การดำเนินการ UNION

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การดำเนินการยูเนียนใน Access สร้างแบบคิวรีแบบร่วม ซึ่งรวมผลลัพธ์ของแบบสอบถามโดยไม่ขึ้นกับหรือตารางอย่าง น้อยสอง

ไวยากรณ์

[ตาราง] query1 กลุ่มสหภาพ [ตาราง] [ทั้งหมด] query2 [UNION [ทั้งหมด] [ตาราง] queryn [.]]

การดำเนินการยูเนียนมีส่วนต่อไปนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

query1 n

คำสั่ง select ชื่อของแบบสอบถาม stored หรือชื่อของตาราง stored นำหน้า ด้วยคำสำคัญตาราง

ข้อสังเกต

คุณสามารถผสานผลลัพธ์ของอย่าง น้อยสองแบบสอบถาม ตาราง และเลือกคำ สั่ง ในการรวมกัน ในการดำเนินการ UNION เดียว ตัวอย่างต่อไปนี้: ผสานบัญชีผู้ใช้ใหม่และคำสั่ง select ที่มีชื่อตารางที่มีอยู่

TABLE [New Accounts] UNION ALL
SELECT *
FROM Customers
WHERE OrderAmount > 1000;

ตามค่าเริ่มต้น ไม่มีระเบียนที่ซ้ำกันจะส่งกลับเมื่อคุณใช้การดำเนินการยูเนียน คุณสามารถรวมเพรดิเคตทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่า มีการส่งกลับระเบียนทั้งหมดอย่างไรก็ตาม นี้ยังทำให้คิวรีทำงานเร็วขึ้น

แบบสอบถามทั้งหมดในการดำเนินการยูเนียนต้องขอหมายเลขเดียวกันของเขตข้อมูล อย่างไรก็ตาม เขตข้อมูลไม่จำเป็นต้องมีขนาดเดียวกันหรือชนิดข้อมูล

ใช้นามแฝงในคำสั่ง select แรกเท่านั้นเนื่องจากจะถูกละเว้นในคำสั่งอื่น ๆ ในการเรียงลำดับ อ้างอิงไปยังเขตข้อมูลตามสิ่งที่พวกเขาจะเรียกว่าในคำสั่ง select แรก

หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถใช้การจัดกลุ่มตามหรือส่วนคำสั่ง HAVING ในแต่ละอาร์กิวเมนต์แบบสอบถามเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลถูกส่งกลับ

  • คุณสามารถใช้การเรียงลำดับที่ส่วนท้ายของอาร์กิวเมนต์แบบสอบถามสุดท้ายเพื่อแสดงข้อมูลที่ส่งกลับในลำดับที่ระบุ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×