การดาวน์โหลดไฟล์ในโฟลเดอร์ที่แชร์ใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเลือกการตั้งค่าดาวน์โหลด ด้วยตนเอง สำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน โปรดสังเกต รายละเอียดต่อไปนี้

  • คุณต้องดาวน์โหลดแฟ้มใหม่ทั้งหมดที่สมาชิกอื่นๆ เพิ่มลงในโฟลเดอร์ด้วยตนเอง และดาวน์โหลดแฟ้มใหม่ที่คุณเพิ่มลงในโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์อื่นๆ

  • หรือคุณอาจเลือกแฟ้มใดๆ เพื่อดาวน์โหลดการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ สมาชิกอื่นบันทึกการอัปเดตแฟ้มโดยทำดังนี้ เลือกแฟ้ม คลิก แสดงคุณสมบัติของแฟ้มนี้ ในบานหน้าต่าง งานเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์ แล้วเลือก ปรับปรุงแฟ้มนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ

  • แฟ้มใหม่จะแสดงในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันโดยมีตัวบ่งชี้การดาวน์โหลด และ จะแสดงประเภทแฟ้มเป็นแฟ้มระยะไกล Groove นามสกุลแฟ้ม .gfs จะถูก รวมเข้ากับชื่อแฟ้มจนกว่าการดาวน์โหลดจะเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น

ต้นขั้วของไฟล์ก่อนการดาวน์โหลด

การดาวน์โหลดแฟ้มทำได้ดังนี้

  1. เลือกแฟ้มที่คุณต้องการดาวน์โหลด

  2. คลิก ดาวน์โหลดแฟ้มเหล่านี้ ในบานหน้าต่าง งานเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์

ขึ้นอยู่กับขนาดของแฟ้ม คุณอาจ ดูข้อมูลสถานะ ที่แสดงความคืบหน้าของการดาวน์โหลดในปัจจุบัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×