การดำเนินการเช็คอินและเช็คเอาท์

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

ถ้าคุณเป็นผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint 2007 คุณสามารถดำเนินงานตัวควบคุมแหล่งข้อมูลได้

คุณต้องการทำอะไร

การเช็คเอาท์แฟ้มจากไลบรารีเอกสาร SharePoint ในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint

การเช็คอินแฟ้มไปยังไลบรารีเอกสาร SharePoint

การละทิ้งการเช็คเอาท์

การเช็คเอาท์แฟ้มจากไลบรารีเอกสาร SharePoint ในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint

การเช็คเอาท์แฟ้มในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint จะเป็นการใส่ล็อกให้กับแฟ้มนั้นในไลบรารีเอกสาร SharePoint เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำการปรับปรุงแฟ้มโดยตรงใน SharePoint โปรดระลึกไว้อยู่เสมอว่าคุณไม่จำเป็นต้องเช็คเอาท์แฟ้มเพื่ออนุญาตให้มีการปรับปรุงแฟ้มในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint และส่งการปรับปรุงเหล่านั้นไปยังไลบรารีเอกสาร SharePoint ระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกัน ให้ใช้คุณลักษณะนี้เมื่อคุณต้องการให้มีสิทธิ์เฉพาะบุคคลสำหรับการแก้ไขในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint เท่านั้น

เมื่อต้องการเช็คเอาท์แฟ้ม ให้ทำดังนี้

  1. เลือกแฟ้มที่คุณต้องการเช็คเอาท์

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เช็คเอาท์

ถ้าการดำเนินการเป็นผลสำเร็จ ชื่อของคุณจะปรากฏขึ้นในคอลัมน์ เช็คเอาท์ไปยัง ในรายการแฟ้ม ถ้าการเช็คเอาท์แฟ้มอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มไม่เป็นผลสำเร็จ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น สาเหตุของความล้มเหลวที่พบโดยทั่วไป ได้แก่

  • แฟ้มได้รับการเช็คเอาท์โดยตรงจากไซต์ SharePoint โดยผู้ใช้รายอื่นแล้ว โปรดสังเกตว่าเครื่องมือแฟ้ม SharePoint จะไม่มีการระบุไว้ล่วงหน้าว่าแฟ้มได้รับการเช็คเอาท์จากไลบรารี SharePoint แล้ว

  • แฟ้มเป็นแฟ้มใหม่ในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint และยังไม่ได้ส่งไปยังไลบรารี SharePoint

ด้านบนของหน้า

การเช็คอินแฟ้มไปยังไลบรารีเอกสาร SharePoint

เมื่อต้องการเช็คอินแฟ้มที่เช็คเอาท์ไปยังคุณอยู่ในขณะนี้โดยใช้เครื่องมือแฟ้ม SharePoint ให้ทำดังนี้

  1. เลือกแฟ้มที่คุณต้องการเช็คอิน

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เช็คอิน แล้วคลิก เช็คอินไปยัง SharePoint

    กล่องโต้ตอบ เช็คอินไปยัง SharePoint จะแสดงขึ้นและพร้อมท์ให้คุณอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของแฟ้มที่แสดงในรายการ ถ้าคุณเลือกแฟ้มเพื่อทำการเช็คอินเป็นจำนวนหลายแฟ้ม กล่องโต้ตอบจะแสดงรายการแฟ้มแรกที่เลือก แล้วจะแสดงรายการของแฟ้มต่อๆ ไปแต่ละแฟ้มหลังจากคุณคลิก ตกลง เมื่อเช็คอินแฟ้มที่เลือกทั้งหมดแล้ว การปรับปรุงทั้งหมดจะถูกส่งไปยังไลบรารีเอกสาร SharePoint

หรือคุณสามารถเช็คอินแฟ้มทั้งหมดที่ถูกเช็คเอาท์อยู่ในขณะนี้ได้โดยการทำดังนี้ บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เช็คอิน แล้วคลิก เช็คอินเอกสารที่ฉันเช็คเอาท์ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

การละทิ้งการเช็คเอาท์

การละทิ้งการเช็คเอาท์จะเป็นการเอาล็อกของแฟ้มบนไซต์ SharePoint ออก และจะเขียนทับด้วยรุ่นล่าสุดของแฟ้มนั้นจากไซต์ SharePoint

เมื่อต้องการละทิ้งการเช็คเอาท์สำหรับแฟ้มที่เช็คเอาท์ไปยังคุณอยู่ในขณะนี้โดยใช้เครื่องมือแฟ้ม SharePoint ให้ทำดังนี้

  1. เลือกแฟ้มที่คุณต้องการละทิ้งการเช็คเอาท์

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ละทิ้งการเช็คเอาท์ แล้วคลิก ละทิ้งการเช็คเอาท์จาก SharePoint

หรือเมื่อต้องการละทิ้งการเช็คเอาท์แฟ้มทั้งหมดที่เช็คเอาท์อยู่ในขณะนี้ ให้ทำดังนี้ บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ละทิ้งการเช็คเอาท์ แล้วคลิก ละทิ้งการเช็คเอาท์ทั้งหมดของฉัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×