การดำเนินการ UNION

การดำเนินการ UNION ใน Access สร้าง คิวรีแบบร่วม ซึ่งรวมผลลัพธ์ของคิวรีหรือตารางอิสระสองรูปแบบขึ้นไป

ไวยากรณ์

[TABLE] query1 UNION [ALL] [TABLE] query2 [UNION [ALL] [TABLE] queryn [ ... ]]

การดำเนินการ UNION มีส่วนต่างๆ ดังนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

query1-n

คำสั่ง SELECT ชื่อของคิวรีหรือตารางที่จัดเก็บไว้ที่นำหน้าด้วยคำสำคัญของตาราง

ข้อสังเกต

คุณสามารถรวมผลลัพธ์ของคิวรี ตาราง และคำสั่ง SELECT สองรายการขึ้นไปในการรวมใดๆ หรือในการดำเนินการ UNION ตัวอย่างต่อไปนี้จะรวมตารางที่มีอยู่แล้วที่มีชื่อบัญชีใหม่และคำสั่ง SELECT:

TABLE [New Accounts] UNION ALL
SELECT *
FROM Customers
WHERE OrderAmount > 1000;

ตามค่าเริ่มต้น ระเบียนที่ซ้ำกันจะไม่ถูกส่งกลับเมื่อคุณใช้การดำเนินการ UNION อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรวมเพรดิเคต ALL เพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งกลับระเบียนทั้งหมด การดำเนินการนี้ยังทำให้คิวรีทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วย

คิวรีทั้งหมดในการดำเนินการ UNION ต้องขอเขตข้อมูลจำนวนเท่ากัน อย่างไรก็ตาม เขตข้อมูลไม่จำเป็นต้องมีขนาดหรือ ชนิดข้อมูล เท่ากัน

ใช้นามแฝงในคำสั่ง SELECT แรกเท่านั้นเนื่องจากนามแฝงจะถูกละเว้นในคำสั่งอื่นๆ ในส่วนคำสั่ง ORDER BY อ้างอิงถึงเขตข้อมูลตามเขตที่ถูกเรียกในคำสั่ง SELECT แรก

หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถใช้ส่วนคำสั่ง GROUP BY หรือ HAVING ในแต่ละอาร์กิวเมนต์ของ คิวรี เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลที่ส่งกลับได้

  • คุณสามารถใช้ส่วนคำสั่ง ORDER BY ที่จุดสิ้นสุดของอาร์กิวเมนต์ของ คิวรี ล่าสุดเพื่อแสดงข้อมูลที่ส่งกลับในลำดับที่ระบุได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×