การดาวน์โหลดไฟล์ในโฟลเดอร์ที่แชร์ใน SharePoint Workspace 2010

ถ้าคุณเลือกการตั้งค่าดาวน์โหลด ด้วยตนเอง สำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน โปรดสังเกต รายละเอียดต่อไปนี้

  • คุณต้องดาวน์โหลดแฟ้มใหม่ทั้งหมดที่สมาชิกอื่นๆ เพิ่มลงในโฟลเดอร์ด้วยตนเอง และดาวน์โหลดแฟ้มใหม่ที่คุณเพิ่มลงในโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์อื่นๆ

  • หรือคุณอาจเลือกแฟ้มใดๆ เพื่อดาวน์โหลดการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ สมาชิกอื่นบันทึกการอัปเดตแฟ้มโดยทำดังนี้ เลือกแฟ้ม คลิก แสดงคุณสมบัติของแฟ้มนี้ ในบานหน้าต่าง งานเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์ แล้วเลือก ปรับปรุงแฟ้มนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ

  • แฟ้มใหม่จะแสดงในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันโดยมีตัวบ่งชี้การดาวน์โหลด และ จะแสดงประเภทแฟ้มเป็นแฟ้มระยะไกล Groove นามสกุลแฟ้ม .gfs จะถูก รวมเข้ากับชื่อแฟ้มจนกว่าการดาวน์โหลดจะเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น

ต้นขั้วของไฟล์ก่อนการดาวน์โหลด

การดาวน์โหลดแฟ้มทำได้ดังนี้

  1. เลือกแฟ้มที่คุณต้องการดาวน์โหลด

  2. คลิก ดาวน์โหลดแฟ้มเหล่านี้ ในบานหน้าต่าง งานเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์

ขึ้นอยู่กับขนาดของแฟ้ม คุณอาจ ดูข้อมูลสถานะ ที่แสดงความคืบหน้าของการดาวน์โหลดในปัจจุบัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×