิ้นเท่านั้น ให้คลิกวงแหวนวงนอก คลิกชิ้นที่คุณต้องการย้าย แล้วลากชิ้นนั้นออกจากจุดศูนย์กลางของแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×